Publicera en uppdaterad version av en formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du publicerar en formulärmall som du har ändrat kan InfoPath uppdatera både formulärmallen (XSN-fil) och befintliga formulär (XML-filer) som baseras på mallen. Som standard ersätter InfoPath automatiskt den äldre versionen av formulärmallen med den senaste versionen. Du kan välja metoden update som du föredrar för befintliga användarformulärmallar.

I den här artikeln

Förhindra dataförlust i befintliga användarformulär

Publicera en uppdaterad formulärmall

Låta användarna välja om de vill uppdatera formulärmallarna

Förhindra dataförlust i befintliga användarformulär

Om du behöver uppdatera en befintlig formulärmall du ändra den, publicera den på nytt och distribuera till användare. Vissa typer av ändringar kan emellertid hindra dig från att komma åt data i de ifyllda formulär som baserats på den ursprungliga formulärmallen.

Om du gör en ändring i en formulärmall som kan resultera i dataförlust eller fel i formulär som redan har fyllts i visas ett meddelande. Meddelandet visas ofta när du lägger till nya, obligatoriska fält i en formulärmall eller när du byter namn på eller ta bort fält eller grupper från formulärmallen.

Felmeddelande som varnar formulärkonstruktörer om eventuell dataförlust

När du får det här meddelandet om du klickar på Ja och fortsätta med dina ändringar kan vara det inte möjligt att komma åt data i befintliga formulär när du har publicerat den uppdaterade formulärmallen. I vissa fall kan det vara acceptabel. Du måste bestämma vad som fungerar för din situation.

För att säkerställa att du kan komma åt de data som du redan har samlat in från användare, Följ dessa riktlinjer när du gör ändringar i din ursprungliga formulärmall:

 • Byt inte namn på befintliga fälten och grupperna i datakällan.

 • Flytta inte befintliga fälten och grupperna runt i datakällan.

 • Befintliga fälten och grupperna ta inte bort från datakällan. Du kan ta bort kontroller från formulärmallen utan att orsaka problem, så länge du lämnar kontrollens motsvarande fält eller en grupp i datakällan.

Överst på sidan

Publicera en uppdaterad formulärmall

Anta att du planerar att göra ändringar i en formulärmall som redan används på ditt företag. Om ändringarna omfattar ändringar i formulärmallens underliggande datakälla måste du uppdatera den tidigare publicerade versionen av formulärmallen för att förvissa dig om att alla användare använder den uppdaterade versionen. Du kan också ange vad som ska hända med befintliga formulär som baseras på den ursprungliga formulärmallen.

 1. Öppna den formulärmall som du vill uppdatera.

 2. Gör nödvändiga ändringar i formulärmallen.

 3. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 4. Klicka på Versionshantering i listan Kategori.

  I detta läge måste du ange vad som ska hända med befintliga formulär (XML-filer) som fyllts i med hjälp av den ursprungliga formulärmallen.

 5. Gör något av följande under Formulärmallversion i listan Vid versionsuppgradering:

  • Om du vill konvertera äldre versioner av formuläret till den uppdaterade versionen automatiskt klickar du på Uppgradera befintliga formulär automatiskt. Om du gör så tillfrågas inte användarna om de vill uppdatera befintliga formulär. I stället sker uppdateringen automatiskt nästa gång de öppnar ett befintligt eller ett nytt formulär.

  • Om du vill skriva egen kod som hanterar uppdateringsprocessen för användarna klickar du på Använd anpassad händelse och sedan på knappen Redigera. Därefter kan du använda händelsen OnVersionUpgrade, som körs när versionsnumret för det InfoPath-formulär som öppnas är äldre än versionsnumret för den formulärmall som formuläret baseras på. Mer information om händelsen OnVersionUpgrade finns i InfoPath-dokumentationen för utvecklare.

  • Om du vill förhindra att formulären uppdateras klickar du på Gör ingenting (befintliga formulär fungerar eventuellt inte korrekt). När det här alternativet är markerat kan användare fylla i formulär som baseras på den uppdaterade formulärmallen, men de kanske inte kan öppna befintliga formulär. Om befintliga formulär går att öppna kan de inte redigera fält som nyss lagts till.

 6. Klicka på PubliceraArkiv-menyn och följ stegen i Publiceringsguiden.

  När en användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen hämtas automatiskt den nya versionen av formulärmallen. Om de försöker öppna formulär som skapats med den äldre versionen av formulärmallen används den inställning du valde i steg 5.

Överst på sidan

Låta användarna välja om de vill uppdatera formulärmallarna

När du publicerar en uppdaterad version av en formulärmall ersätts den kopia av formulärmallen som lagras på användarnas datorer med den senaste versionen. Detta sker automatiskt när användarna öppnar ett formulär som baseras på den uppdaterade formulärmallen. I de flesta fall är det vad du vill. Du kan också välja att visa en dialogruta som uppmanar användarna att uppdatera formulärmallen när en ny version blir tillgänglig.

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Versionshantering i listan Kategori.

 3. Markera kryssrutan Tillåt formuläranvändare att välja om de vill uppgradera till en ny version av formulärmallen under Formulärmallversion och klicka på OK.

  Obs!: Registervärdet EnableAutoUpdatePrompt är som standard 0 (av). Användare uppmanas endast uppgradera sina formulär om en systemadministratör har ändrat värdet för EnableAutoUpdatePrompt från 0 (av) till 1 (på).

 4. Klicka på PubliceraArkiv-menyn och följ stegen i Publiceringsguiden.

Nästa gång en användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen visas en dialogruta som uppmanar honom eller henne att ersätta kopian av den befintliga formulärmallen med den nya versionen. Användaren kan välja att uppdatera eller att inte uppdatera formulärmallen. Om dialogrutan inte visas innebär det att värdet för EnableAutoUpdatePrompt troligen är 0 (av) i stället för 1 (på).

Obs!: Innan användaren öppnar formuläret kan han eller hon hämta den senaste versionen av en viss formulärmall (XSN-fil) genom att klicka på länken Hämta uppdatering för det här formuläret eller Hämta uppdateringar för formulär i den här kategorin i dialogrutan Fyll i ett formulär. Länkarna är aktiva även om användaren redan har den senaste versionen av formulärmallen på datorn. Om så är fallet och användaren klickar på någon av uppdateringslänkarna sparas bara den senaste formulärmallen på användarens dator igen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×