Radera innehåll eller format i celler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan radera celler eller ta bort cellinnehåll (formler och data), format (bland annat talformat, villkorsstyrda format och kantlinjer) och alla bifogade kommentarer. De raderade cellerna finns kvar som tomma eller oformaterade celler i kalkylbladet.

 1. Markera celler, rader eller kolumner som du vill ta bort.

  Tips: Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

 2. Klicka på pilen bredvid Ta bort knappen Bild av knapp på fliken Start i gruppen Redigering och gör sedan något av följande:

  • Om du vill radera allt innehåll, format och kommentarer som finns i de markerade cellerna klickar du på Radera alla.

  • Om du bara vill radera formaten som används på de markerade cellerna klickar du på Radera format.

  • Om du bara vill radera innehållet i de markerade cellerna, och lämna kvar format och kommentarer, klickar du på Radera innehåll.

  • Om du vill radera alla kommentarer som kopplas till de markerade cellerna klickar du på Radera kommentarer.

Meddelanden: 

 • Om du klickar i en cell och sedan trycker på DEL eller BACKSTEG raderas cellinnehållet utan att cellformat eller cellkommentarer raderas.

 • Om du raderar en cell med hjälp av Radera allt eller Radera innehåll innehåller inte cellen längre något värde, och en formel som refererar till den cellen får värdet 0 (noll).

 • Om du vill ta bort cellerna från kalkylbladet och flytta de omkringliggande cellerna så att utrymmet fylls ut, kan du markera cellerna och ta bort dem. Klicka på pilen bredvid Ta bort i gruppen Celler på fliken Start och klicka sedan på Ta bort celler.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×