Redigera cellinnehåll

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan redigera innehållet i en cell direkt i cellen. Du kan också redigera innehållet i en cell genom att skriva i formelfältet.

Excel arbetar i redigeringsläge när du ändrar innehållet i en cell. Vissa Excel-funktioner fungerar annorlunda eller är inte tillgängliga i redigeringsläge.

När Excel är i redigeringsläge kan Redigera ordet visas i det nedre vänstra hörnet av programfönstret Excel enligt följande bild.

Nedre vänstra hörnet av programfönstret där redigeringsläget visas

Hur fungerar Excel annorlunda i redigeringsläge?

Många kommandon är inte tillgängliga i redigeringsläge. När Excel är i redigeringsläge kan du använda villkorsstyrd formatering och ändra justeringen av innehållet i en cell.

Dessutom fungerar piltangenterna lite annorlunda när Excel är i redigeringsläge. I stället för att flytta markören mellan celler med pilknapparna, i redigeringsläge, flytta piltangenterna markören i cellen.

Aktivera eller inaktivera redigeringsläge

Om du försöker använda redigeringsläge och inget händer, kan den ha inaktiverats. Du kan aktivera eller inaktivera redigeringsläge genom att ändra ett Excel-alternativ.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  -ELLER-

  I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat.

 2. Under Redigeringsalternativ gör du något av följande:

  • Markera kryssrutan Tillåt redigering direkt i celler för att aktivera redigeringsläge.

  • Om du vill inaktivera redigeringsläge avmarkerar du kryssrutan Tillåt redigering direkt i celler.

Ange redigeringsläge

Om du vill börja arbeta i redigeringsläge, gör du något av följande:

 • Dubbelklicka på cellen som innehåller den information som du vill redigera.

  Då startar redigeringsläge och markören placeras i cellen på den plats där du dubbelklickade på. Innehållet i cellen visas också i formelfältet.

 • Klicka på cellen som innehåller den information som du vill redigera och klicka sedan i formelfältet.

  Då startar redigeringsläge och markören placeras i formelfältet högst den plats där du klickade på.

 • Klicka på cellen som innehåller de data som du vill redigera och sedan trycka på F2.

  Då startar redigeringsläge och placerar markören i slutet av cellinnehållet.

Infoga, ta bort eller ersätta cellinnehåll

 • Klicka i cellen där du vill infoga dem om du vill infoga tecken och skriver sedan de nya tecknen.

 • Klicka i cellen där du vill ta bort dem, och sedan trycker du på BACKSTEG eller markerar tecknen och tryck på del. Om du vill ta bort tecken.

 • Om du vill ersätta tecken, markerar du dem och skriver sedan de nya tecknen.

 • Om du vill aktivera överskrivningsläget så att befintliga tecken ersätts med nya tecken när du skriver, trycker du på INSERT.

  Obs!: Överskrivningsläge kan aktiveras eller inaktivera när du befinner dig i redigeringsläge. När överskrivningsläge är aktiverat tecknet till höger om insättningspunkten markeras i formelfältet och det kommer att skrivas över när du skriver.

 • Om du vill påbörja en ny textrad vid en viss punkt i en cell, klickar du på i rutan vart du vill infoga radbrytningen och trycker på ALT + RETUR.

Avbryta eller ångra ändringar

Innan du trycker på RETUR eller TABB, och innan eller efter att du trycker på F2, kan du trycka på ESC för att avbryta ändringar som du gjort i cellinnehållet.

När du trycker på RETUR eller TABB, kan du ångra ändringarna genom att trycka på CTRL + Z eller genom att klicka på Ångra Knappen Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Justera visningen av cellinnehåll

När du redigerar cellinnehåll, kanske du vill justera hur de visas.

 • Ibland kan en cell visas #. Det här kan inträffa när cellen innehåller ett tal eller ett datum och bredden på kolumnen kan inte visa alla tecken som krävs i dess format. Anta till exempel att en cell med datumformatet ”/ mm/åååå” innehåller 2007-12-31. Kolumnen är bara tillräckligt bred för att visa sex tecken. Cellen visas #. Om du vill visa allt innehåll i cellen med dess aktuella format måste du öka bredden på kolumnen.

  Ändra bredden för en kolumn

  1. Klicka på den cell som du vill ändra kolumnbredden för.

  2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Gör något av följande under Cellstorlek:

   • Om du vill att all text ska få plats i cellen klickar du på Autopassa kolumnbredd.

   • Om du vill öka kolumnens bredd klickar du på Kolumnbredd och skriver önskad bredd i rutan Kolumnbredd.

    Obs!: Som alternativ till att öka kolumnbredden kan du ändra formatet för kolumnen, eller för en enskild cell. Du skulle t.ex. kunna ändra datumformatet så att datumet visas med endast månad och dag (formatet "dd/mm"), t.ex. 31/12, eller visa talet med matematisk notation (med exponenter), t.ex. 4E+08.

 • Om det finns flera rader med text i en cell, kan delar av texten inte visas det sätt som du vill använda. Du kan visa flera rader med text i en cell genom att figursätta text.

  Obs!: När Excel är i redigeringsläge kan du inte ändra hur texten radbryts.

  Radbryta text i en cell

  1. Klicka på den cell som du vill radbryta text i.

  2. Klicka på Radbryt text i gruppen Justering på fliken Start.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

   Obs!: Om texten är ett enda långt ord, radbryts inte; Du kan göra kolumnen bredare eller minska teckenstorleken så att all text. Om inte all text inte syns i cellen när du radbryta text, du kan behöva justera höjden på raden.

   På fliken Start i gruppen cellerFormat och klicka sedan på Autopassa raden under Cellstorlek.

Avsluta redigeringsläge

Om du vill slutar fungera i redigeringsläge, gör du något av följande:

 • Tryck på RETUR.

  Excel avslutas redigeringsläge och markerar cellen direkt nedanför den aktuella cellen.

  Du kan också ange att trycka på RETUR väljer en annan angränsande cell.

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

   -ELLER-

   I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat.

  2. Under Redigeringsalternativ gör du något av följande:

   • Att göra markering finns kvar i den cell som du redigerade, avmarkerar du kryssrutan Flytta markering när du trycker på RETUR.

   • För att styra riktning på markeringen, markerar du kryssrutan Flytta markering när du trycker på RETUR, klickar du på pilen bredvid riktning och väljer sedan en riktning i listan.

 • Tryck på TABB.

  Då slutar redigeringsläge och markerar cellen till höger om den aktuella cellen. Om du trycker på SKIFT + TABB markeras cellen till vänster.

 • Klicka på en annan cell.

  Excel avslutas redigeringsläge och markerar cellen som du klickade på.

 • Tryck på F2.

  Excel avslutas redigeringsläge och lämnar markören kvar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×