Rapportera procent av arbete som har slutförts

< Mer hjälp för Project

Det här avsnittet gäller för organisationer som följer upp tid och aktivitetsstatus i separata vyer.   Är du osäker på om det här gäller för dig?

Ibland kanske de timmar som du lagt ned på en aktivitet inte stämmer överens med den procent av arbetet som du känner att du slutfört för aktiviteten. Som exempel har du kanske slutfört 20 av 40 timmar för en aktivitet, men du anser inte att du är 50 % färdig. Du kanske anser att du kommit längre, t.ex. 75 procent, eller att du ligger efter på 25 procent.

När du anger uppskattad procent färdigt anger du samtidigt aktivitetsstatus.

 1. Klicka på Uppgifter i Snabbstart.

  Vyn Uppgifter i Snabbstart

 2. Fyll i dina timmar på höger sida i rutnätet.

  Ange timmar i vyn Uppgifter

  Kolumnen Procent färdigt arbete, till vänster i rutnätet, uppdateras automatiskt med procent färdigt med hjälp av följande uträkning:

  verkligt arbete/[verkligt arbete + återstående arbete] = procent färdigt arbete

  Om du inte ser aktiviteten du vill uppdatera klickar du på Uppgifter > Lägg till rad.

  Lägg till rad

  Om du är helt klar med aktiviteten markerar du kryssrutan för aktiviteten och klickar sedan på Uppgifter > Markera som slutförd. Procent färdigt uppdateras till 100 %.

  Markera som slutförd

 3. Skicka uppdateringarna till projektledarna för aktiviteterna.

  • Om du är redo att skicka alla dina uppdateringar klickar du på Uppgifter > Skicka status > Alla uppgifter.
   Alla uppgifter

  • Om du bara vill skicka en del av dina uppdateringar markerar du kryssrutan för varje aktivitet och klickar sedan på Uppgifter > Skicka status > Markerade aktiviteter.
   Markerade aktiviteter

Men procentsatsen ser inte rätt ut … vad ska jag göra?

Kommer du ihåg hur procent färdigt beräknas?

20 timmar färdig/40 timmar schemalagt = 50 % klart

Du vet hur mycket du har arbetat, och du har en känsla för hur många procent av det totala arbetet det representerar, så det du behöver justera är antalet timmar som har schemalagts för uppgiften.

Exempel: Anta att du har arbetat 20 timmar, men du känner dig bara cirka 25 % färdig med uppgiften. Det innebär att du tror att uppgiften faktiskt kommer att ta 80 timmar, inte 40, eftersom 20 timmar är 25 % av 80 timmar. Så här ser uträkningen ut:

20 timmar färdig/80 timmar schemalagt = 25 % klart

För att justera antalet schemalagda timmar kan du antingen ändra timmarna i kolumnen Arbete, för att visa totalt 80 timmar, eller så kan du ändra timmarna i kolumnen Återstående arbete, för att visa det arbete som är kvar att göra.

I det här exemplet säger du att du tycker att hela uppgiften kommer att ta 80 timmar och du har redan slutfört 20 av dessa timmar. Det innebär att du har 60 timmar återstående arbete. När du anger 60 i kolumnen Återstående arbete uppdateras kolumnen Procent färdigt arbete för att visa den procentsats som du anser är mer exakt.

Läs mer om hur du skickar återstående arbete till projektledaren.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×