Publicera en formulärmall till en server där InfoPath Forms Services körs

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Innan användarna kan använda en webbläsare när de fyller i formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall måste formulärmallen publiceras till en server där InfoPath Forms Services körs. Formulärmallen måste också aktiveras för webbläsare.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Publicera en formulärmall i ett nytt dokumentbibliotek

Publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp

Publicera en formulärmall som kräver administratörsgodkännande av

Översikt

Du kan publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services så att användarna kan fylla i formulär som baseras på formulärmallen i en webbläsare. Om din formulärmall kommer att användas i följande scenarier, måste administratörsgodkännande att publicera den:

 • Formulärmallen innehåller hanterad kod eller skript.

  Obs!: Skript måste konverteras till förvaltad kod innan formulärmallen kan publiceras.

 • Formulärmallen kräver säkerhetsnivån Fullständigt förtroende så att formulären som baseras på mallen får tillgång till systemresurser på användarnas datorer, exempelvis filer och inställningar.

 • Formulärmallen innehåller en dataanslutning som administreras av en administratör.

 • Formulärmallen har aktiveras för användning på en mobil enhet.

Om du vill publicera en formulärmall som kräver administratörsgodkännande av måste du först publicera formulärmallen på en delad nätverksmapp där serveradministratören kan överföra formulärmallen till servern som kör InfoPath Forms Services och distribuera en formulärmall. Länkar till mer information om hur serveradministratören kan distribuera en formulärmall i avsnittet Se även.

Om formulärmallen kommer att användas i andra situationer, kan du publicera den i ett dokumentbibliotek eller som en webbplatsinnehållstyp.

Så här kan en formulärmall som har publicerats till en InfoPath Forms Services-server användas:

 • Som mall för alla formulär i ett nytt eller ett befintligt dokumentbibliotek     Du kan publicera en formulärmall som ska vara mall för alla formulär i ett nytt eller ett befintligt dokumentbibliotek. Formulärmallen kan vara digitalt signerad, men den får inte innehålla skript eller anpassad kod.

 • Som en webbplatsinnehållstyp för flera dokumentbibliotek eller en webbplatssamling     Du kan publicera en formulärmall som ska användas som en mall för formulär i flera dokumentbibliotek eller en webbplatssamling. Du kan publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp om flera bibliotek i en webbplatssamling kommer att använda den här formulärmallen. Men du kan publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp om den inte innehåller några skript eller förvaltad kod. Formulärmallar med skript eller hanterad kod måste först publiceras på en delad mapp. Administratören kan sedan ladda upp formulärmallarna på servern och distribuera dem.

Innan du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall används Kontrollera layout för att kontrollera dina formulär mall formulär problem. När du hitta och åtgärda problem med formulärmallen kan använda du Publiceringsguiden för att publicera formulärmallen på en server som kör InfoPath Forms Services.

Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När du publicerar en formulärmall läggs Publiceringsguiden publicera plats och bearbetningsinstruktioner till formulärmallen så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall sparar du en kopia av formulärmallen precis som du gör när du sparar en fil till din dator. Använd alltid Publiceringsguiden när du vill göra formulärmallen tillgänglig för dina användare att fylla i.

Överst på sidan

Innan du börjar

Gör följande innan du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall till en server där InfoPath Forms Services körs:

 • Kontrollera att administratören har tilldelat dig lämpliga behörigheter på servern, så att du kan publicera formulärmallen till ett dokumentbibliotek eller publicera den som en ny webbplatsinnehållstyp.

 • Kontrollera att Office InfoPath 2007 körs på servern och att programmet är konfigurerat för visning av InfoPath-formulär som webbsidor.

 • Fråga din administratör om du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall som kräver administratörsgodkännande av för platsen där den nätverksmapp där du ska spara din formulärmall. Den här mappen är där du vill publicera formulärmallen. När du har publicerat formulärmallen överför administratören formulärmall från den här platsen på servern.

Överst på sidan

Publicera formulärmallen till ett nytt dokumentbibliotek

Om du publicerar en formulärmall till ett dokumentbibliotek kommer alla formulär som skapas i det aktuella biblioteket att baseras på samma formulärmall. Du kan publicera en formulärmall till ett dokumentbibliotek genom att använda Publiceringsguiden. Med Publiceringsguiden anpassar du formulärmallen för ett dokumentbibliotek, skapar det nya dokumentbiblioteket och sparar formulärmallen som standardformulärmall i det nya dokumentbiblioteket. När du har publicerat formulärmallen måste Microsoft Windows SharePoint Services-webbplatsen konfigureras för webbläsarvisning av formulär som baseras på formulärmallen. Om du inte gör det visas ett felmeddelande för användare som försöker öppna sådana formulär på datorer där Office InfoPath 2007 inte är installerat.

 1. Klicka på Spara på Arkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara en formulärmall och klicka sedan på Spara.

 3. Du öppnar åtgärdsfönstret Kontrollera layout genom att klicka på Kontrollera layoutVerktyg-menyn.

 4. Åtgärda eventuella fel som visas i listan i åtgärdsfönstret Kontrollera layout och kontrollera sedan om felet har avhjälpts genom att klicka på Uppdatera.

 5. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 6. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 7. Ange platsen för den SharePoint-webbplats där du vill publicera formulärmallen på nästa sida i guiden i rutan Ange platsen för din SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplats och klicka sedan på Nästa.

 8. Markera kryssrutan Aktivera formuläret så att det kan fyllas i med en webbläsare och klicka på Dokumentbibliotek på nästa sida i guiden. Klicka sedan på Nästa.

 9. Klicka på Skapa ett nytt dokumentbibliotek och sedan på Nästa.

 10. Ange ett namn och en beskrivning för dokumentbiblioteket på nästa sida i guiden, och klicka sedan på Nästa.

 11. Välj de fält i formulärmallen som ska visas som kolumner i dokumentbibliotekets standardvy.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till information om hur du visar data i kolumner i ett dokumentbibliotek finns i avsnittet Se även.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Kontrollera att informationen stämmer och klicka sedan på Publicera.

 14. Kontrollera om formulärmallen har publicerats. Det gör du genom att klicka på Öppna det här dokumentbiblioteket. I datorns webbläsare visas ett formulär som baseras på formulärmallen, om publiceringen slutfördes.

 15. Konfigurera SharePoint-webbplatsen för webbläsarvisning av formulär som baseras på den här formulärmallen.

  Hur gör jag?

  1. Öppna SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

  2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn i det övre högra hörnet av webbplatsen och klicka sedan på Ändra alla Webbplatsinställningar.

  3. Klicka på Webbplatsbibliotek och listor under Webbplatsadministration.

  4. Klicka på Anpassa webbplatsens namn.

  5. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

  6. Klicka på Visa som en webbsida i Webbläsaraktiverade dokument och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp

När du använder Publiceringsguiden för publicering av en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp anpassas formulärmallen för att användas som en webbplatsinnehållstyp. Med Publiceringsguiden kan du, på samma sätt som när du skapar ett nytt dokumentbibliotek, konvertera formulärmallen till en webbläsaraktiverad formulärmall. Då sparas formulärmallen på servern som en webbplatsinnehållstyp.

 1. Klicka på Spara på Arkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara en formulärmall och klicka sedan på Spara.

 3. Du öppnar åtgärdsfönstret Kontrollera layout genom att klicka på Kontrollera layoutVerktyg-menyn.

 4. Åtgärda eventuella fel som visas i listan i åtgärdsfönstret Kontrollera layout och kontrollera sedan om felet har avhjälpts genom att klicka på Uppdatera.

 5. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 6. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 7. Ange platsen för den SharePoint-webbplats där du vill publicera formulärmallen på nästa sida i guiden i rutan Ange platsen för din SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplats och klicka sedan på Nästa.

 8. Markera kryssrutan Aktivera formuläret så att det kan fyllas i med en webbläsare och klicka på Webbplatsinnehållstyp (avancerat) på nästa sida i guiden. Klicka sedan på Nästa.

 9. Klicka på Skapa en ny innehållstyp på nästa sida i guiden.

 10. Klicka på Formulär i listan Basera innehållstypen på och klicka sedan på Nästa.

 11. På nästa sida i guiden anger du ett namn och en beskrivning för den nya innehållstypen och sedan klickar du på Nästa.

 12. Ange SharePoint-webbplatsens sökväg i rutan Ange sökväg och filnamn för formulärmallen på nästa sidan i guiden, och klicka sedan på Bläddra.

 13. Navigera i dialogrutan Bläddra till den plats på servern där formulärmallen ska publiceras som webbplatsinnehållstyp. Ange namnet på formulärmallen i rutan Filnamn och klicka på Spara.

 14. Klicka på Nästa.

 15. Välj de fält i formulärmallen som ska visas som kolumner i dokumentbibliotekets standardvy.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till information om hur du visar data i kolumner i ett dokumentbibliotek finns i avsnittet Se även.

 16. Klicka på Nästa.

 17. Kontrollera att informationen stämmer på nästa sida i guiden och klicka sedan på Publicera.

 18. Klicka på Stäng och kontrollera sedan att formulärmallen är en innehållstyp på SharePoint-webbplatsen.

  Hur gör jag?

  1. Öppna SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

  2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn i webbplatsens övre högra hörn.

  3. Klicka på webbplatsinnehållstyper under gallerier i Webbplatsinställningar.

   Formulärmallen ska stå under InfoPath innehållstyper i Galleriet för innehållstyper webbplats.

Överst på sidan

Publicera en formulärmall som måste godkännas av administratören

Följande scenarier Kräv administratörsgodkännande för att publicera en formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services:

 • Formulärmallen innehåller förvaltad kod.

  Obs!: Skript måste konverteras till hanterad kod innan formulärmallen kan publiceras.

 • Formulärmallen kräver säkerhetsnivån Fullständigt förtroende så att formulären som baseras på mallen får tillgång till systemresurser på användarnas datorer, exempelvis filer och inställningar.

 • Formulärmallen innehåller en dataanslutning som administreras av en administratör.

 • Formulärmallen har aktiveras för användning på en mobil enhet.

Om du vill publicera en formulärmall som kräver administratörsgodkännande av måste du först publicera formulärmallen på en delad nätverksmapp där serveradministratören kan överföra formulärmallen till servern som kör InfoPath Forms Services och distribuera en formulärmall. Länkar till mer information om hur serveradministratören kan distribuera en formulärmall i avsnittet Se även.

 1. Klicka på Spara på Arkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara en formulärmall och klicka sedan på Spara.

 3. Du öppnar åtgärdsfönstret Kontrollera layout genom att klicka på Kontrollera layoutVerktyg-menyn.

 4. Åtgärda eventuella fel som visas i listan i åtgärdsfönstret Kontrollera layout och kontrollera sedan om felet har avhjälpts genom att klicka på Uppdatera.

 5. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 6. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 7. Ange platsen för den SharePoint-webbplats där du vill publicera formulärmallen på nästa sida i guiden i rutan Ange platsen för din SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplats och klicka sedan på Nästa.

 8. Markera kryssrutan Aktivera formulärmallen för webbläsare och klicka på Formulärmall för administratörsgodkännande (avancerat) på nästa sida i guiden. Klicka sedan på Nästa.

 9. Klicka på Bläddra i rutan Ange sökväg och filnamn för formulärmallen på nästa sida i guiden.

 10. Navigera till den delade nätverksmappen i dialogrutan Bläddra. Ange formulärmallens namn i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Välj de fält i formulärmallen som ska visas som kolumner i dokumentbibliotekets standardvy.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Obs!: Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

  Länkar till information om hur du visar data i kolumner i ett dokumentbibliotek finns i avsnittet Se även.

 13. Klicka på Nästa.

 14. Kontrollera att informationen stämmer på nästa sida i guiden och klicka sedan på Publicera.

Be serveradministratören att överföra formulärmallen till servern efter publicering formulärmallen och aktivera formulärmall och en webbplatssamling. Klicka på länken i avsnittet Se även om distribution av formulärmallar som innehåller kod för mer information om hur du överför och distribuera en formulärmall till en server som kör InfoPath Forms Services.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×