Publicera en formulärmall till en lista över e-postmottagare

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Publicera en formulärmall i en lista över e-postmottagare

Översikt

Du kan publicera en Microsoft Office InfoPath 2007-formulärmall genom att distribuera den i ett e-postmeddelande till användarna. I Publiceringsguiden skapas ett e-postmeddelande, där en kopia av formulärmallen och det formulär som baseras på mallen är bifogade. I Microsoft Office Outlook 2007 kan användarna öppna e-postmeddelandet och fylla i formuläret direkt i meddelandets brödtext. I tidigare versioner av Outlook eller i andra e-postprogram får användarna ett e-postmeddelande där både formuläret och den formulärmall som formuläret baseras på har bifogats. Användare av sådana program måste först öppna den bifogade formulärmallen och installera den på datorn. Därefter kan de öppna det bifogade formuläret i Microsoft Office InfoPath, där det går att fylla i formuläret.

Säkerhetsmeddelande: Påminn användarna om att de bara bör öppna bifogade filer från betrodda avsändare.

Obs!: Publicera en formulärmall är inte samma som sparar en formulärmall. När du publicerar en formulärmall läggs Publiceringsguiden publicera plats och bearbetningsinstruktioner till formulärmallen så att användarna kan öppna formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall sparas en kopia av formulärmallen precis som du gör när du sparar en fil till din dator. Använd alltid Publiceringsguiden när du vill göra formulärmallen tillgänglig för dina användare att fylla i.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du kan publicera formulärmallen till en lista över e-postmottagare måste du utföra följande:

  • Installera Office Outlook 2007 på datorn, om det inte är installerat.

  • Kontrollera att formulärmallen har konfigurerats för säkerhetsnivån Begränsad eller Fullständigt förtroende. Formulär som baseras på formulärmallar med begränsad säkerhetsnivå kan inte komma åt systemresurser på e-postmottagarens dator. Om ett formulär måste ha tillgång till systemresurser på e-postmottagarnas datorer måste formulärmallen som det baseras på konfigureras för säkerhetsnivån Fullständigt förtroende och signeras digitalt med ett certifikat från en betrodd certifikatutfärdare. En formulärmall med domänbegränsad säkerhetsnivå går inte att publicera i en lista över e-postmottagare.

  • Kontrollera att din formulärmall inte har någon fråga dataanslutningar. Du kan publicera en formulärmall i en lista över e-postmottagare om formulärmallen innehåller anslutningen till en fråga. Om du behöver visa data från en extern datakälla kan du lagra data från den externa datakällan i resursfil. Du kan inkludera den här resursfil till formulärmallen.

  • Kontrollera att Office InfoPath 2007 är installerat på användarnas datorer.

Överst på sidan

Publicera en formulärmall till en lista över e-postmottagare

  1. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

  2. Klicka på Till en lista över e-postmottagare i Publiceringsguiden. Klicka sedan på Nästa.

  3. Skriv ett namn för formulärmallen i rutan Formulärmallsnamn på nästa sida i guiden, och klicka sedan på Nästa. Formulärmallsnamnet visas på ärenderaden i det e-postmeddelande som skickas till mottagarna.

  4. Klicka på Nästa.

  5. Klicka på Publicera.

När formulärmallen har publicerats från Publiceringsguiden öppnas ett e-postmeddelande. Du kan infoga information och sedan skicka meddelandet.

Tips: I rutan Introduktion kan du infoga en påminnelse om att användarna bara ska öppna bifogade filer från betrodda avsändare.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×