RÄNTA (funktionen RÄNTA)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar räntesatsen per period i en annuitet. RÄNTA beräknas med en iterativ teknik och kan ha noll eller fler lösningar. Om två på varandra följande resultat för RÄNTA inte kommer inom +/- 0,0000001 från varandra efter 20 iterationer returneras felvärdet #Ogiltigt!.

Syntax

R ATE (periodantal,betalning,nuvärde,slutvärde,typ,gissning)

För en fullständig beskrivning av argumenten periodantal, betalning, nuvärde, slutvärde och typ, se NUVÄRDE

Periodantal     är det totala antalet betalningsperioder i en annuitet.

Betalning     är den betalning som görs varje period och den kan inte ändras under annuitetens giltighet. Typiskt för betalning är att den omfattar amortering och ränta men inga andra avgifter eller pålagor. Om betalning utelämnas måste argumentet, slutvärde inkluderas.

Nuvärde     är det nuvarande värdet – det nuvarande värdet av ett antal framtida betalningar.

Slutvärde     är det värde eller saldo som önskas när den sista betalningen har gjorts. Om slutvärde utelämnas antas argumentet vara 0 (det framtida värdet för ett lån är t ex 0).

Typ     är värdet 0 eller 1 och anger när betalningen förfaller.

Typ är

Om betalning ska du e

0 eller utelämnat

I slutet av perioden

1

I början av perioden

Gissning    är en gissning vad räntan kommer att bli. Om gissning utelämnas antas argumentet vara 10 procent. Pröva ett nytt värde för gissning om RÄNTA inte konvergerar. RÄNTA brukar konvergera om gissning ligger mellan 0 och 1.

Kommentar

Kontrollera att du är konsekvent med enheterna du använder för att ange gissning och perioder. Använd 12 %/12 för gissning och 4*12 för periodantal om du gör månatliga inbetalningar på ett fyraårigt lån med 12 procents årlig ränta. Använd 12 % för gissning och 4 för periodantal om du gör årsvisa betalningar av samma lån.

Exempel

I följande exempel är antalet låneår multiplicerat med tolv för att få antalet månader.

Perioder

Betalning

Nuvärde

Formel

Beskrivning (resultat)

4

-200

8000

=RÄNTA([Periodantal]*12; [Betalning]; [Nuvärde])

Månadsränta för lånet med angivna argument (1%)

4

-200

8000

=RÄNTA([Periodantal]*12; [Betalning]; [Nuvärde])*12

Årsränta för lånet med angivna argument (0,09241767 eller 9,24%)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×