Publicera ett formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat en formulärmall måste du publicera den så att användarna kan fylla i formulär utifrån formulärmallen. Användarna måste ha åtkomst till platsen där formuläret publiceras. I det här avsnittet beskrivs de olika alternativen för att publicera ett InfoPath 2010-formulär.

I den här artikeln

Publicera eller spara

Publiceringsalternativ

SharePoint-bibliotek eller -lista?

Publicera i ett SharePoint-bibliotek

Publicera till e-post

Publicera på en nätverksplats

Avancerade begrepp

Webbplatsinnehållstyp

Kod i begränsat läge i InfoPath-formulär

Formulärmallar som godkänns av administratör (fullständigt betrodda formulär)

Publicera eller spara

Att publicera en formulärmall är inte samma sak som att spara en formulärmall. När du sparar en formulärmall gör du det för att spara arbetet du utfört, precis som när du sparar en fil på datorn. I publiceringen ändras formulärmallen för distribution genom att avsnitten för publiceringsplats och bearbetningsinstruktioner läggs till så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. Bearbetningsinstruktionerna gör att formulär som baseras på formulärmallen uppdateras automatiskt om du gör ändringar i formulärmallen efter att den publicerats.

Överst på sidan

Publiceringsalternativ

Du kan publicera InfoPath-formulär på flera olika sätt. Om du vill publicera ett formulär klickar du på fliken Arkiv och sedan på Publicera. Följande alternativ visas:

 • Snabbpublicera    Publicera formuläret på den aktuella platsen

Om du uppdaterar ett formulär som redan har publicerats eller publicerar en SharePoint-lista eller ett arbetsflödesformulär för första gången kan du använda Snabbpublicera. När du gör det kan du publicera formuläret utan att behöva ange hur och var det ska publiceras. När du klickar på Snabbpublicera publiceras formuläret automatiskt till den föregående eller angivna platsen i InfoPath 2010.

Obs!: Snabbpublicera inaktiveras om ingen publiceringsplats har angetts.

 • SharePoint Server    Publicera formulär i ett SharePoint-bibliotek

Om du vill publicera ett InfoPath-formulär i SharePoint så att användarna kan fylla i det i en webbläsare eller i InfoPath Filler kan du publicera det i ett SharePoint-bibliotek. Sedan kan användarna använda formuläret online, fylla i det och spara det som ett InfoPath-dokument i biblioteket.

 • E-post    Publicera formuläret till en lista med e-postmottagare

Du kan skapa ett nytt e-postmeddelande som innehåller ett InfoPath-formulär. Det här alternativet är användbart när mottagarna inte har åtkomst till en SharePoint-webbplats.

Obs!:  InfoPath Filler krävs för formulär som har publicerats i e-postmeddelanden.

 • Nätverksplats    Publicera formuläret på en nätverksplats eller i en filresurs

När du gör det publiceras formuläret på en nätverksplats eller i en filresurs och användarna kan navigera till resursen (t.ex. //MinResurs/Sökväg/FormulärPlacering) och fylla i formuläret i InfoPath Filler.

Obs!:  InfoPath Filler krävs för formulär som har publicerats på nätverksplatser.

SharePoint-bibliotek eller -lista?

I tidigare versioner av InfoPath kunde du publicera ett formulär i ett SharePoint-bibliotek och när användare fyllt i formuläret sparades svaren som dokumenten i biblioteket. Du kan fortfarande göra det men nu kan du också använda InfoPath 2010 till att anpassa formuläret som används till att skapa, läsa och redigera objekt i en SharePoint-lista så att svaren sparas som objekt i listan. Du gör det genom att klicka på Anpassa formulär i SharePoint eller genom att skapa en ny SharePoint-lista i InfoPath.

Det finns några distinkta fördelar med att använda en SharePoint-lista i stället för ett dokumentbibliotek:

 • Du kan hantera svar på samma sätt som du hanterar andra objekt i en SharePoint-lista.

 • Du behöver inte ange hur anslutningen till SharePoint-servern ska upprättas när du publicerar formuläret eftersom det sker automatiskt.

 • När du är klar med att anpassa listformuläret behöver du bara klicka på Snabbpublicera för att publicera det.

Överst på sidan

Publicera i ett SharePoint-bibliotek

Så här publicerar du ett InfoPath-formulär i ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på Arkiv.

 2. Klicka på Publicera.

 3. Klicka på SharePoint Server.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Ange webbadressen till SharePoint-webbplatsen i textrutan.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa

 2. Välj hur formuläret ska publiceras. I de flesta fall väljer du Formulärbibliotek. Mer information om alternativ för Webbplatsinnehållstyp och Formulärmall som godkänts av administratör finns i avsnittet avancerade begrepp.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa

 2. Klicka på ett befintligt formulärbibliotek för InfoPath-formulär, om något redan har skapats, eller klicka på Skapa ett nytt formulärbibliotek och skapa ett.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa

 2. Om du skapar ett nytt SharePoint-bibliotek anger du namnet på biblioteket i textrutan Namn och en beskrivning för biblioteket i textrutan Beskrivning.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa

 2. Använd egenskapsöverföring för att visa data från formuläret som en kolumn i biblioteket. Det gör du genom att klicka på Lägg till, välja ett fält och ange ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

 3. Om du har markerat ett upprepande fält klickar du på ett värde i listan Funktion och anger hur fältet ska visas i formulärbiblioteket. Klicka sedan på OK.

Obs!:  Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet eller antalet gånger fältet förekommer eller om du vill slå samman alla värden.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Upprepa steg 12 och 13 efter behov för varje fält i formuläret som du vill lägga till som en SharePoint-kolumn och klicka sedan på Nästa.

 2. Klicka på Nästa.

 3. Klicka på Publicera.

Överst på sidan

Publicera till e-post

Så här publicerar du ett InfoPath-formulär till en lista med e-postmottagare:

 1. Klicka på Arkiv.

 2. Klicka på Publicera.

 3. Klicka på E-post.

 4. Om du inte redan har sparat formuläret gör du det genom att klicka på OK.

 5. Ange ett namn för formuläret i textrutan Formulärmallsnamn och klicka sedan på Nästa.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Använd egenskapsöverföring för att visa data från formuläret som en kolumn i en InfoPath-formulärmapp. Det gör du genom att klicka på Lägg till, välja ett fält och ange ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

 2. Om du har markerat ett upprepande fält klickar du på ett värde i listan Funktion och anger hur fältet ska visas i formulärbiblioteket. Klicka sedan på OK.

Obs!:  Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet eller antalet gånger fältet förekommer eller om du vill slå samman alla värden.

 1. Upprepa steg 6 och 7 efter behov för varje fält i formuläret som du vill lägga till som en kolumn i Outlook och klicka sedan på Nästa.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Publicera när du är klar så öppnas formuläret som ett e-postmeddelande.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Ange mottagare i rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Anpassa innehållet i fältet Ämne.

 2. I textrutan Introduktion kan du ange anvisningar för formuläret och en förklaring till användarna om varför de har fått formuläret.

 3. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Publicera på en nätverksplats

Så här publicerar du ett InfoPath-formulär på en UNC-server eller annan server än en SharePoint-server i nätverket:

 1. Klicka på Arkiv.

 2. Klicka på Publicera.

 3. Klicka på Nätverksplats.

 4. Ange önskad sökväg och filnamn för formuläret i den första textrutan.

  Obs!:  Det kan vara en plats på hårddisken eller en filresurs som \\privat\exempel\exempelformulär.xsn. Det kan också vara en plats på datorn som ser ut så här: C:\exempelmapp\exempelformulär.xsn.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Ange ett namn på mallen i textrutan Formulärmallsnamn och klicka sedan på Nästa.

Obs!:  Formulärnamnet används till att identifiera formuläret om du vill uppdatera eller publicera det på nytt och visas för användare när de fyller i formuläret.

 1. Ange en sökväg och ett filnamn i textrutan.

Obs!:  I de flesta fall är publiceringsplatsen och åtkomstsökvägen för användarna densamma. I andra fall, till exempel om filen har sparats på C-enheten, är det inte så. Om du till exempel har sparat formuläret på C:\exempelmapp\exempelformulär.xsn, är sökvägen för användarna \\mindator\exempelsökväg\exempelformulär.xsn. Om den tidigare sökvägen var en användaråtkomlig sökväg, till exempel \\privat\exempel\formulär\exempelformulär.xsn, och både du och användarna kan komma åt den, behöver du inte vidta några åtgärder i det här steget.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa igen.

 2. Klicka på Publicera.

Överst på sidan

Avancerade begrepp

Webbplatsinnehållstyp

En innehållstyp definierar en formulärmall, en uppsättning kolumner och inställningar för hantering av dokumentet på servern, till exempel arbetsflödes- och principinställningar.

Genom att skapa innehållstyper kan du återanvända formulärmallar och inställningar på en webbplats genom att publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp. När du uppdaterar innehållstypen tillämpas ändringen automatiskt på alla ställen innehållstypen används.

Du kan tilldela en enda innehållstyp i flera bibliotek på en webbplats eller tilldela flera innehållstyper i ett enda bibliotek. Du kan till exempel lägga till en innehållstyp för formulär för statusrapporter i alla bibliotek som används av säljavdelning i företaget. Det gör att alla säljteam samlar in och rapporterar samma typ av information till ledningen. Om vi istället antar att din avdelning använder olika formulärmallar för formulär för resebegäran, reserapporter och utgiftsrapporter. I så fall kan du publicera de tre formulärmallarna som webbplatsinnehållstyper och lägga till dem i ett enda bibliotek som används för att lagra reserelaterad information. När användarna sedan skapar ett nytt formulär från biblioteket kan de välja vilken av dessa formulärmallar de vill använda.

Kod i begränsat läge i InfoPath-formulär

Med InfoPath 2010 kan du publicera formulär för formulärbibliotek med kod, direkt från InfoPath Designer med hjälp av tjänsten Kod i begränsat läge i SharePoint. Du kan göra det med formulär som inte är fullständigt betrodda om du är administratör för en webbplatssamling. När du publicerar formulär med kod i begränsat läge används samma process som när ett formulär publiceras i ett formulärbibliotek eller som en webbplatsinnehållstyp.

Formulärmallar som godkänns av administratör (fullständigt betrodda formulär)

Formulärmallar som godkänns av administratör är tillgängliga för en webbplatssamling på SharePoint-webbplatsen och kan innehålla kod som kräver fullständigt förtroende. De verifieras, laddas upp och aktiveras individuellt av en administratör för SharePoint-webbplatsen. Formulärmallar som godkänns av administratör lagras i ett särskilt dokumentbibliotek som bara administratörer har åtkomst till. Mer information om formulärmallar som godkänns av administratör finns via följande länkar:

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×