Publicera en arbetsbok på Excel Services

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Om du har tillgång till Excel Services som en server körs Microsoft Office SharePoint Server 2007 som klarar köra Excel beräkningen Services, du kan publicera en arbetsbok på den servern så att andra användare kan komma åt hela eller delar av data som ingår i en webbläsare av med hjälp av Microsoft Office Excel Web Access.

När du publicerar en arbetsbok i Excel Services hela arbetsboken publiceras på servern, men du kan definiera delar av arbetsboken (till exempel enskilda arbetsböcker, områdesnamn eller diagram) som du vill använda Excel Services ska visas i Microsoft Office Excel Web Access. Genom att visa specifika delar av arbetsboken med hjälp av Office SharePoint Server 2007 behörigheter för att skydda arbetsboken mot obehörig åtkomst och du kan hålla data i arbetsboken konfidentiell när du aktiverar behöriga användare att uppdatera, beräkna om och interagera med data som kan visas.

Du kan också definiera parametrar. Parametrar är enstaka celler som kan få sina värden som definieras av Microsoft Office Excel Web Access användare. Du kan använda parametrar för att visa celler som hinner Arbetsboksberäkning, till exempel en konsekvensanalys som använder de värden som användaren anger i celler som har angetts som parametrar.

Viktigt!: Du kan bara publicera Excel-arbetsböcker till Excel Services med Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 och Microsoft Office Excel 2007.

 1. Skapa en ny arbetsbok och ange de data som du vill skapa eller öppna en befintlig arbetsbok som du vill publicera till Excel Services.

 2. Om du vill definiera parametrar namnger du de celler som ska kunna redigeras.

  Obs!: Du kan bara definiera parametrar om du har namngett enskilda celler som innehåller värden i kalkylbladet. Du kan inte definiera parametrar för namngivna områden som innehåller mer än en cell.

  Så här namnger du celler:

  1. Markera den cell som du vill att kan redigeras i webbläsaren och Microsoft Office Excel Web Access i kalkylbladet.

  2. Klicka på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  3. Skriv namnet som ska användas för parametern i rutan Namn.

  4. Klicka på OK.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Publicera och klicka sedan på Excel Services under Distribuera dokumentet till andra.

  Obs!: Om alternativet Excel Services inte är tillgängligt betyder det att din version av Office Excel 2007 inte stöder publicering av arbetsböcker till Excel Services. Länkar till mer information om hur du delar arbetsböcker finns under Se även.

 4. Ange sökvägen till servern och acceptera det föreslagna namnet för arbetsboken, eller skriv ett nytt namn om du vill, i rutan Filnamn.

  Om det behövs kan du hitta målet. Leta reda på en dator med Windows Vista eller Skriv in sökvägen till servern i Adressfältet. Leta reda på servern i listan Spara i på datorer som kör Microsoft Windows XP eller Skriv in sökvägen till servern före filnamnet. Skriv till exempel http://server/webbplats/filnamn

  Obs!: Du kan bara spara en arbetsbok på servern i XML-baserat Microsoft Office Excel 2007-format (.xlsx) eller i binärt Office Excel 2007-format (.xlsb).

 5. Klicka på Excel Services-alternativ.

 6. Gör följande på fliken Visa:

  • Om du vill visa hela arbetsboken i Excel Services, markerar du Hela arbetsboken i listrutan.

  • Om du vill visa särskilda kalkylblad i Excel Services, väljer du blad i listrutan och avmarkera sedan kryssrutorna för de blad som du inte vill göra synliga.

   Obs!: Alla blad är markerade som standard. Du kan snabbt visa alla blad igen om du har avmarkerat några av kryssrutorna genom att markera kryssrutan Alla blad.

  • Om du vill visa endast specifika objekt (till exempel namngivna områden, diagram, tabeller eller pivottabeller) i Excel Services, markera objekt i arbetsboken i listrutan och markera sedan kryssrutorna för de objekt som du vill visa.

   Obs!: Om du markerar flera objekt som har samma namn blir endast ett av dessa objekt tillgängligt i Excel Services. Om du vill visa samtliga objekt i Excel Services måste du byta namn på dem så att objekten får unika namn. Du kan byta namn på tabeller i gruppen Egenskaper på fliken Design, byta namn på pivottabeller i gruppen Pivottabeller på fliken Alternativ och byta namn på diagram eller pivotdiagram i gruppen Egenskaper på fliken Layout. Om du vill byta namn på dubblettobjekt, t.ex. namngivna områden, kan du göra detta i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

 7. Om du vill definiera parametrar klickar du på fliken Parametrar.

  Obs!: Du kan bara definiera parametrar om du har namngett enskilda celler som innehåller värden i kalkylbladet. Du kan inte definiera parametrar för namngivna områden som innehåller mer än en cell.

 8. Klicka på Lägg till och markera kryssrutan för den parameter som du vill lägga till.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på Spara.

 11. Om du vill kontrollera att de synliga områdena i arbetsboken visas som de ska i webbläsaren markerar du kryssrutan Öppna arbetsboken i webbläsaren när den sparats.

  Meddelanden: 

  • Hela arbetsboken visas alltid när du öppnar den i Excel, där du kan ändra innehållet efter behov. När du uppdaterar innehållet och sparar arbetsboken återspeglas ändringarna automatiskt på servern.

  • Andra användare kan visa och analysera kalkylbladsdata som visas med hjälp av Microsoft Office Excel Web Access i webbläsaren. De kan interagera med den med hjälp av vissa Excel-funktioner, till exempel sortering och filtrering av data, eller genom att använda detaljnivån pivottabellfunktioner. Om du ställer in parametrar för namngivna celler i arbetsboken kan användare också redigera dessa celler och definiera värden.

  • Om arbetsboken publiceras i Excel Services, kan du använda Office SharePoint Server 2007 funktioner att hantera och konfigurera Excel Services eller ange behörigheter för att förhindra obehörig åtkomst till arbetsboken. Mer information finns i Office SharePoint Server 2007 hjälp.

  • Om Microsoft Office Excel Web Access användare inte har behörighet att öppna arbetsboken i Excel, kan de skapa en arbetsbok ögonblicksbild av de värden som användaren kan visa i Microsoft Office Excel Web Access. Mer information om hur du skapar arbetsboken ögonblicksbilder finns i Microsoft Office Excel Web Access hjälp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×