Radbryta text och flytta bilder i Word

Det är enkelt att flytta eller ändra placeringen av en bild på en sida i Word. Men ibland går det inte. Knappen för att få det resultat du vill ha är att välja layoutalternativ.

Knappen layout bild på en markerad bild

 1. Välj en bild.

 2. Välj ikonen layoutalternativ .

 3. Välj de layoutalternativ du vill använda:

  Rutan Layoutalternativ

  • Om du vill att bilden ska visas framför texten och ställa in den så att den ligger kvar på en viss plats på sidan väljer du framför texten (under med figur sättning) och väljer sedan åtgärda position på sidan.

  • Om du vill figursätta text runt bilden men se till att bilden flyttas uppåt när texten läggs till eller tas bort väljer du fyrkant (under med figur sättning) och väljer sedan Flytta med text.

Mer information och exempel på radbrytning av text finns i Radbryt text runt bilder i Word

Bilden ligger förmodligen bakom ett annat objekt, till exempel ett textblock:

Exempel på en bild bakom ett textblock

Om du vill markera bilden använder du Val-fönsterrutan:

 1. Välj Start > Välj > Markeringsfönster.

 2. I markerings fönstret markerar du bilden.

Om du bara vill flytta en bild en liten aning markerar du bilden, håller ned CTRL och trycker på en piltangent.

Om du vill flytta flera objekt samtidigt grupperar du dem tillsammans:

 1. Markera det första objektet.

 2. Håll ned CTRL-tangenten och markera de andra objekten.

 3. Högerklicka på ett av objekten, peka på grupperaoch välj sedan gruppera.

  Tips: Om du inte kan gruppera eller markera flera bilder kan det vara så att bildens layout är i nivå med text. Läs i så fall i Öppna layoutalternativ om hur du ändrar bildlayouten till något alternativ under Med figursättning.

För att få fullständig kontroll över justeringen och placeringen av bilden använder du rutan Layout för att ställa in placeringen i relation till marginaler eller kolumner, absolut position i cm eller relativ position i procent. Det är praktiskt när du vill placera en bild på ett visst avstånd från något annat, till exempel en sidmarginal.

 1. Markera bilden.

 2. Välj ikonen layoutalternativ .

 3. Välj Visa meroch justera och placera justeringar på fliken placering .

  Om du inte kan välja några av placerings alternativen på fliken placering väljer du fliken figur sättning och väljer sedan ett alternativ förutom alternativet för text som inte är i rad med texten .

Om du har fler än en bild som du vill visa överlappad på en sida kan du aktivera detta i rutan Layout.

 1. Välj en bild.

 2. Välj ikonen layoutalternativ .

 3. Välj Visa mer.

 4. På fliken Position i gruppen Alternativ längst ned markerar du kryssrutan Tillåt överlappande text.

 5. Upprepa för alla bilder för vilka du vill aktivera överlappning.

Förutom att justera och positionera bilder på en sida kan du även justera bilder i förhållande till varandra eller till andra objekt på sidan. Även om justering mellan bilder inte är tillgänglig från ikonen Layoutalternativ eller dialogrutan Layout är det vanligt att utföra det medan du arbetar med justering och placering av bilder.

 1. Håll ned CTRL-tangenten och markera varje objekt som du vill justera.

 2. Gå till bild format eller bild verktyg format > Justeraoch välj sedan ett alternativ, till exempel centrera, längst upp eller längst ned.

En objekt fäst punkt Ikon för objektfästpunkt visar var en bild eller ett objekt finns i förhållande till texten i dokumentet. Fäst punkter visas inte för infogade bilder. infogade objekt är knutna till den plats i texten där de satte in och behandlas som text tecken – "i linje med text".

Alla andra alternativ för figur sättning (fyrkant, tätt, till och med under text, framför text) är förankrade till en viss plats i dokumentet; Fäst punkten anger det stycke som objektet är associerat med. Markera en bild och välj sedan ikonen layoutalternativ för att ta reda på hur bilden infogas.

Knappen layout bild på en markerad bild

Meddelanden: Om du markerar en bild och den inte är infogad i text, men inte ett objekt ankare kan du se till att fäst punkter visas på två sätt:

 • Visa formateringsmarkeringar    Välj Visa/Dölj ¶i gruppen stycke på fliken Start .

 • Visa alltid fäst punkter    Välj alternativ för fil > > visasoch välj sedan Fäst punkter för objekt.

Eftersom fästpunkter bara är en visuell markering av en bilds relativa position på en sida kan de inte tas bort. Genom att prova olika alternativ för figursättning får du all flexibilitet du behöver för att positionera en bild, oavsett dess fästpunkt.

Mer information och exempel på radbrytning av text finns i Radbryt text runt bilder i Word.

Om du vill se till att en bild stannar kvar på samma plats även om texten runt om tas bort kan du låsa dess fästpunkt:

 1. Markera bilden.

 2. Välj ikonen layoutalternativ .

 3. Välj Visa meroch sedan Lås fäst punkt.

  Obs!: Eftersom fästpunkter inte används för bilder som infogas i texten är låsning av fästpunkter och alla andra placeringsalternativ inte tillgängliga för infogade bilder.

Snabbreferens

Radbryta text runt bilder i Word

Rotera en text ruta, en figur, WordArt eller en bild i Word

Gruppera och avgruppera former, bilder och andra objekt

Om du infogade en bild i dokumentet när du använde Word för webben kan du klippa ut och klistra in den för att flytta den inom ett dokument och du kan även använda styckeformatering, till exempel lodrätt avstånd och centrering. Du kan inte flytta en bild som infogades i skrivbordsversionen av Word om bilden använder figursättning eller har en fast plats på sidan.

Om du inte kan göra ändringar i en bild och du har Skriv bords versionen av Word, väljer du Öppna i Word för att öppna dokumentet i Word och ändrar layouten.

När du är klar trycker du Ctrl+S för att spara dokumentet på sin ursprungliga plats. Du kan sedan öppna dokumentet i Word för webben och fortsätta redigera. Word för webben behåller de layoutinställningar som du ställde in i skrivbordsversionen av Word.

Tips: Office på webben-programmen uppdateras hela tiden med nya funktioner. Du kan läsa om de senaste nyheterna och produktsläppen i Office Online-bloggen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×