Rapportera aktivitetsstatus

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office Project Web Access kan aktivitetsstatus fångas numeriskt som timmar eller procenttal och narratively i stycken. I den här artikeln beskrivs hur du anger status för dina aktiviteter nummerordning. Om du vill kommunicera aktivitetsstatus som en redogörelse finns i Skicka en statusrapport.

Vad vill du göra?

Skicka status för aktiviteter

Uppdatera min status med hjälp av tidrapportdata

Lägga till en anteckning om min aktivitetsstatus

Ta bort en aktivitet från min aktivitetsstatus

Skicka aktivitetsstatusen

Aktivitetsstatusen skickas separat från tidrapporten. Aktivitetsstatusen skickas till projektledaren och anger hur arbetet med dina aktiviteter framskrider. Tidrapporter skickas till godkännaren och anger hur många timmar du arbetat med olika aktiviteter under den aktuella rapporteringsperioden.

 1. Klicka på Mina uppgifter under Mitt arbete i fältet Snabbstart.

  Beroende på företagets inställningar kan en kombination av enskilda aktiviteter visas under tillhörande överordnade projekt, eller så kanske enskilda projekt visas utan några detaljerade aktiviteter.

 2. Ange status för varje aktivitet eller ett projekt i kolumnen status.

  Tips: Om du har flera uppgifter med samma namn kan som hjälpa det att visa aktivitetssökväg inom projektet så att du anger statusinformation för rätt aktiviteten. Markera uppgiften i fråga och klicka sedan på pilen som visas till höger om aktiviteten. Klicka på aktivitetssökväg om du vill visa ett fönster som visar aktivitetens plats i projektets hierarki. Den här funktionen är tillgänglig som en del av den Infrastrukturuppdatering för Microsoft Office-servrar. Kontakta din administratör för mer information.

  Beroende på kraven i din organisation och dess projektledare måste du ange status för en aktivitet på något av tre sätt:

  • Antal timmar utfört arbete per dag [Exempel: 1 d av 5 d (20 %)]     Klicka på kolumnen Status för den aktivitet som du uppdaterar. I rutnätet som visas anger du hur många timmar per dag som du har arbetat med projektet eller aktiviteten sedan du senast skickade aktivitets- eller projektstatusen, inklusive eventuell övertid om så anges. Klicka utanför rutnätet för att uppdatera kolumnen Status med informationen.

  • Verkligt arbete och återstående arbete [exempel: 5d]     Skriv den totala tiden som du har arbetat med uppgiften till datum. Skriv tid som ett tal följt av h för timmar, d för dagar, w för veckor eller för månader.

  • Procent färdigt arbete [Exempel: 20 %]     Ange hur stor del av aktiviteten som är färdig i procent.

   Du kan visa aktivitet status rutnät i en tidsfördelad vy genom att klicka på kryssrutan tidfasade visa högst upp på sidan Mina uppgifter och sedan på Använd. Tidfasade vyn innehåller sju dagar i detalj och du kan använda knapparna föregående och Nästa för att bläddra igenom veckor. Den här funktionen är tillgänglig som en del av den Infrastrukturuppdatering för Microsoft Office-servrar. Kontakta administratören för mer information.

   Tips: Klicka på Beräkna om om du vill se effekten av verkligt arbete-data som du angett. Om du är osäker på vilken uppgift och kolumn som du har valt när du anger data i statustabellen den markerade aktiviteten och kolumnen att visas under tabellen, precis ovanför knapparna på sidan Mina uppgifter. Den här funktionen är tillgänglig som en del av den Infrastrukturuppdatering för Microsoft Office-servrar. Kontakta administratören för mer information.

 3. Markera kryssrutan Skicka kommentar om du vill skicka en kommentar om din status till statushanteraren.

 4. Markera kryssrutan i den vänstra kolumnen för varje uppgift som du vill skicka och klicka sedan på Skicka markerad. Om du vill skicka alla aktiviteter till Statushanterare och Project Web Access-servern körs Infrastrukturuppdatering för Microsoft Office-servrar, klickar du på Skicka alla.

  Om du väljer att inkludera en kommentar till statushanteraren öppnas ett fönster. Skriv kommentarerna om din status i rutan i fönstret och klicka på OK. Statusinformationen skickas.

Obs!: 

 • Kontakta din administratör om du vill ha mer information om Uppdatering av infrastrukturen för Microsoft Office-servrar.

 • Om mängden återstående arbete för aktiviteten behöver uppdateras klickar du på namnet på aktiviteten i kolumnen Aktivitet. Uppdatera rutan Återstående arbete på sidan Tilldelningsinformation med en uppskattning av hur lång tid som krävs för att slutföra aktiviteten.

 • Om du vill spara statusen utan att skicka den till statushanteraren klickar du på Spara allt i stället för Skicka markerad. Om du gör det sparas dina ändringar, men informationen som visas för projektledaren eller gruppmedlemmarna ändras inte.

 • Datumformat som används i fälten Start och slut kan ändras tidpunkt eller använda en längre eller kortare format. Du kan redigera sidan och sedan ändra webbdel om du vill ändra datumformatet i Project Web Access-webbdel. Få reda på mer om hur du ändrar webbdelar i Microsoft Windows SharePoint Services-hjälpen.

Överst på sidan

Uppdatera statusen baserat på tidrapporten

Om du redan har börjat ange timmar i tidrapporten kan du använda den sparade tidrapportinformationen för att fylla i aktivitetsstatusen.

Obs!: Observera att all befintlig aktivitetsstatus som du har angett för de dagar som täcks av tidrapporten som du importerar skrivs över med det här alternativet.

 1. Klicka på Mina uppgifter under Mitt arbete i fältet Snabbstart.

 2. Klicka på Importera tidrapport.

 3. Välj den tidrapport som du importerar i listan Tidrapport på sidan Importera tidrapport.

  Tidrapportinformationen visas i området Förhandsgranska.

 4. Klicka på Importera om du vill importera data från den valda tidrapporten till kolumnen status på sidan Mina uppgifter.

 5. Om det behövs ändrar statusdata på sidan Mina uppgifter och klicka sedan på Skicka markerat om du vill skicka din aktivitetsstatus till projektledaren status.

Överst på sidan

Lägga till en kommentar om aktivitetsstatusen

Om du har kommentarer om för numeriska statusdata som du angett för en aktivitet på sidan Mina uppgifter kan du lägga till en anteckning till aktiviteten för granskning av projektledaren. Anteckningar som gjorts i specifika aktiviteter skiljer sig från de kommentarer som du anger när du skickar din aktivitetsstatus. Dessa anteckningar är också olika från berättande status som du lägger till på sidan Statusrapport.

 1. Klicka på Mina uppgifter under Mitt arbete i fältet Snabbstart.

 2. Peka på den aktivitet som du vill lägga till en kommentar för, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Lägg till/redigera anteckning.

  Dialogrutan Tilldelningsanteckningar för Project Web Access öppnas med en lista över de befintliga kommentarerna för aktiviteten, liksom en ruta där du kan skriva en ny kommentar.

 3. Skriv texten i den nedre rutan och klicka på OK.

 4. Klicka på Spara allt för att spara kommentaren.

Obs!: 

 • När du har lagt till en anteckning kan spara du din aktivitetsstatus om du vill spara anteckningen. Om du stänger webbläsarfönstret eller lämnar sidan Mina uppgifter innan du sparar din aktivitetsstatus kommer anteckningen att förloras.

 • Kommentarer som läggs till i dialogrutan Tilldelningsanteckningar för Project Web Access kan inte visas av andra resurser i projektet. Dessa kommentarer är bara tillgängliga för statushanteraren.

Överst på sidan

Ta bort en aktivitet från aktivitetsstatusen

Ibland måste du aktiviteter i din aktivitetsstatus ”försvinna”. Du kan skicka en begäran om att ta bort en uppgift från din aktivitetsstatus. Din Statushanterare måste dock godkänna begäran av Statushanterare innan uppgiften tas bort.

Obs!: När du tar bort en aktivitet från aktivitetsstatusen tas aktiviteten inte bort från tidrapporten eller från projektet.

 1. Klicka på Mina uppgifter under Mitt arbete i fältet Snabbstart.

 2. Markera kryssrutan bredvid den aktivitet som du vill ta bort från aktivitetsstatusen.

 3. Klicka på Ta bort.

 4. Klicka på OK i meddelandet som visas. Det här meddelandet anger att en borttagningsbegäran kommer att skickas till aktivitetsägaren.

  Den uppgift som du tar bort visas i genomstruken text på sidan Mina uppgifter.

 5. Klicka på Skicka markerat om du vill begära ta bort på sidan Mina uppgifter.

  När din status chef godkänner begäran har ta bort visas en markör bredvid den borttagna uppgiften på sidan Mina uppgifter.

 6. Markera kryssrutan bredvid uppgiften när ta bort begäran har godkänts, på sidan Mina uppgifter.

 7. Klicka på Ta bort för att ta bort aktiviteten från aktivitetsstatusen.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×