Radbryt text i Word

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har infogat en bild eller ett ritobjekt i ett Word-dokument (mer information finns i Infoga bilder i Office) kan du använda en rad olika verktyg för att placera objektet i förhållande till sidan och texten. I den här artikeln beskrivs hur du kommer åt alternativen för radbyte och några vanliga exempel.

Mer information om flytta och placera bilder och objekt i Word 2016 och Word 2013 finns i Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder.

Vad vill du göra?

Hitta alternativen för radbyte

Objekt på menyn Radbyte
 1. Klicka på en bild eller ett objekt för att markera det.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg eller Ritverktygsformat. I gruppen Ordna klickar du på Radbyte.

 3. Välj det radbytesformat du vill använda.

Alternativ på menyn Placering

Med de här alternativen placerar du en bild eller ett objekt på en fast plats i förhållande till sidan och använder automatiskt radbyte för texten kring den.

 1. Klicka på en bild eller ett objekt för att markera det.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg eller Ritverktygsformat. I gruppen Ordna klickar du på Placering.

 3. Välj det placerings- och radbytesformat du vill använda.

Fliken Figursättning i rutan Layout

 1. Klicka på en bild eller ett objekt för att markera det.

 2. Klicka på fliken Bildverktyg eller Ritverktygsformat. I gruppen Ordna klickar du på Radbyte och sedan på Fler layoutalternativ.

  Fler layoutalternativ på menyn Radbyte

 3. Välj det radbytesformat du vill använda i rutan Layout på fliken Figur​​​sättning.

Rutan Layoutalternativ

 1. Klicka på en bild eller ett objekt för att markera det.

 2. Klicka på ikonen Layoutalternativ.

 3. Välj de layoutalternativ du vill använda.

Exempel på vanliga figursättningar för bilder

Du kan lägga till en bild i ett dokuments övre vänstra hörn och låta text flöda runt objektet.

Fyrkant, övre vänster

 1. Klicka på en bild för att markera den.

 2. Klicka på Position på fliken Format och klicka på Vänster överkant under Formatera med figursättning.

  Radbryt text längst upp till vänster

  Tips: Du kan dra och flytta bilden i dokumentet och justera på vilket sätt du vill. Gör egna ändringar i radbrytningen genom att klicka på Format > Radbyte > Fler layoutalternativ.

Du kan lägga till en bild mitt i ett dokument och låta text flöda runt den.

Fyrkant, centrerad

 1. Klicka på en bild för att markera den.

 2. Klicka på Radbyte > Fyrkant på fliken Format.

  Radbryta text rektangulärt

 3. Klicka på Position > Fler layoutalternativ.

 4. Välj Justering under Vågrät på fliken Placering och ändra listrutan till Centrerad.

 5. Bredvid relativtväljer du Sida och klickar på OK.

  Obs!: Du kan dra och flytta bilden i dokumentet och justera på vilket sätt du vill. Gör egna ändringar i radbrytningen genom att klicka på Format > Radbyte > Fler layoutalternativ.

Du kan lägga till en bild i dokumentet och låta texten flöda runt den på ett sätt som följer bildens form.

Tips: Välj en bild med en transparent, vit eller enfärgad bakgrund för bästa resultat.

Figursättningspunkter

 1. Markera en bild och dra den till mitten av sidan, eller dit du vill ha den.

 2. Klicka på Radbyte > Tätt på fliken Format.

  Radbryta text tätt

 3. Klicka på Ta bort bakgrund på fliken Format.

  Ta bort bakgrund

  Obs!: Du kan inte ta bort bakgrunden från vektorbilder.

 4. Klicka någonstans utanför bilden för att se hur texten har radbrutits runt bilden.

 5. Ändra listrutan bredvid relativt till Sida och klicka på OK.

Finjustera figursättning

Om det är för stort mellanrum mellan texten och bilden kan du ange figursättningspunkterna manuellt.

 1. Klicka på bilden och klicka på Radbyte > Redigera figursättningspunkter på fliken Format.

  Redigera figursättningspunkter
 2. Dra de svarta figursättningspunkterna närmare eller längre bort från bilden tills du är nöjd med hur det ser ut.

  Tips: Dra den röda linjen om du vill skapa fler figursättningspunkter.

Bilder som infogas i nivå är kopplade till den plats i texten där de infogades och behandlas som andra texttecken – ”i nivå med text”. De flyttas automatiskt med den omgivande texten.

 1. Klicka på en bild för att markera den.

 2. Klicka på Radbyte > I nivå med text på fliken Format.

Du kan se till att bilden ligger kvar när du lägger till eller tar bort text.

I Word 2016 och Word 2013:

 1. Klicka på en bild för att markera den.

 2. Klicka på Radbyte > Fäst positionen på sidan på fliken Format.

  Obs!: I Word 2010 kan du fästa en bild på sidan genom att låsa dess fästpunkt: Klicka på bilden, klicka på Placering på fliken Format, klicka på Fler layoutalternativ och välj sedan Lås fästpunkt längst ned. Observera att fästpunkter inte användas med infogade bilder.

Se även

Använda layoutalternativen i Word för att flytta bilder (Word 2016, Word 2013)

Rotera textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Gruppera och dela upp grupper med figurer, bilder eller andra objekt

Beskära en bild eller en figur med en bildfyllning

Finns det några snabb alternativ för att radbryta text runt en bild i Word Web App.

 1. Markera bilden genom att klicka på den.

 2. Klicka på fliken Format på fliken Bildverktyg och klicka sedan på Radbryt Text.

  Bild av formatering - radbryta text listruta

 3. Välj ett alternativ för att radbryta text runt bilden.

  Fungerar bäst för bilder som fristående, nivå med Text enda i stycket som är en bild och det finns ingen text bredvid bilden.

  Om du vill placera bilden bredvid texten väljer du Fyrkant till vänster eller Höger ruta.

  Att lägga dokumenttexten på bilden väljer Bakom Text eller skymmer dokumenttexten med bilden väljer du Framför Text.

  Obs!: Med alternativen för Bakom Text och Framför Text måste redigera dokument i stationär Word för att kunna markera bilden.

Fullständig uppsättning alternativ, klicka på Redigera i Word och använda figursättning funktioner i-programmet.

Vad vill du göra?

 1. Om bilden eller objektet finns på en arbetsyta markerar du arbetsytan. Om bilden eller objektet inte finns på en arbetsyta markerar du bilden eller objektet.

 2. Klicka på Placering i gruppen Ordna på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet i Word

  Om gruppen Ordna är dold och du inte ser Position klickar du på knappen Ordna och sedan på Position.

  Klicka på den radbytesplacering du vill använda.

  Tips: Dra bilden eller objektet om du vill ändra dess placering på sidan. Figursättningen justeras till objektet på den nya platsen.

 3. Om du vill ändra hur texten flödar runt objektet eller göra andra ändringar i inställningarna för radbyte klickar du på Figursättning i gruppen Ordna och klickar sedan på det alternativ som ser bäst ut.

 1. Klicka på tabellen.

 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Tabell på fliken Layout under Tabellverktyg.

  Tabellegenskaper

 3. Klicka på Runt om under Figursättning.

  Om du vill ange tabellens vågräta och lodräta placering, avståndet från den omgivande texten och andra alternativ klickar du på Placering under Figursättning och väljer därefter önskade alternativ.

Radbryta text automatiskt när du ritar en tabell

 1. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Tryck på CTRL medan du klickar på Rita tabell.

 3. Rita tabellen.

  Texten radbryts automatiskt runt tabellen.

  Mer information om hur du ritar en tabell finns i Infoga eller rita en tabell.

Textbrytning används för att avgränsa text runt objekt på webbsidor. Du kan till exempel använda textbrytning för att separera bildtext från brödtext.

textbrytning

1. Textbrytning i bildtexten

 • Klicka där du vill att textbrytningen ska sluta på webbsidan.

 • Klicka på fliken Sidlayout och klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat. Klicka sedan på Figursättning.

  Bild av menyfliksområdet i Word

Obs!: Textbrytningar är formateringsmarkeringar som vanligtvis inte visas i dokumentet. Om du vill visa de här brytningarna aktiverar du formateringsmarkeringar genom att klicka på Visa/dölj Bild av knapp i gruppen Stycke på fliken Start. Textbrytningstecknet ( textbrytning ) indikerar en textbrytning.

Se även

Rotera textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Gruppera och dela upp grupper med figurer, bilder eller andra objekt

Beskära en bild eller en figur med en bildfyllning

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×