Räkna antalet förekomster av ett värde

Räkna antalet förekomster av ett värde

Anta att du vill veta antalet förekomster av ett visst textvärde eller numeriskt värde i ett cellområde. Till exempel:

 • Om ett område, som A2:D20, innehåller talen 5, 6, 7 och 6, innehåller området två förekomster av talet 6.

 • Om en kolumn innehåller "Buchanan", "Damiani", "Damiani" och "Damiani", innehåller kolumnen tre förekomster av "Damiani".

Obs!: Skärmbilderna i det här avsnittet har tagits i Excel 2016. Skärmen kanske visas på olika sätt beroende på din Excel-version, men funktionerna ligger kvar på samma sätt.

Du kan räkna antalet förekomster av ett värde på flera olika sätt.

Räkna antalet förekomster av ett enskilt värde med hjälp av funktionen ANTAL.OM

Använd funktionen ANTAL.OM för att räkna hur många gånger ett visst värde visas i ett cellområde.

ANTAL.OM-exempel

Mer information finns i artikeln om funktionen ANTAL.OM.

Räkna antalet förekomster utifrån flera villkor med hjälp av funktionen ANTAL.OMF

Funktionen ANTAL.OMF liknar funktionen COUNTIF med ett viktigt undantag: Med ANTAL.OMF kan du använda kriterier på celler över flera områden och antalet gånger ett kriterium uppmäts beräknas. Du kan använda upp till 127 områdes- och villkorspar med funktionen ANTAL.OMF.

Syntaxen för ANTAL.OMF ser ut så här:

ANTAL.OMF(villkorsområde1, villkor1, [villkorsområde2, villkor2], …)

Se följande exempel:

ANTAL.OMF-exempel

Mer information om hur du använder funktionen för att beräkna flera områden och villkor finns i Funktionen ANTAL.OMF.

Räkna antal förekomster utifrån villkor med hjälp av funktionerna ANTAL och OM tillsammans

Anta att du vill veta hur många säljare som har sålt en viss artikel i en viss region eller att du vill veta antalet försäljningar över ett visst belopp som gjorts av en viss säljare. Du kan använda funktionerna OM och ANTAL tillsammans, det vill säga att du först använder funktionen OM för att testa ett villkor och sedan, om resultatet av funktionen OM är Sant, använder du funktionen ANTAL för att räkna celler.

Meddelanden: 

 • Formlerna i det här exemplet måste anges som matrisformler. Om du har öppnat arbetsboken i Excel för Windows eller Excel 2016 för Mac och vill ändra formeln eller skapa en liknande formel trycker du på F2 och trycker sedan på Ctrl+Skift+Retur för att formeln ska returnera det resultat du förväntar dig. I tidigare versioner av Excel för Mac använder du KOMMANDO +Skift+Retur.

 • För att de här exempelformlerna ska fungera måste det andra argumentet i funktionen OM vara ett tal.

Exempel på kapslade ANTAL- och OM-funktioner

Mer information om funktionerna finns i artiklarna om funktionen ANTAL och funktionen OM.

Räkna antalet förekomster av flera textvärden eller numeriska värden med hjälp av funktionerna SUMMA och OM i kombination

I följande exempel använder vi funktionerna OM och SUMMA tillsammans. Funktionen OM testar först värdena i några celler och sedan, om resultatet av testet är Sant, summerar SUMMA de värden som klarade testet.

Exempel

Exempel 1: SUMMA och OM är kapslade i en formel

Funktionen ovan säger att om C2:C7 innehåller värdena Buchanan och Damiani bör funktionen SUMMA visa summan av posterna där villkoret uppfylls. Formeln hittar tre poster för Buchanan och en för Damiani i det angivna intervallet och visar 4.

Exempel 2

Exempel 2: SUMMA och OM är kapslade i en formel

Funktionen ovan säger att om D2:D7 innehåller värden som är mindre än SEK90000 eller större än SEK190000 bör SUMMA visa summan av alla de poster där villkoret uppfylls. Formeln hittar två poster, D3 och D5, med värden som är mindre än SEK90000 och sedan D4 och D6 med värden som är större än SEK190000, och visar 4.

Exempel 3

Exempel 3: SUMMA och OM är kapslade i en formel

Funktionen ovan säger att om D2:D7 har fakturor för Buchanan på mindre än SEK90000 bör SUMMA visa summan av posterna där villkoret uppfylls. Formeln finner att C6 uppfyller villkoret och visar 1.

Obs!: Formlerna i det här exemplet måste anges som matrisformler. Det innebär att du trycker på F2 och sedan på Ctrl+Skift+Retur. I tidigare versioner av Excel för Mac använder du KOMMANDO +Skift+Retur.

Räkna antalet förekomster av flera värden med hjälp av en pivottabell

Du kan använda en pivottabell när du vill visa summor och räkna antalet förekomster av unika värden. En pivottabell är ett interaktivt sätt att snabbt summera stora mängder data. Du kan använda en pivottabell för att utöka och dölja datanivåer i syfte att fokusera resultaten och för att visa information från sammanfattningsdata i detalj för de områden som är intressanta för dig. Dessutom kan du flytta rader till kolumner eller kolumner till rader ("pivotera") för att få fram en beräkning av hur många gånger ett värde förekommer i en pivottabell. Vi tittar på ett exempelscenario med ett kalkylblad för försäljning, där du kan beräkna hur många försäljningsvärden det finns för Golf och Tennis för specifika kvartal.

 1. Ange följande data i ett Excel-kalkylblad.

  Exempeldata för pivottabell
 2. Välj A2:C8

 3. Klicka på Infoga > Pivottabell.

 4. Klicka på Markera en tabell eller ett område i dialogrutan Skapa pivottabell, klicka på Nytt kalkylblad och klicka sedan på OK.

  En tom pivottabell skapas i ett nytt blad.

 5. Gör följande i fönsterrutan Pivottabellfält:

  1. Dra Sport till området Rader.

  2. Dra Kvartal till området Kolumner.

  3. Dra Försäljning till området Värden.

  4. Upprepa steg c.

   Fältnamnet visas som SumofSales2 (försäljningssumma2) i både pivottabellen och området Värden.

   Fönstret Pivottabellfält ser nu ut så här:

   Pivottabellfält
  5. I området Värden klickar du på listrutan bredvid SumofSales2 (försäljningssumma2) och väljer Värdefältsinställningar.

  6. Gör så här i dialogrutan Värdefältsinställningar:

   1. Välj Antal i avsnittet Sammanfatta värdefält efter.

   2. Ändra namnet i fältet Eget namn till Antal.

    Dialogrutan Värdefältsinställningar
   3. Klicka på OK.

  Pivottabellen visar antalet poster för Golf och Tennis i kvartal 3 och kvartal 4, samt försäljningssiffrorna.

  Pivottabell

Överst på sidan

Har du en specifik Excel-fråga?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Undvika felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Excel-kortkommandon och funktionstangenter

Statistiska funktioner (referens)

Matematiska och trigonometriska funktioner

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×