Publicera ett formulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du är klar med designen för en formulärmall måste du publicera den så att användarna kan fylla i formulär som baseras på formulärmallen. Användare måste ha tillgång till platsen där formuläret publiceras. Det här avsnittet beskrivs de olika alternativen du publicerar ett InfoPath 2010-formulär.

I den här artikeln

Publicera och spara

Publiceringsalternativ

SharePoint-bibliotek eller lista?

Publicera till ett SharePoint-bibliotek

Publicera om du vill skicka e-post

Publicera på en nätverksplats

Avancerade begrepp

Webbplatsinnehållstyp

Kod i begränsat läge i InfoPath-formulär

Administratörsgodkänd formulärmallar (fullständigt förtroende formulär)

Publicera och spara

Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När en formulärmall har sparats kan sparar du den om du vill spara ditt arbete, precis som du gör när du sparar en fil på datorn. Publiceringsprocessen ändrar formulärmall för distribution genom att lägga till publicera plats och bearbeta instruktioner avsnitt så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. Bearbetningsinstruktioner Tillåt formulär som baseras på formulärmallen som ska uppdateras automatiskt om du gör ändringar i en formulärmall efter publicering.

Överst på sidan

Publiceringsalternativ

Det finns ett antal olika sätt att publicera InfoPath-formulär. Om du vill publicera ett formulär, klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Publicera presenteras med följande alternativ:

 • Snabbstartsguide publicera    Publicera formulär till aktuell plats

Om du vill uppdatera ett formulär som redan har publicerats eller publicerar ett SharePoint-lista eller ett arbetsflöde formulär för första gången, kan du använda Snabbstartsguide publicera om du vill publicera formuläret utan att behöva ange hur och när den publiceras. När du klickar på Snabb publicera igen publicerar automatiskt i InfoPath 2010 eller publicerar formuläret till den föregående eller angiven platsen.

Obs!: Om en publicera plats inte har angetts, inaktiveras Snabb publicera.

 • SharePoint Server    Publicera formulär till ett SharePoint-bibliotek

Om du vill publicera ett InfoPath-formulär i SharePoint så att användarna kan fylla i i en webbläsare eller i InfoPath filler kan du publicera projektet i ett SharePoint-bibliotek. Användarna kan sedan komma åt formuläret online, fylla i det och spara resultatet som en InfoPath-dokument i biblioteket.

 • E-post    Publicera formulär till en lista över e-postmottagare

Du kan skapa ett nytt e-postmeddelande som innehåller ett InfoPath-formulär. Det här alternativet är användbart när mottagarna inte har tillgång till en SharePoint-webbplats.

Obs!: InfoPath Filler krävs för formulär som har publicerats i e-postmeddelanden.

 • Nätverksplats    Publicera formulär till en nätverksresurs för plats eller en fil

Det här publicerar formuläret till en plats eller en fil nätverksresurs som gör att användarna ska kunna gå till alternativet Dela (till exempel //MyShare/Path/FormLocation) och fylla i formulär i InfoPath Filler.

Obs!: InfoPath Filler krävs för formulär som har publicerats på en plats i nätverket.

SharePoint-bibliotek eller lista?

I tidigare versioner av InfoPath kan du publicera ett formulär till ett SharePoint-bibliotek, och, när användare fyllt i formuläret, det skulle spara deras svar som dokumenten i biblioteket. Du kan fortfarande göra detta nu kan du använda InfoPath 2010 för att anpassa formuläret för att skapa, läsa och redigera objekt i en SharePoint-lista så att svaren sparas som objekt i listan. Om du vill göra detta klickar du på Anpassa formulär i SharePoint eller skapa en ny SharePoint-lista från InfoPath.

Det finns vissa distinkta fördelar med att använda en SharePoint-lista i stället för ett dokumentbibliotek på följande sätt:

 • Du kan hantera svaren på samma sätt som du gör med alla objekt i en SharePoint-lista.

 • Du behöver inte ange hur du ansluter till SharePoint-servern när du publicerar formuläret eftersom det är den automatiskt.

 • När du är klar anpassa listan formulär, behöver du bara klicka på Snabb publicera om du vill publicera formuläret.

Överst på sidan

Publicera till ett SharePoint-bibliotek

Om du vill publicera ett InfoPath-formulär till ett SharePoint-bibliotek, gör du följande:

 1. Klicka på Arkiv.

 2. Klicka på Publicera

 3. Klicka på SharePoint Server.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Ange webbadressen till SharePoint-webbplatsen i textrutan.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa

 2. Välj hur du publicerar formuläret. De flesta scenarier, markera Formulärbibliotek. Mer information om alternativen Webbplatsinnehållstyp eller administratörsgodkänd formulärmall finns i avsnittet avancerade koncept .

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa

 2. Klicka på en befintlig formulärbibliotek för InfoPath-formulär om något har redan skapats eller Skapa ett nytt formulärbibliotek om du vill skapa ett nytt.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa

 2. Om du skapar ett nytt SharePoint-bibliotek, anger du namnet på biblioteket i rutan namn och en beskrivning för biblioteket i textrutan Beskrivning.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa

 2. Använda egenskapen kampanjen om du vill visa data från ett formulär som en kolumn i formulärbiblioteket. Genom att klicka på Lägg till, väljer du önskat fält och Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

 3. Om du väljer ett upprepande fält klickar du på ett värde i listan med funktioner att definiera hur du visar fältet i formulärbiblioteket och klicka sedan på OK.

Obs!: Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet eller en sammanräkning av alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Upprepa steg 12 och 13 som behövs för varje fält i formuläret som du vill lägga till som en SharePoint-kolumn och klicka sedan på Nästa.

 2. Klicka på Nästa.

 3. Klicka på Publicera

Överst på sidan

Publicera om du vill skicka e-post

Om du vill publicera ett InfoPath-formulär till en lista över e-postmottagare, gör du följande:

 1. Klicka på Arkiv.

 2. Klicka på Publicera

 3. Klicka på e-post.

 4. Om du inte redan har sparat i formuläret klickar du på OK för att spara formuläret.

 5. Ange ett namn för formuläret i textrutan formulärmallens namn och klicka sedan på Nästa.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Använda egenskapen kampanjen om du vill visa data från ett formulär som en kolumn i ett InfoPath-formulär-mapp. Genom att klicka på Lägg till och välj önskat fält sedan Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

 2. Om du väljer ett upprepande fält klickar du på ett värde i listan med funktioner att definiera hur du visar fältet i formulärbiblioteket och klicka sedan på OK.

Obs!: Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet eller en sammanräkning av alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

 1. Upprepa steg 6 och 7 som behövs för varje fält i formuläret som du vill lägga till som en kolumn i Outlook och klicka sedan på Nästa.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Publicera när du är klar att öppna formuläret som ett e-postmeddelande.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Ange mottagare i rutorna till, kopia och Hemlig kopia.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Anpassa innehållet i fältet ämne.

 2. Textrutan Introduktion ger en plats för formulär instruktioner och en förklaring till användare på varför de har fått i formuläret.

 3. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Publicera på en nätverksplats

Om du vill publicera ett InfoPath-formulär till en UNC- eller icke-SharePoint server i nätverket, gör du följande:

 1. Klicka på Arkiv

 2. Klicka på Publicera

 3. Klicka på plats i nätverket.

 4. Ange önskad sökväg och filnamn i formuläret i den första textrutan.

  Obs!: Det kan vara en plats på hårddisken eller en filresurs, till exempel \\private\example\exampleform.xsn. Det kan också vara en plats på datorn, som ser ut så här: C:\examplefolder\exampleform.xsn.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Ange namnet på mallen i rutan text som formulärmallens namn och klicka sedan på Nästa.

Obs!: Formulärnamnet, som används för att identifiera formuläret om du vill uppdatera eller publicera om det är också synlig för användare när de fyller i formuläret.

 1. Ange ett användar-tillgängliga sökvägen och filnamnet i textrutan.

Obs!: I de flesta fall, publicera plats och den alternativa blir sökvägen detsamma. I annat fall, till exempel om filen har sparats till enhet C skulle det inte vara. Till exempel om du har sparat formuläret i C:\examplefolder\exampleform.xsnsedan användaren tillgängliga sökvägen kan se ut som \\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn. Om den föregående sökvägen var en tillgänglig sökväg, till exempel \\private\example\form\exampleform.xsn, och både du och användarna har tillgång till den, måste någon åtgärd ska vidtas för det här steget.

InfoPath 2010 – Publicera ett formulär

 1. Klicka på Nästa igen.

 2. Klicka på Publicera

Överst på sidan

Avancerade begrepp

Webbplatsinnehållstyp

En innehållstyp definierar en formulärmall, en uppsättning kolumner och inställningar för dokumenthantering på servern, till exempel arbetsflöde eller policyn inställningar.

Genom att skapa innehållstyper kan återanvända du formulärmallar och inställningar över en webbplats genom att publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp. När du uppdaterar innehållstypen tillämpas ändringen automatiskt överallt där den innehållstypen används.

Du kan tilldela en innehållstyp till flera bibliotek över en webbplats eller tilldela flera innehållstyper i ett enstaka bibliotek. Till exempel kan du lägga till en innehållstyp för statusrapporter till alla bibliotek som används av avdelningen Försäljning i ditt företag, så att varje säljteam insamling och rapportering av samma typ av information du vill management. Du kan också anta att supportavdelningen använder olika formulärmallar för resor begäran, affärsresan rapport och utgiftsrapportformulär. Du kan publicera tre formulärmallar som webbplatsinnehållstyper och lägger till dem i ett enstaka bibliotek som används för att lagra team resor-relaterad information. När personer skapar ett nytt formulär i biblioteket, kan de sedan välja vilka av de här formulärmallarna de vill använda.

Kod i begränsat läge i InfoPath-formulär

Med InfoPath 2010 kan du publicera formulärbiblioteksformulär med kod direkt från InfoPath Designer så länge formuläret är inte ett fullständigt betrott formulär och du är administratör för en webbplatssamling med hjälp av tjänsten kod i begränsat läge i SharePoint. Publicera formulär med kod i begränsat läge använder du samma process som publicerar ett formulär till ett formulärbibliotek eller som en webbplatsinnehållstyp.

Administratörsgodkänd formulärmallar (fullständigt förtroende formulär)

Administratörsgodkänd formulärmallar är tillgängliga för en webbplatssamling på SharePoint-webbplatsen och kan innehålla kod som kräver fullständigt förtroende. De är individuellt verifieras, överföra och aktiveras av en administratör för SharePoint. Administratörsgodkänd formulärmallar underhålls i en särskild dokumentbibliotek som kan läsas av administratörer. Information om administratörsgodkänd formulärmallar finns följande länkar:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×