Räkna antal i rapporter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det kan vara användbart att ha räkna hur många poster finns i en rapport. Du kan visa antal hur många poster som finns i varje grupp i grupperade eller sammanfattande rapporter. Eller du kan lägga till ett radnummer i varje post så att det blir lättare att referera till var och en. I den här artikeln lär du dig, steg för steg hur du lägger till antal och raden talen i rapporten.

Vad vill du göra?

Räkna antalet poster i en rapport eller en grupp

Lägga till ett radnummer för varje post i en rapport eller en grupp

Räkna antalet poster i en rapport eller en grupp

Du får det snabbaste sättet att lägga till räknare i rapporten i layoutvyn.

Räkna poster med hjälp av layoutvyn

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy på snabbmenyn.

 2. Klicka på ett fält som du vill räkna. Klicka på ett fält som du vet inte innehåller ett null-värden, till exempel ett ID-fält för att säkerställa att alla poster räknas.

 3. Klicka på summor på fliken Design i gruppen gruppering / summor. Obs Om du använder Access 2007, kommandot summor är på fliken Format.

 4. Gör något av följande:

  • Att räkna poster i rapporten oavsett om det finns ett värde i det markerade fältet, klicka på Räkna poster.

  • Klicka på Räkna värden om du vill räkna bara poster där det finns ett värde i det markerade fältet.

   Obs!: Räkna värden är inte tillgängligt för fält i följande datatyper:

   • Lång Text (PM)

   • OLE-objekt

   • Hyperlänk

   • Bifogad fil

 5. Access lägger till en textruta i avsnittet rapportfoten och anger egenskapen Kontrollkälla till ett uttryck som utför funktionen antal . Om det finns några grupperingsnivåer i rapporten, läggs även en textruta till varje gruppfoten som utför samma beräkning.

  Obs!: Om du använder layoutvy för att skapa ett antal på ett visst fält skapar Access ett uttryck som räknar hur många endast dessa poster där fältet inte är null. Till exempel om det finns 10 poster i rapporten, och du har lagt till ett fält som innehåller tre null-värden för antalet, textrutan antal visar 7 – hur många poster som innehåller null-värden. Du kan undvika detta genom att lägga till räknas endast för fält som inte tillåter null-värden (till exempel ID (fält)) eller kan du redigera kontrollkällan för textrutan så att den alltid räknar alla poster om de innehåller null-värden eller inte. Att göra det:

 6. Markera den textruta som visar antalet. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att visa den.

 7. Klicka på fliken Data.

 8. Ta bort uttrycket i egenskapsrutan Kontrollkälla och skriv Kontrollkälla.

 9. Spara rapporten och växla till rapportvyn visas filtrets resultat.

Räkna poster med hjälp av designvyn

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klicka på Design på snabbmenyn.

 2. Öppna fliken Design. Gå till gruppen Kontroller och klicka på Textruta.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på avsnittet rapporthuvud eller rapportfot där du vill placera textrutan genom att lägga till en beräkning av alla poster i rapporten.

  • Klicka på avsnittet grupphuvudet eller gruppfoten där du vill placera textrutan genom att lägga till en beräkning av alla poster i varje grupp med en grupperad rapport.

 4. Markera textrutan och tryck på F4 för att visa egenskapssidan.

 5. Klicka på fliken Data.

 6. Skriv Kontrollkällai egenskapsrutan Kontrollkälla.

  Den här uttryck används funktionen antal för att räkna alla poster i rapporten eller gruppera även om vissa fält i vissa poster är null. Att räkna poster endast om ett visst fält inte är null (till exempel Leverantörsnamn), använder du följande uttryck i stället: =CDbl(Nz(Count([SupplierName]),0)).

Överst på sidan

Lägga till ett radnummer för varje post i en rapport eller en grupp

Du kan numrera objekt i rapporten. I en produktrapport över försäljningen per, kan du till exempel vill ”1” före det första objektet i en produktgrupp ”2” före andra objektet, och så vidare. När nästa produktgrupp börjar, antal startar över, och ”1” föregår den första posten.

Numrera elementen i en rapport

Du kan numrera posterna i rapporten genom att använda en beräknad kontroll och ange egenskapen LöpandeSummering .

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på rapporten och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Öppna fliken Design. Gå till gruppen Kontroller och klicka på Textruta.

 3. Dra pekaren för att skapa textruta och se till att den är tillräckligt bred för att passa det största objektnummer i avsnittet detalj i rapporten.

  Om du kommer troligen har hundra order kan måste du till exempel utrymme för minst tre tecken (100). Om en etikett visas bredvid textrutan tar bort den genom att klicka på den och sedan trycka på DELETE. Om du placerat textrutan nära den vänstra marginalen vara etiketten dolt under textrutan. Använd flytthandtaget i det övre vänstra hörnet av textrutan och dra textrutan till höger så att du kan se etiketten. Därefter kan du klicka på etiketten och trycker på DELETE.

 4. Välj textrutan. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 5. Klicka på fliken alla. I egenskapsrutan namn skriver du ett namn, t.ex.

 6. Klicka på fliken Data.

 7. Välj Över grupp i egenskapsrutan LöpandeSummering.

 8. Skriv = 1i egenskapsrutan Kontrollkälla.

 9. Klicka på fliken Format.

 10. Skriv i egenskapsrutan Format#. (ett nummertecken följt av en period).

  Det här formaterar radnumret med en punkt efter talet.

 11. Spara rapporten och växla till rapportvyn visas filtrets resultat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×