Publicera en arbetsbok i ett SharePoint-bibliotek i Excel för Windows

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan publicera en arbetsbok i ett Microsoft SharePoint-bibliotek så att användarna kan visa eller redigera den i en webbläsare utan att Excel är installerat på datorn. Att publicera är i grund och botten detsamma som att spara men med vissa inbyggda alternativ som gör att du kan styra vad användarna ser när de öppnar arbetsboken i en webbläsare.

Om hela organisationen gör det till en vana att börja spara eller publicera en arbetsbok i en central SharePoint-sida blir det lättare att undvika att flera väldigt lika versioner av samma arbetsbok uppkommer på olika håll i organisationen när den skickas runt via e-post.

Genom att ange vissa publiceringsalternativ kan du belysa specifika delar av arbetsboken, som till exempel diagram, eller förhindra att andra delar visas i webbläsaren. Du kan till exempel välja att visa ett diagram men inte den underliggande informationen. Du kan även välja att bara visa vissa kalkylblad för de personer som behöver kunna se dem och samtidigt dölja alla andra kalkylblad.

I den här artikeln finns information om hur du publicerar en arbetsbok från Excel för Windows och omfattar inte hur du ansluter en arbetsbok eller arbetsboksdata till en Excel Web Access-webbdel på en SharePoint-sida.

När du publicerar en arbetsbok på en SharePoint-sida sparas hela arbetsboken på SharePoint. En användare med rätt behörighet i SharePoint kan visa och arbeta med hela arbetsboken i antingen sin webbläsare eller i Excel-programet på skrivbordet.

Om Office Online har distribuerats SharePoint, kan du visa och arbeta med dina data i webbläsaren på i stort sett samma sätt som att arbeta med data i Excel-skrivbordsprogrammet. Flera användare kan faktiskt samtidigt redigera en arbetsbok i webbläsarrutnätet, vilket inte går i Excel-skrivbordsprogrammet. När du visar en arbetsbok i webbläsaren och knappen Redigera i Excel Online visas vet du att Office Online är redo att använda.

Redigera i Excel Online på menyn Redigera arbetsbok

Förbereda arbetsboken

Innan du publicerar arbetsboken kan du välja att markera endast de kalkylblad eller objekt som du vill ska vara synliga i webbläsaren. Kom bara ihåg att även om du kan begränsa synligheten i det här läget så är hela arbetsbokens innehåll sparats på SharePoint-servern.

Om du vill inkludera fullständiga kalkylblad och andra objekt, som till exempel diagram eller Pivottabeller, definierar du hela kalkylbladet som ett namngivet område. Markera hela kalkylbladet och definiera sedan ett namngivet område. Det namngivna området visas därefter som ett tillgängligt objekt i dialogrutan Publiceringsalternativ när du är redo att publicera.

Om du vill låta användarna ange ett värde in en cell som ska fungera med en formel i en annan cell anger du den cellen som ett definierat namn i Excel innan du publicerar arbetsboken. Du kan sedan lägga till det definierade namnet som en parameter på fliken Parametrar i dialogrutan Alternativ för webbläsarvy.

Exempel: i följande bild visas en cell, D2, som har det definierade namnet Rate. I webbläsaren anger en användare ett värde på 5.625 i rutan Rate i fönstret Parametrar och klickar sedan på Använd. Värdet visas i cell D2 och formeln i A2 använder värdet i D2. Resultatet av formeln räknas om och visas i A2: $1,151.31.

Om en parameter anges i fönstret används den i cell D2

Obs!: Om du skapar utsnitt av en Excel-tabell och definierar ett namn för hela området med celler som innehåller tabellerna och utsnitten kommer du inte att kunna använda utsnitten för att filtrera tabellen i webbläsaren om du publicerar det definierade området. Om du publicerar tabellen eller hela kalkylbladet kommer utsnitten att fungera som väntat i webbläsaren.

Publicera arbetsboken

 1. Klicka på fliken Arkiv , på Spara som och sedan på SharePoint.

 2. Om din SharePoint-mappen under Aktuell, senaste eller gamla visas klickar du på den mapp du vill använda.

  Dialogrutan Spara som visas.


  Annars klickar du på Bläddra, anger du webbadressen för SharePoint-webbplatsen och sedan gå till mappen där du vill publicera arbetsboken.

  Klicka på en SharePoint-mapp eller klicka på Bläddra
 3. Om du vill välja enskilda arbetsböcker eller objekt som ska publiceras från arbetsboken klickar du på Alternativ för webbläsarvy.

  Klicka på Alternativ för webbläsarvy i dialogrutan Spara som

  Flikarna Visa och Parametrar visas.

 4. Om du bara vill publicera hela arbetsboken klickar du på Spara. Gör annars något av följande:

  • Om du vill visa hela arbetsboken i webbläsaren markerar du Hela arbetsboken i listrutan på fliken Visa.

  • Om du bara vill visa specifika arbetsblad i webbläsaren väljer du Blad i listrutan på fliken Visa och avmarkerar kryssrutorna för de blad du inte vill dölja i webbläsaren.

   Alla blad är markerade som standard. Du kan snabbt visa alla blad igen om du har avmarkerat några av rutorna genom att markera kryssrutan Alla blad.

  • Om du bara vill visa specifika objekt i webbläsaren (t.ex. namngivna områden, diagram, tabeller eller pivottabeller) väljer du Element i arbetsboken i listrutan på fliken Visa. Markera sedan kryssrutorna för objekten du vill visa.

  • På fliken Parametrar lägger du till alla definierade namn som du vill använda för att ange celler som är redigerbara när användarna visar arbetsboken i webbläsaren. Klicka sedan på OK.

 5. Spara arbetsboken.

Meddelanden: 

 • Om du markerar objekt som har samma namn (till exempel ett diagram och dess underliggande data) är endast ett av objekten tillgängliga i webbläsaren. Om du vill visa alla objekt kontrollerar du att varje objekt i arbetsboken har ett unikt namn.

 • Du kan byta namn på tabeller i gruppen EgenskaperDesign-fliken, byta namn Pivottabeller i gruppen Pivottabeller på fliken Alternativ och byta namn på Pivotdiagram i gruppen Egenskaper på fliken Layout. Du byter namn på andra dubbletter, till exempel namngivna områden, i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×