Prova! Ring nya potentiella kunder

Chefen på Adventure Works använder Business Contact Manager för Outlook när hon vill utveckla och spåra marknadsföringsaktiviteter för företagets cyklar och cykeltillbehör.

Nästa vecka planerar chefen en resa till Kalifornien för att ringa säljsamtal. Hon kommer att ringa till leads i Kalifornien, tala med dem om deras krav och be om ett möte med butikschefen.

Innan du provar

Om du inte redan har gjort det måste du först växla till exempelaffärsdatabasen för att kunna använda affärsdata från Adventure Works i arbetet.

Växla till exempelaffärsdatabasen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager.

 3. Klicka på Hantera databaser och sedan på Växla till exempelföretag.

 4. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!: Du behöver inte vara rädd för att den databas du använder för det egna företaget ska påverkas av den tillfälliga användningen av exempelaffärsdatabasen.

Ringa potentiella kunder

Skapa en ny marknadsföringsaktivitet med samtalslista som omfattar alla leads i Kalifornien.

 1. I navigeringsfönstret klickar du på Marknadsföring under Business Contact Manager.

 2. I menyfliksområdet klickar du på Ny samtalslista i gruppen Nytt  Ikonen Skapa samtalsskript .

 3. I formuläret Samtalslista går du till avsnittet Aktivitet och i rutan Namn skriver du: Potentiella kunder i Kalifornien

 4. I rutan Kampanj skriver du: Förhoppningar i Kalifornien

  Den här samtalslistan kommer att vara en aktivitet i en marknadsföringskampanj.

Posten Samtalslista

Överst på sidan

Filtrera mottagarlistan

Samtalslistan innehåller för närvarande alla affärskontakter och leads i Adventure Works databas. Använd ett filter för att skapa en lista som omfattar endast de leads som finns i Kalifornien.

 1. I avsnittet Mottagarlista klickar du på Alla leads.

 2. Klicka på Granska och filtrera.

 3. I dialogrutan Filtrera affärskontakter klickar du på fliken Avancerat filter.

 4. På fliken Avancerat filter gör du följande:

  1. I listan Fältnamn klickar du på Region - arbete.

  2. I listan Jämförelse klickar du på Lika med.

  3. I rutan Jämför med skriver du: Kalifornien

   Avancerat filter

 5. Klicka på OK om du vill tillämpa filtret.

  Tio leads i Kalifornien är listade.

Markera ett avsnitt som ska visas

Chefen bestämmer sig för att visa adresserna till de leads som finns på samtalslistan för att se var de finns och planera sitt besök.

 1. I avsnittet Mottagarinformation klickar du på Välj avsnitt.

 2. I dialogrutan Välj avsnitt för samtalslista Potentiella kunder i Kalifornien under Allmänt markerar du kryssrutan Adresser och klickar sedan på OK.

  Adresserna till alla potentiella kunder är nu listade i avsnittet Mottagarinformation.

Skapa ett samtalsskript

Chefen planerar att ringa alla kunder för att boka in ett möte och bestämmer sig därför för att skapa ett samtalsskript. Hon kommer att använda skriptet för att komma ihåg de punkter och produkter som hon vill ta upp i samtalen med de olika kunderna.

 1. I menyfliksområdet i gruppen Telefonlogg klickar du på Skapa samtalsskript  Ikonen Skapa samtalsskript .

 2. I formuläret Potentiella kunder i Kalifornien – samtalsskript skriver du följande:

  Hej! Jag arbetar för Adventure Works Cykel. Har du tid att prata i några minuter?

  Vi monterar och säljer olika typer av terrängcyklar och långfärdscyklar som är mycket populära i Sverige. Med tanke på den norska terrängen är jag säker på att våra cyklar skulle bli mycket omtyckta bland era kunder.

  Vilken typ av cyklar vill era kunder ha?

  Jag kommer att befinna mig i <Platsen leadet finns på> om två veckor och kommer att ha med mig några visningscyklar. När skulle det passa bra att jag kommer?

 3. Klicka på Spara och stäng.

  Skriptet listas i avsnittet Telefonlogg i samtalslistan (i telefonloggen för varje samtalslista).

Samtalslista med skript

Skapa en affärsmöjlighet

En av kunderna, Charles Christensen, säger att han är intresserad av att köpa några terrängcyklar. Skapa en affärsmöjlighetspost och registrera vilka cyklar som Charles Christensen är intresserad av.

 1. I avsnittet Mottagarlista i samtalslistan klickar du på Christensen, Charles M.

 2. I menyfliksområdet i gruppen Mottagaråtgärder klickar du på Nytt historikobjekt  Ikonen Lägg till kommunikationshistorikobjekt och klickar sedan på Affärsmöjlighet.

 3. I rutan Namn på affärsmöjlighet skriver du: Terrängcyklar.

  Lägg märke till att fälten Initierat av och Koppla till fylls i automatiskt. Fältet Initierat av innehåller namnet på den samtalslista som var utgångspunkt för affärsmöjligheten eller den potentiella försäljningen. Den här posten kommer att tas med i spårningen för samtalslistan. Affärsmöjligheten kopplas automatiskt till leadposten för Charles Christensen.

 4. I avsnittet Försäljningsinformation går du till rutan Sannolikhet och skriver: 50 %.

 5. I avsnittet Produkter och tjänster klickar du på Lägg till.

 6. I dialogrutan Lägg till produkt eller tjänst gör du följande:

  1. I listan Artikel/tjänst klickar du på Terräng-200 Svart, 38.

  2. I rutan Antal skriver du: 5

  3. Markera kryssrutan Moms och klicka sedan på OK.

 7. I formuläret Affärsmöjlighet klickar du på Spara och stäng.

 8. I formuläret Samtalslista klickar du på Spara och stäng.

Tips: Affärsmöjligheten listas också på sidan Historik i posten Charles M. Christensen.

Följa upp avkastning på investering för en marknadsföringsaktivitet

Om du vill veta hur stora intäkter samtalslistan gav kontrollerar du sidan Spåra för den posten.

 1. På fliken Samtalslistor i arbetsytan Marknadsföring dubbelklickar du på Potentiella kunder i Kalifornien för att öppna posten.

 2. I menyfliksområdet i gruppen Visa klickar du på Spåra.

  I avsnittet Aktivitetsresultat är Initierade affärsmöjligheter1 och Förväntade intäkter är 17 549 kr.

 3. Bredvid Initierade affärsmöjligheter klickar du på Visa rapport.

  I rapporten listas information om marknadsföringsaktiviteten Samtalslista och där listas också posten Charles Christensen. Han kanske köper några terrängcyklar.

  De förväntade intäkterna är 50 % av den totala summan som Charles Christensen kan komma att spendera eftersom sannolikheten att försäljningen går i lås är 50 %.

Boka in ett möte med Charles Christensen

Lägg till ett möte med Charles Christensen i kalendern.

 1. I formuläret Samtalslista går du till menyfliksområdet och klickar på Allmänt.

 2. Klicka på Nytt historikobjekt och sedan på Avtalad tid.

 3. På raden Ämne skriver du: Möte med Charles Christensen om terrängcyklar.

 4. I rutan Plats skriver du in Charles Christensens adress: 100 Shore Mall, Jefferson City, Kalifornien.

 5. I rutan Starttid klickar du på datum och tid i kommande vecka. Klicka till exempel på 10 juni 2010 och 13:00.

 6. Lägg till eventuella kommentarer eller påminnelser och klicka sedan på Spara och stäng.

  Den avtalade tiden läggs till i kalendern och listas på sidan Historik i posten Charles M. Christensen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×