Publicera en formulärmall till en server där Microsoft Windows SharePoint Services körs

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan publicera en formulärmall till ett nytt dokumentbibliotek eller som en ny webbplatsinnehållstyp för en server där Windows SharePoint Services 3.0 körs.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Publicera en formulärmall i ett nytt dokumentbibliotek

Publicera en formulärmall som en ny webbplatsinnehållstyp

Översikt

När du publicerar en formulärmall i ett dokumentbibliotek baseras alla formulär som skapas i dokumentbiblioteket på mallen. Publicera en formulärmall i ett dokumentbibliotek kan du snabbt distribuera ett formulär med enkel tillfälle, till exempel ett informellt undersökning så att du fångar restaurangen inställningar för en grupp lunch.

Om du publicerar en formulärmall i en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 kan du också göra följande:

Publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp     När du publicerar en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp måste aktivera du användare att tilldela flera formulärmallar till ett dokumentbibliotek eller tilldela flera bibliotek formulärmallen över en webbplatssamling. En webbplatssamling är en uppsättning webbplatser på en virtuell server som har samma ägare och delningsinställningar administration. Varje webbplatssamling har en webbplats och kan innehålla en eller flera underwebbplatser. Det kan finnas flera webbplatssamlingar på varje virtuell server. Använd en webbplatsinnehållstyp när du vill återanvända mycket information eller aktivera insamling av data från flera formulär i en enda plats.

Ge användarna möjlighet att redigera fält genom att använda en databladsvy    Du kan låta användarna att lägga till eller redigera data för ett fält med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket. Detta gör det möjligt för användare att lägga till eller uppdatera data för en eller flera formulär utan att faktiskt öppna formulären.

Obs!: Databladsvyer är aktiverade i webbläsaren för användare som har Microsoft Office Access 2007 installerade.

Obs!: Stöd för bibliotek och webbplatsinnehållstyper varierar beroende på om servern kör Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 eller Windows SharePoint Services 3.0. Därför ber du serveradministratören om du inte är säker på vilken version av Windows SharePoint Services körs på servern.

Identifiera eventuella kompatibilitetsproblem genom att använda funktionen Kontrollera layout innan du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall till ett nytt dokumentbibliotek. Då säkerställer du att formulärmallen fungerar på servrar där InfoPath Forms Services körs. Om du hittar fel i formulärmallen när du använder Kontrollera layout, måste felen tas bort innan du publicerar formulärmallen på InfoPath Forms Services-servern.

När formulärmallen är klar för publicering till ett nytt dokumentbibliotek använder du Publiceringsguiden. Med den skapar du det nya dokumentbiblioteket, anpassar formulärmallen för det nya biblioteket och sparar formulärmallen på servern som det aktuella bibliotekets standardformulärmall. Om formulärmallen ska publiceras som webbplatsinnehållstyp kan du anpassa formulärmallen för det genom att använda Publiceringsguiden och sedan spara formulärmallen som webbplatsinnehållstyp.

Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När du publicerar en formulärmall läggs Publiceringsguiden publicera plats och bearbetningsinstruktioner till formulärmallen så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall sparas en kopia av formulärmallen precis som du gör när du sparar en fil till din dator. Använd alltid Publiceringsguiden när du vill göra formulärmallen tillgänglig för dina användare att fylla i.

Överst på sidan

Innan du börjar

Kontrollera följande innan du publicerar formulärmallen till en server där Windows SharePoint Services 3.0 körs:

 • Att administratören har tilldelat dig behörighet för att skapa ett nytt dokumentbibliotek eller publicera en ny webbplatsinnehållstyp på servern.

 • Att administratören har tilldelat användarna behörighet för att använda dokumentbiblioteket på servern.

Överst på sidan

Publicera en formulärmall till ett nytt dokumentbibliotek

 1. Använd funktionen Kontrollera layout och korrigera eventuella kompatibilitetsproblem, om du ska publicera en webbläsarkompatibel formulärmall.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Kontrollera layoutVerktyg-menyn.

  2. Åtgärda eventuella fel som visas i åtgärdsfönstret Kontrollera layout och klicka sedan på Uppdatera om du vill ta reda på om felen fortfarande finns.

 2. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 3. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Ange sökvägen till SharePoint-webbplatsen i rutan Ange SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplatsen på nästa sida i guiden, och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Dokumentbibliotek på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Skapa ett nytt dokumentbibliotek på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 7. Ange ett namn och en beskrivning för det nya dokumentbiblioteket på nästa sida i guiden, och klicka sedan på Nästa.

 8. Välj de fält i formulärmallen som ska visas som kolumner i dokumentbibliotekets standardvy.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till information om hur du visar data i kolumner i ett dokumentbibliotek finns i avsnittet Se även.

 9. Klicka på Nästa.

 10. Kontrollera att informationen stämmer på nästa sida i guiden och klicka sedan på Publicera.

  Om formulärmallen har publicerats visas ett bekräftelsemeddelande på den sista sidan i guiden.

 11. Gör något av följande:

  1. Om du vill öppna dokumentbiblioteket och kontrollera att det fungerar att fylla i formulär som baseras på formulärmallen, markerar du kryssrutan Öppna det här dokumentbiblioteket och klickar sedan på Stäng. Dokumentbiblioteket öppnas i en webbläsare. I InfoPath öppnas ett formulär som baseras på formulärmallen när du klickar på Nytt i listverktygsfältet.

   Tips: Om du vill underrätta användarna om att det går att fylla i formulärmallen kan du skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till det dokumentbibliotek där formulärmallen är publicerad.

  2. Om du vill skicka ett e-postmeddelande med formuläret och formulärmallen till användarna markerar du kryssrutan Skicka formuläret till e-postmottagare och klickar på Stäng.

   Ett e-postmeddelande öppnas med formuläret i meddelandets brödtext och du kan fylla i och skicka det till användarna. Om dina användare har Microsoft Office Outlook 2007 kan de fylla i formuläret när de öppnar e-postmeddelandet. Användare med tidigare versioner av Outlook eller andra e-postprogram får ett e-postmeddelande med formuläret och formulärmallen bifogade. Användaren kan öppna den bifogade formulärmallen och installera den på datorn. Användaren kan sedan öppna det bifogade formuläret och fylla i det i InfoPath.

   Tips: I rutan Introduktion i e-postmeddelande skriver du en påminnelse till användarna om att bara öppna bifogade filer från betrodda avsändare.

Överst på sidan

Publicera en formulärmall som en ny webbplatsinnehållstyp

 1. Använd funktionen Kontrollera layout och korrigera eventuella kompatibilitetsproblem, om du ska publicera en webbläsarkompatibel formulärmall.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Kontrollera layoutVerktyg-menyn.

  2. Åtgärda eventuella fel som visas i åtgärdsfönstret Kontrollera layout och klicka sedan på Uppdatera om du vill ta reda på om felen fortfarande finns.

 2. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 3. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Ange platsen för den SharePoint-webbplats där du vill publicera formulärmallen på nästa sida i guiden i rutan Ange platsen för din SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplats och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Webbplatsinnehållstyp (avancerat) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Skapa en ny innehållstyp på nästa sida i guiden. Klicka på Formulär i listan Basera innehållstypen på och klicka sedan på Nästa.

 7. På nästa sida i guiden anger du ett namn och en beskrivning för den nya innehållstypen och sedan klickar du på Nästa.

 8. Ange SharePoint-webbplatsens sökväg i rutan Ange sökväg och filnamn för formulärmallen på nästa sidan i guiden, och klicka sedan på Bläddra.

 9. Navigera till den plats på servern där formulärmallen ska publiceras som en webbplatsinnehållstyp. Ange namnet på formulärmallen i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Välj de fält i formulärmallen som ska visas som kolumner i dokumentbibliotekets standardvy.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till information om hur du visar data i kolumner i ett dokumentbibliotek finns i avsnittet Se även.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Kontrollera att informationen stämmer på nästa sida i guiden och klicka sedan på Publicera.

 14. Kontrollera att formulärmallen är en innehållstyp på SharePoint-webbplatsen.

  Hur gör jag?

  1. Öppna SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

  2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn i webbplatsens övre högra hörn.

  3. Klicka på webbplatsinnehållstyper under gallerier i Webbplatsinställningar.

   Formulärmallen ska stå under InfoPath innehållstyper i Galleriet för innehållstyper webbplats.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×