Rapport - mötesomröstning

Hämta CSV. Öppnar dialogrutan Filhämtning med alternativ för hur rapporten ska hämtas.

Mötessammanfattning

Tabell som beskriver det möte som rapporten gäller.

  • Mötes-ID. Mötets identifierare.

  • Schemalägg startdatum och tidpunkt. Mötets faktiska startdatum och klockslag.

  • Organisatör. Namn på den person som organiserat mötet.

  • Reserverad storlek. Mötets förväntade antal deltagare när mötet schemalades.

  • Ämne. Mötets ämne.

  • Schemalägg varaktighet. Mötets schemalagda varaktighet i minuter.

  • Skicka faktura till. Den kod som används av din organisation för att hålla reda på utnyttjande av Live Meeting.

  • Största antal samtidiga anslutningar. Det maximala antal deltagare som kan vara med på mötet samtidigt.

Tabellen Mötessammanfattning är uppdelad i två kolumner med information som identifierar det möte som rapporten gäller. Kategorierna finns till vänster i varje kolumn, och resultaten som motsvarar varje kategori står till höger i varje kolumn.

Omröstningsinformation

Tabell som beskriver omröstningsresultaten per deltagare.

Aktivitetsdag. Den dag då användaren närvarade på mötet.

Namn. Mötesdeltagarens namn.

Roll. Deltagarens Live Meeting-användarroll.

Anlänt. Tid och datum då användaren kom till mötet.

Varaktighet. Hur lång tid deltagaren deltog i mötet, i timmar, minuter och sekunder.

Företag. Deltagarens företag, om ett sådant har angetts.

Fråga n. Omröstningsfråga som ställdes under mötet.

Varje rad i tabellen Omröstningsinformation motsvarar en deltagare.

Omröstningsresultat

Tabell med information som beskriver vilka frågor som ingick i omröstningen och vilka svar som deltagarna gav.

Fråga. Den fråga som visades i på omröstningsbilden.

Avgivna röster. Antal avgivna röster för svarsalternativet.

Procent av alla röster. Hur stor andel av alla svar som var det här svarsalternativet.

Den översta raden i tabellen Omröstningsinformation innehåller tid och datum för det möte då omröstningen hölls. Varje rad i resultatet representerar ett svarsalternativ.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×