Infoga tabeller, bilder och vattenstämplar

Figursätta text runt en bild i Word

Radbryta text runt en bild i Word

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips: Är inte videon på ditt språk? Prova att välja Textning Knappen för dold textning .

 1. Markera bilden.

 2. Välj Layoutalternativ.

  Knappen layout bild på en markerad bild

 3. Välj den layout du vill använda.

  Tips: I nivå med Text lägger bilden i ett stycke som om bilden vore text. Bildens position justeras när text läggs till eller tas bort. Med de andra alternativen kan du flytta runt bilden på sidan, så hamnar texten runtom den.

Mer information om alternativ för figur sättning och figur sättning finns i alternativför figur sättning.

Du kan lägga till en bild i ett dokuments övre vänstra hörn och låta text flöda runt objektet.

Text figursatt till höger om och under en bild

 1. Välj en bild.

 2. Gå till bild format eller format > placeringoch välj högst upp till vänsterunder format med figur sättning.

  Knappen Placering på menyfliksområdet

  Tips: Du kan dra och flytta bilden i dokumentet och justera på vilket sätt du vill. Gör anpassade ändringar av rad brytning genom att välja Format > Radbryt text > Fler layoutalternativ.

Du kan lägga till en bild mitt i ett dokument och låta text flöda runt den.

Text figursatt runt alla sidor på en bild

 1. Välj en bild.

 2. Gå till bild format eller format > Radbryt text > kvadrat.

  Alternativen för radbrytning på menyfliksområdet

 3. Välj placering > Fler layoutalternativ.

 4. På fliken placering väljer du justeringoch ändrar det nedrullningsbara fältet till Centrerat.

 5. Välj sidabredvid relativtoch sedan OK.

  Obs!: Du kan dra och flytta bilden i dokumentet och justera på vilket sätt du vill. Gör egna ändringar i radbrytningen genom att klicka på Format > Radbyte > Fler layoutalternativ.

Du kan lägga till en bild i dokumentet och låta texten flöda runt den på ett sätt som följer bildens form.

Tips: Bäst resultat får du om du använder en bild med en genomskinlig, vit eller enfärgad bakgrund.

Text figursatt runt en rombformad bild

 1. Markera en bild och dra den till mitten av sidan, eller dit du vill ha den.

 2. Gå till bild format eller format > Radbryt text > tätt.

  Textalternativet Tät figursättning på menyfliksområdet

 3. Välj ta bort bakgrundpå fliken format .

  Ikonen Ta bort bakgrund på menyfliksområdet

  Obs!: Du kan inte ta bort bakgrunden från vektorbilder.

 4. Markera någonstans utanför bilden för att se hur texten är figursatt runt bilden.

Finjustera figursättning

Om det är för stort mellanrum mellan texten och bilden kan du ange figursättningspunkterna manuellt.

 1. Markera bilden och gå till bild format eller format och välj Radbryt text> Redigera figur sättnings punkter.

  Radbrytningsalternativet Redigera figursättningspunkter på menyfliksområdet
 2. Dra de svarta figursättningspunkterna närmare eller längre bort från bilden tills du är nöjd med hur det ser ut. Dra den röda linjen om du vill skapa fler figursättningspunkter.

Mer information om alternativ för figur sättning och figur sättning finns i alternativför figur sättning.

Bilder som infogas i nivå är kopplade till den plats i texten där de infogades och behandlas som andra texttecken – ”i nivå med text”. De flyttas automatiskt med den omgivande texten.

 1. Välj en bild.

 2. Gå till bild format eller format och välj Radbryt text > i linje med text.

Du kan se till att bilden ligger kvar när du lägger till eller tar bort text.

 1. Välj en bild.

 2. Gå till bild format eller format och välj Radbryt text > fast placering på sidan.

Konfigurera figur sättning runt en bild eller ett rit objekt

 1. Markera bilden eller objektet.

 2. Gå till bild format eller figur format och välj ordna > Radbryt text.

  Klicka på Radbyte om du vill välja hur texten ska omge en bild eller ett ritobjekt.

  Om fönstret är tillräckligt brett Word visar Radbryt text direkt på fliken bild format .

 3. Välj de rad brytnings alternativ du vill använda.

  I linje med text, överkant och nederkantoch bakom text.

Ändra placeringen av en bild eller ett rit objekt i förhållande till texten

 1. Markera bilden eller objektet.

 2. Gå till bild format eller figur format och välj ordna > placering.

  Klicka på Placering för att ange placeringen för tabellen i förhållande till den omgivande texten.

  Om fönstret är tillräckligt brett visas Wordplacering direkt på fliken bild format .

 3. Välj den typ av placering du vill använda på menyn position eller Välj Fler layoutalternativ för att välja avancerade layoutalternativ.

  På menyn Placering väljer du placering för den markerade bilden eller det markerade ritobjektet i förhållande till den omgivande texten.

Konfigurera figur sättning runt en tabell

 1. Ctrl + klicka på tabellen och välj tabell egenskaper.

  Om du inte ser tabell egenskaper på snabb menyn, Ctrl-klickar du i en annan del av tabellen.

 2. I tabell egenskaperunder figur sättningväljer du runt.

  Klicka på Runt om så att texten omger den markerade tabellen.
 3. Om du vill ändra avståndet mellan tabellen från den omgivande texten väljer du placeringoch anger mått under avstånd från omgivande texti tabell placering.

  Ange avståndet mellan den markerade tabellen och brödtexten under Avstånd från omgivande text.

Radbryta text runt en bild eller ett ritobjekt

 1. Markera bilden eller objektet.

 2. Välj format och sedan Radbryt textunder ordna.

  Word, gruppen Ordna

 3. Välj det rad brytnings alternativ du vill använda.

  Tips: Om du vill ändra en bild eller ett rit objekts placering på sidan i förhållande till texten markerar du bilden eller objektet, väljer Format > placeringoch väljer sedan önskad position.

Radbryta text runt en tabell

 1. Klicka på tabellen.

 2. Klicka på fliken Tabellayout och sedan på Egenskaper under Inställningar.

  Fliken Tabellayout, gruppen Inställningar

 3. Klicka på Runt om under Figursättning.

 4. Om du vill ange tabellens vågräta och lodräta placering, avståndet från den omgivande texten och andra alternativ klickar du på Placering under Figursättning och väljer därefter önskade alternativ.

  Tips: När du använder verktyget Rita för att skapa en tabell (finns på fliken Tabeller under Rita kantlinjer) kan du automatiskt använda figursättning genom att hålla ned alternativknappen när du ritar tabellen.

Det finns en begränsad grupp med rad brytnings alternativ för bilder med Word för webben.

 1. Infoga och välj en bild.

 2. Gå till bild verktyg > Formatera > radbryta text.

 3. Välj en layout.

  Alternativ för radbyte

Om du infogade en bild i dokumentet när du använde Word för webben kan du klippa ut och klistra in den för att flytta den inom ett dokument och du kan även använda styckeformatering, till exempel lodrätt avstånd och centrering. Du kan inte flytta en bild som infogades i skrivbordsversionen av Word om bilden använder figursättning eller har en fast plats på sidan.

Om du inte kan göra ändringar i en bild och du har Skriv bords versionen av Word, väljer du Öppna i Word för att öppna dokumentet i Word och ändrar layouten.

När du är klar trycker du Ctrl+S för att spara dokumentet på sin ursprungliga plats. Du kan sedan öppna dokumentet i Word för webben och fortsätta redigera. Word för webben behåller de layoutinställningar som du ställde in i skrivbordsversionen av Word.

Tips: Office på webben-programmen uppdateras hela tiden med nya funktioner. Du kan läsa om de senaste nyheterna och produktsläppen i Office Online-bloggen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×