Publicera en databas på en SharePoint-webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du publicerar en Microsoft Office Access 2007-databas på en Windows SharePoint Services 3.0 -webbplats kan andra medlemmar i din organisation arbeta med databasen.

Artikelinnehåll

Översikt

Publicera databasen till en SharePoint-webbplats

Publicera en databas på en SharePoint-webbplats

Översikt

När du publicerar en databas på en SharePoint-webbplats kan du dela data med andra personer som använder SharePoint-webbplatsen samtidigt som du fortsätter använda Access som frontprogram för formulär, rapporter och frågor i databasen.

Du kan arbeta med en publicerad databas på två sätt. Om du är databaskonstruktör kan du bygga frågor, formulär och rapporter där data från SharePoint-webbplatsen används. Om du är databasanvändare kan du med Access ange, visa och analysera data från SharePoint-webbplatsen.

Du kan publicera en databas som du redan skapat eller bygga en databas med en eller flera tabeller som är länkade till SharePoint-listor eller SharePoint-bibliotek. När data från en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek länkas till en Access-tabell kan du skapa vyer för listorna och biblioteken som är baserade på formulär, frågor och rapporter i Access. På så vis har du möjlighet att bygga ett Access-program som följer upp data på din SharePoint-webbplats.

Till exempel om din SharePoint-webbplats innehåller listor som spåra problem med tjänsten Kund och lagra information om företagets anställda, kan du skapa en databas i Access för som en klientdel för dessa listor. Du kan skapa Access-frågor om du vill analysera dessa problem och Access-rapporter att formatera och publicera skrivna rapporter för ett gruppmöte status. Access-frågor och rapporter blir tillgängliga på Visa-menyn Visa-menyn för SharePoint-lista om personer har åtkomst på sina datorer. När användarna visa listan på SharePoint-webbplatsen kan de Leta upp och öppna frågor, rapporter och andra Access-objekt genom att klicka på Visa-menyn.

När du publicerar en databas på en SharePoint-webbplats för första gången ger Access dig en lista över webbservrar som gör det enklare för dig att komma till den plats där du vill publicera databasen, till exempel ett dokumentbibliotek. När du har publicerat databasen kommer Access ihåg platsen så att du inte behöver leta efter servern varje gång du ska publicera eventuella ändringar.

Publicering av en databas på en SharePoint-webbplats är endast möjlig för databasfiler som sparats i Office Access 2007-format.

Arbeta med data på en SharePoint-webbplats

Om du vill skapa en databas som är baserad på en SharePoint-lista kan starta du från SharePoint-lista. Du kan klicka på Öppna i Microsoft Accessåtgärder-menyn Bild av meny för SharePoint-lista och sedan välja att länka till data på SharePoint-webbplatsen. Du kan skapa formulär, rapporter och frågor för data samt andra listor som du lägger till databasen.

När du publicerar databasen på ett bibliotek på SharePoint-webbplatsen blir de objekt som du skapat i Access tillgängliga för andra att använda på Visa-menyn för SharePoint-listan. När användarna öppnar vyerna är Access-objekten endast tillgängliga i skrivskyddat läge. Om du vill uppdatera vyerna kan du uppdatera motsvarande objekt genom att redigera databasen som du publicerat.

När användarna arbetar med en publicerad databas uppmanas de att spara en lokal kopia. Ändringarna sparas lokalt tills användarna publicerar sina ändringar. Detta gör arbetet effektivare och underlättar återställning av data om ett nätverksfel inträffar. När du gör ändringar i data eller objekt måste du publicera om databasen innan ändringarna blir tillgängliga för andra användare.

I Access finns flera knappar som underlättar för dig att arbeta med data från SharePoint-listorna när du exempelvis skapar aviseringar och ändrar kolumnerna för listorna. När du med hjälp av Access redigerar tabellerna som är länkade till SharePoint-listorna på en publicerad databas är knapparna tillgängliga i gruppen SharePoint-lista på fliken Datablad.

När du publicerar en databas på en SharePoint-webbplats blir databasen tillgänglig för personer med behörighet att arbeta på platsen. Om dessa personer har behörighet att ändra listorna på platsen där du publicerat databasen, till exempel ett dokumentbibliotek, kan de uppdatera databasen. Om personerna har behörighet att bidra till listorna på SharePoint-platsen kan de lägga till data på databasen. Om personerna har behörighet att visa listorna kan de visa data på databasen.

Publicera om din databas

När du publicerar en databas på en SharePoint-webbplats och sedan gör ändringar i data ska du publicera om databasen så att de senaste ändringarna sparas. När du publicerar om anges databasen som tillgänglig databas vid nästa tillfälle när Access öppnas.

Överst på sidan

Publicera din databas på en SharePoint-webbplats

När du publicerar en databas startar du med en befintlig databas eller bygger en databas med hjälp av listorna på SharePoint-webbplatsen.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , pekar du på Publicera och klicka sedan på Server för dokumenthantering.

 2. Skriv URL:en till den SharePoint-webbplats som du vill publicera databasen på.

  Om du använde samma plats förra gången som du öppnade Access visas databasen i dialogrutan Publicera på webbserver.

  Obs!: Det här alternativet är endast tillgängligt om din databas sparats i Office Access 2007-format.

 3. Markera det bibliotek, som exempelvis kan vara ett dokumentbibliotek, där du vill publicera databasen och klicka sedan på Öppna.

 4. Ange ett filnamn för databasen i rutan Namn.

 5. Klicka på Publicera.

Obs!: När du öppnar databasen på SharePoint-webbplatsen ombeds du spara en lokal kopia.

Överst på sidan

Publicera om en databas på en SharePoint-webbplats

När du gjort ändringar i data eller i databasens utformning ska du publicera om den på din SharePoint-webbplats. När du publicerar om en databas har Access registrerat platsen så att du inte behöver leta efter den.

När du i syfte att redigera öppnar en databas som publicerats på ett SharePoint-bibliotek, visas ett meddelandefält överst i databasen med knappen Publicera på SharePoint-webbplats. Om meddelandefältet av någon anledning inte är tillgängligt, exempelvis om du stängt meddelandefältet medan du arbetade, kan du använda publiceringskommandona på Microsoft Office-knappen.

 1. Klicka på knappen Publicera på SharePoint-webbplats i meddelandefältet.

  Obs!: Om du inte ser ett meddelandefält med knappen Publicera till SharePoint-webbplats klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Publicera och klicka sedan på Server för dokumenthantering.

 2. Bekräfta i dialogrutan Publicera på webbserver att biblioteket som visas är platsen där du vill publicera om.

 3. Klicka på Publicera.

 4. När du får frågan om du vill skriva över kopian av databasen på webbplatsen klickar du på Ja.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×