Publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Excel 2010 kan du publicera en arbetsbok till en Microsoft SharePoint Services 2010-webbplats så att andra användare kan visa data i en webbläsare utan att behöva ha Excel installerat på sina datorer. Genom att ställa in några publiceringsalternativ kan du dessutom framhäva vissa delar av arbetsboken i webbläsaren. Ett bra sätt att utnyttja denna funktion är att visa ett Excel-diagram på en SharePoint-sida för att underlätta för organisationer att fatta snabba affärsbeslut.

I den här artikeln beskrivs hur du publicerar en arbetsbok från Excel 2010. Den omfattar inte att ansluta en arbetsbok eller arbetsboks data till en Excel Web Access-webbdel på en SharePoint-webbsida.

Mer information om Excel Web Access-webbdelar finns i artikeln Visa en arbetsbok i en Excel Web Access-webbdel.

När du publicerar en arbetsbok till en SharePoint-server sparas hela innehållet i arbetsboken på servern och kan visas och arbetas med om du öppnar arbetsboken i Excel på datorn. Om Office Web Apps finns tillgängligt på SharePoint-servern kan visning och arbete med dina data i webbläsaren vara i stort sett samma som att arbeta med dina data i Excel på datorn. Faktum är att samtidig redigering av en arbetsbok är möjlig i webbläsare när Office Web Apps används. När du öppnar en arbetsbok i webbläsaren och om knappen Redigera i webbläsare visas, då betyder det att Office Web Apps är tillgängligt.

Knappen Redigera i webbläsaren

Mer information finns i artikeln Skillnader mellan att använda en arbetsbok i Excel och Excel Services .

Vad vill du göra?

Förbereda arbetsboken

Publicera arbetsboken

Förbereda arbetsboken

Innan du publicerar arbetsboken har du möjlighet (i dialogrutan Publiceringsalternativ ) Markera kalkylblad eller objekt som du vill använda visas i webbläsaren när du redigerar inte har aktiverats genom att klicka på knappen Redigera i webbläsaren. Bara Kom ihåg att även om du kan välja vad som kan visas i det här läget, allt innehåll i arbetsboken fortfarande sparas till SharePoint-servern.

Om du vill inkludera fullständiga kalkylblad och andra objekt, som till exempel diagram eller Pivottabeller, definierar du hela kalkylbladet som ett namngivet område. Markera hela kalkylbladet och definiera sedan ett namngivet område. Det namngivna området visas därefter som ett tillgängligt objekt i dialogrutan Publiceringsalternativ när du är redo att publicera.

Om du vill tillåta användare att ange en parameter till en formel när du visar ett kalkylblad i en webbläsare kan du ange en cell som ett definierat namn. Du kan sedan lägga till det definierade namnet som en parameter på fliken parametrar i dialogrutan Publiceringsalternativ.

I följande bild som visar ett kalkylblad i webbläsaren har till exempel cell D2 det definierade namnet ränta. En användare har registrerat ett värde, 5.625, i rutan i fönstret parametrar och klickar sedan på Använd i webbläsaren. Sedan visas det värdet i cell D2 och formeln i cell A2 använder värdet i D2. Resultatet av formeln beräknas om och visas i cell A2: $1,151.31.

Använda en parameter i webbläsaren

Mer information om hur du definierar områden ges i hjälpen för Excel.

Överst på sidan

Publicera arbetsboken

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Spara till SharePoint.
  Anteckning    om kommandot Spara till SharePoint är inte tillgängligt, du kan fortfarande spara arbetsboken på en SharePoint-webbplats med hjälp av kommandot Spara som. Dialogrutan Publiceringsalternativ är inte tillgängliga. Du kan också direkt överför du arbetsboken från ett SharePoint-bibliotek. Användare kan visa och redigera innehållet i arbetsboken i webbläsaren genom att gå direkt till den plats där arbetsboken sparas.

  Kommandot Spara som

 3. Om du vill välja enskilda kalkylblad eller objekt att publicera i arbetsboken klickar du på knappen Publiceringsalternativ. Annars, om du vill publicera hela arbetsboken, kan du gå direkt till steg 4.
  På fliken Visa gör du följande:

  • Om du vill visa hela arbetsboken i webbläsaren, markerar du Hela arbetsboken i listrutan.

  • Markera blad i listrutan om du vill visa specifika arbetsblad i webbläsaren, och avmarkerar sedan kryssrutorna för de blad som du inte vill göra synliga.
   Anteckning    alla blad är markerad som standard. För att snabbt se alla blad kan visas igen när du har avmarkerat några av kryssrutorna kan markera du kryssrutan Alla blad.

  • Markera objekt i arbetsboken i listrutan om du vill visa endast specifika objekt i en webbläsare (till exempel namngivna områden, diagram, tabeller eller pivottabeller) och markera sedan kryssrutorna för de objekt som du vill visa.
   Anteckning om du väljer objekt med samma namn (till exempel ett diagram och dess underliggande tabell med data) endast en av de här objekten kommer att vara tillgänglig i webbläsaren. Kontrollera om du vill visa alla objekt, att varje objekt i arbetsboken har ett unikt namn. Du kan byta namn på tabeller på fliken Design i gruppen Egenskaper, byta namn på pivottabeller på fliken Alternativ i gruppen Pivottabell och byta namn på diagram eller pivotdiagram på fliken Layout i gruppen Egenskaper. Dubbletter av objekt, till exempel namngivna områden kan ändras på fliken formler i gruppen Definierade namn.
   Markera kalkylblad eller objekt

  • Lägga till ett definierat namn som du vill använda för att ange celler som kan redigeras när användare visa arbetsboken i webbläsaren på fliken parametrar. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan.
   Ange parametrar

 4. Välj en plats där du vill publicera en arbetsbok.
  Det kan redan finnas sparade serverplatser under Aktuell plats, Platser som använts nyligen eller Platser som du kan välja mellan. Om det inte finns några sådana platser eller om du vill spara till en ny plats ska du dubbelklicka på Bläddra efter en plats under Platser,.

 5. I dialogrutan Spara som anger du webbadressen för SharePoint-webbplats och bläddrar sedan till webbplatsen eller det bibliotek där du vill spara arbetsboken.

 6. Klicka på knappen Publiceringsalternativ om du inte redan är vald enskilda arbetsböcker eller objekt eller ange parametrar.

 7. Acceptera det föreslagna namnet för arbetsboken i rutan filnamn eller Skriv ett nytt namn om du vill använda.

 8. Om du vill visa arbetsbokens innehåll i ett webbläsarfönster omedelbart efter att publiceringsåtgärden har slutförts, kontrollera att kryssrutan Öppna med Excel i webbläsaren är markerad.

 9. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×