Office
Logga in

Räkna antal i rapporter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det kan vara användbart att räkna antalet poster som finns i en rapport. I grupperade eller sammanfattande rapporter kan du visa antalet poster i respektive grupp. Du kan också lägga till ett radnummer för varje post så att det blir enklare att referera till raderna. I det här artikeln beskrivs steg för steg hur du räknar antalet element och lägger till radnummer i rapporten.

Vad vill du göra?

Räkna antalet poster i en rapport eller en grupp

Lägga till ett radnummer för varje post i en rapport eller en grupp

Räkna antalet poster i en rapport eller grupp

Det snabbast att räkna antalet poster i rapporten med hjälp av layoutvyn.

Räkna poster i layoutvyn

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvyn Bild av knapp på snabbmenyn.

 2. Klicka på ett fält som du vill räkna. Klicka på ett fält som du vet inte innehåller ett null-värden, till exempel ett ID-fält för att säkerställa att alla poster räknas.

 3. Klicka på summor på fliken Format i gruppen gruppering / summor. Bild av knapp

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill räkna alla poster i rapporten oavsett om det finns ett värde i det valda fältet eller inte, klickar du på Räkna poster.

  • Om du bara vill räkna de poster där det finns värden i det valda fältet, klickar du på Räkna värden.

   Obs!: Räkna värden är inte tillgängligt för fält med följande datatyper:

   • PM

   • OLE-objekt

   • Hyperlänk

En textruta läggs till i rapportfoten och dess Kontrollkälla-egenskap anges till ett uttryck som utför funktionen Antal. Om det finns grupperingsnivåer i rapporten, läggs också en textruta till som utför samma beräkning på alla gruppfötter.

Obs!: Om du räknar antalet i ett visst fält med hjälp av layoutvyn, skapas ett uttryck som räknar enbart de poster där fältet inte är null. Om det till exempel finns tio poster i rapporten och du vill räkna antalet i ett fält som innehåller tre null-värden, visas 7 i textrutan – det antal poster som innehåller värden som inte är Null. Du undviker detta genom att bara räkna antalet i de fält som inte tillåter null-värden (till exempel ID-fält), eller så redigerar du kontrollkällan för textrutan så att den alltid räknar alla poster oavsett om de innehåller null-värden eller inte. Det gör du så här:

 1. Markera textrutan som visar antalet. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Ta bort uttrycket i egenskapsrutan Kontrollkälla och skriv =Antal(*).

 4. Spara rapporten och växla till rapportvyn där resultatet visas.

Räkna poster i designvyn

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klicka på Designläge Bild av knapp på snabbmenyn.

 2. Klicka på Textruta på fliken Design i gruppen kontroller. Bild av knapp

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på avsnittet rapporthuvud eller rapportfot där du vill placera textrutan genom att lägga till en beräkning av alla poster i rapporten.

  • Klicka på avsnittet grupphuvudet eller gruppfoten där du vill placera textrutan genom att lägga till en beräkning av alla poster i varje grupp med en grupperad rapport.

 4. Markera textrutan och tryck på F4 så att egenskapslistan visas.

 5. Klicka på fliken Data.

 6. Skriv Kontrollkällai egenskapsrutan Kontrollkälla.

  Den här uttryck används funktionen antal för att räkna alla poster i rapporten eller gruppera även om vissa fält i vissa poster är null. Att räkna poster endast om ett visst fält inte är null (till exempel Leverantörsnamn), använder du följande uttryck i stället: =CDbl()Nz(antal ([Leverantörsnamn]); 0)).

Överst på sidan

Lägga till ett radnummer för varje post i en rapport eller grupp

Du kan numrera elementen i en rapport. I till exempel produktrapporten Försäljning kanske du vill att siffran "1" ska placeras före det första elementet i en produktgrupp och siffran "2" placeras framför det andra elementet och så vidare. När nästa produktgrupp inleds, börjar räkningen om och "1" placeras framför det första elementet.

Numrera elementen i en rapport

Du kan numrera element i rapporten genom att använda en beräknad kontroll och ange dess Löpande summering-egenskap.

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klicka sedan på Designläge Bild av knapp på snabbmenyn.

 2. Klicka på Textruta på fliken Design i gruppen kontroller. Bild av knapp

 3. Skapa textrutan genom att dra pekaren i rapportens detaljavsnitt. Se till att den är tillräckligt bred för det högsta elementnumret.

  Om du kommer att ha hundra order, måste det finnas plats för minst tre tecken (100). Om en etikett visas bredvid textrutan tar du bort den genom att klicka på den och sedan trycka på DEL. Om du har placerat textrutan i närheten av vänstermarginalen, kanske etiketten skyms under texturan. Med hjälp av flytthandtaget i textrutans övre vänstra hörn drar du textrutan åt höger så att etiketten visas. Klicka sedan på etiketten och tryck på DEL.

 4. Markera textrutan. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 5. Klicka på fliken alla. Skriv ett namn, till exempel txtItemNumberi egenskapsrutan namn.

 6. Klicka på fliken Data.

 7. Välj Över grupp i egenskapsrutan Löpande summering.

 8. Skriv 1 i egenskapsrutan Kontrollkälla.

 9. Klicka på fliken Format.

 10. Skriv #. (ett nummertecken följt av punkt) i egenskapsrutan Format.

  Då formateras radnumret med en punkt efter.

 11. Spara rapporten och växla till rapportvyn där resultatet visas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×