Fel
Räkna unika värden bland dubbletter

Räkna unika värden bland dubbletter

Anta att du vill veta hur många unika värden det finns i ett område som innehåller dubblettvärden. Om en kolumn exempelvis innehåller

 • värdena 5, 6, 7 och 6, blir resultatet tre unika värden – 5 , 6 och 7.

 • Värdena "Bradley", "Doyle", "Doyle", "Doyle" blir resultatet två unika värden – "Bradley" och "Doyle".

Du kan räkna unika värden bland dubbletter på flera olika sätt.

Vad vill du göra?

Räkna antalet unika värden med hjälp av ett filter

Räkna antalet unika värden med hjälp av funktioner

Räkna antalet unika värden med hjälp av ett filter

Du kan använda dialogrutan Avancerat filter om du vill hämta de unika värdena från en kolumn med data och klistra in dem på en annan plats. Sedan kan du använda funktionen RADER och räkna antalet objekt i det nya området.

 1. Markera cellområdet eller kontrollera att den aktiva cellen finns i en tabell.

  Kontrollera att cellområdet har en kolumnrubrik.

 2. Klicka på Avancerat på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera.

  Dialogrutan Avancerat filter visas.

 3. Klicka på Kopiera till annan plats.

 4. Ange en cellreferens i rutan Kopiera till.

  Du kan också klicka på knappen Dölj dialogruta Bild av knapp för att tillfälligt dölja dialogrutan, markera en cell i kalkylbladet och sedan klicka på knappen Visa dialogruta Bild av knapp .

 5. Markera kryssrutan Enbart unika poster och klicka på OK.

  De unika värdena från det markerade området kopieras till den nya platsen med början i den cell som du angav i rutan Kopiera till.

 6. I den tomma cellen nedanför den sista cellen i området anger du funktionen RADER. Använd det område med unika värden som du nyss kopierat som argumentet, förutom kolumnrubriken. Om området med unika värden exempelvis är B2:B45, anger du =RADER(B2:B45).

Överst på sidan

Räkna antalet unika värden med hjälp av funktioner

Använd en kombination av funktionerna OM, SUMMA, FREKVENS, PASSA och LÄNGD för att utföra den här uppgiften:

 • Tilldela värdet 1 för varje sant villkor med hjälp av funktionen OM.

 • Lägg till summan med funktionen SUMMA.

 • Räkna antalet unika värden med funktionen FREKVENS. Med funktionen FREKVENS ignoreras textvärden och 0-värden (noll). För den första förekomsten av ett specifikt värde returnerar den här funktionen ett tal som motsvarar antalet förekomster av värdet. För varje förekomst av samma värde efter den första förekomsten returneras 0 (noll).

 • Returnera ett textvärdes läge i ett område med funktionen PASSA. Det värde som returneras används sedan som ett argument för funktionen FREKVENS och på så sätt kan motsvarande textvärden utvärderas.

 • Hitta tomma celler med funktionen LÄNGD. Tomma celler har längden 0.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Så här kopierar du ett exempel

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  Markera ett exempel i hjälpen

  Markera ett exempel i hjälpen

 3. Tryck på CTRL+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på CTRL+V.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på CTRL+§. Du kan också gå till fliken Formler och klicka på Visa formler i gruppen Formelgranskning.

1

2

3

4

5

6

7

8 %

9

10

A

B

Data

Data

986

Bradley

Doyle

563

67

789

235

Bradley

Doyle

689

789

Doyle

143

5,6

237

67

235

Formel

Beskrivning (resultat)

=SUMMA(OM(FREKVENS(A2:A10;A2:A10)>0;1))

Räknar antalet unika talvärden i cellerna A2:A10, men räknar inte tomma celler eller textvärden (4)

=SUMMA(OM(FREKVENS(PASSA(B2:B10;B2:B10;0);PASSA(B2:B10;B2:B10;0))>0;1))

Räknar antalet unika text- och talvärden i cellerna B2:B10 (som inte får innehålla några tomma celler) (7)

=SUMMA(OM(FREKVENS(OM(LÄNGD(A2:A10)>0;PASSA(A2:A10;A2:A10;0);""); OM(LÄNGD(A2:A10)>0;PASSA(A2:A10;A2:A10;0);""))>0;1))

Räknar antalet unika text- och talvärden i cellerna A2:A10, men räknar inte tomma celler eller textvärden (6)

Anmärkningar    

 • Formlerna i det här exemplet måste anges som matrisformler . Markera de celler som innehåller en formel, tryck på F2 och sedan på CTRL+SKIFT+RETUR.

 • Om du vill se hur funktionen beräknas steg för steg markerar du den cell som innehåller formeln och klickar på pilen bredvid Utvärdera formel i gruppen Formelgranskning på fliken Formler.

Funktionsinformation

 • Med funktionen FREKVENS beräknas hur ofta värden förekommer inom ett område med värden, och sedan returneras en vertikal matris med tal. Du kan exempelvis använda FREKVENS för att räkna antalet testresultat som hamnar inom resultatområden. Eftersom den här funktionen returnerar en matris måste den anges som en matrisformel.

 • Med funktionen PASSA görs en sökning efter ett angivet objekt i ett område med celler, och sedan returneras objektets relativa position i området. Om området A1:A3 till exempel innehåller värdena 5, 25 och 38 returnerar formeln =PASSA(25,A1:A3,0) talet 2, eftersom 25 är det andra objektet i området.

 • Med funktionen LÄNGD returneras antalet tecken i en textsträng.

 • Med funktionen SUMMA läggs alla tal du anger till som argument. Argumenten kan vara ett område, en cellreferens, en matris, en konstant, en formel eller resultatet av en annan funktion. Med exempelvis SUMMA(A1:A5) läggs alla tal till som finns i cellerna A1 till A5.

 • Med funktionen OM returneras ett värde om ett villkor du anger valideras som SANT och ett annat värde om villkoret valideras som FALSKT.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×