Projekttriangeln

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

"Bra, snabbt, billigt. Välj två." 

Det är vad ingenjörer har sagt till projektledare i decennier.

Uttryckt lite annorlunda: varje projekt balanserar en "triangel" med tid, pengar och omfattning – du kan inte ändra en komponent utan att påverka minst en av de andra. Projektledarens arbete är att förhindra att triangeln faller sönder.

Hur går det till? För det första: när ett problem inträffar letar du upp var på projekttriangeln det finns – handlar det om tid (schema), pengar (budget) eller omfattning? För det andra måste du avgöra vilka sidor av triangeln du kan ändra och vilka som är "fasta". För det tredje justerar du det som går att justera för att lösa problemet och optimera projektet. För det fjärde slutför du projektet och firar!

Artikelinnehåll

Tid + pengar + omfattning = kvalitet

Att veta vad du kan inte ändra

Optimera schemat

Optimera budgeten

Optimera omfattningen

Läs mer om projektledning

Tid + pengar + omfattning = kvalitet

Projekttriangeln kallas också "järntriangeln" eller, lite mindre poetiskt, "de tre begränsningarna". Oavsett vad du kallar den handlar det om samma sak: det går inte att ändra projektets budget, schema eller omfattning utan att minst en av de två andra delarna påverkas.

Projekttriangel

Några exempel på hur det fungerar:

 • För att nå ett tidigare slutdatum (tid) kan du lägga ner mer resurser (pengar) för att bli klar med arbetet snabbare, eller eliminera delar av resultatet (omfattning) så att det är mindre arbete att utföra före det nya slutdatumet.

 • För att slutföra projektet under budget (kostnad) kan du eliminera all övertid så att projektet blir klart senare (tid) eller eliminera delar av specifikationen (omfattning).

 • Om produkten ska ha fler funktioner (omfattning) kan du senarelägga slutdatum så att det finns tid att utföra det extra arbetet (tid) eller ta in fler personer så att det går snabbare (kostnad). Eller bådadera!

Kvalitet är den fjärde delen av projekttriangeln. Den finns mitt i, och påverkas om någon sida påverkas.

Projekttriangel med kvalitet

Om du t.ex. ligger före schemat kan du kanske lägga tillbaka eliminerade funktioner eller tillåta att befintliga aktiviteter tar mer tid. Med ytterligare tid och större omfattning kan slutresultatet bli en bättre produkt.

En viktig sak att notera: det finns ingen universell standard för kvalitet. För varje projekt definieras kvalitet enligt projektet självt. För vissa företag är det viktigaste kvalitetsmåttet att projektet hålls inom budget. För andra är det viktigare att produkten når marknaden i tid. En projektledare måste veta hur kvalitet definieras för organisationen och det specifika projektet.

I det föregående exemplet kan produkten färdigställas tidigare men med färre funktioner, så att den kommer ut på marknaden före konkurrenterna. Det kan vara definitionen på kvalitet för det projektet i ditt företag.

Överst på sidan

Att veta vad du inte kan ändra

I de flesta projekt är minst en sida i triangeln fixerad. Du kan inte ändra den.

Budgeten kanske inte är förhandlingsbar. (Låter det bekant?) Eller kanske produkten absolut måste finnas till försäljning ett visst datum. Kanske bådadera.

Ofta dikteras de fasta elementen i ett projekt av beställaren, inte av projektledaren, men inte alltid. Ibland är det din uppgift att avgöra vilket element som är viktigast för projektets framgång. Och det måste du ha reda på när problem dyker upp (vilket de alltid gör).

När problemet inträffar på ett fast sida, vilka åtgärder är ofta tydligt. Till exempel om du upptäcker att en programvarufunktion tar längre tid än prognostiserat och du har registrerat ett kontrakt som säger att du kommer att använda den funktionen (omfattning) kan har du antingen flytta slutdatumet eller lägga till resurser så att slutförs i tid.

Om den fast sida och problemet sida skiljerinte ge. Som är fördelen med projekttriangeln; Det finns alltid rum att göra ändringar till exempel om projektet måste avslutas i tid och den har vuxit i omfattning kan du fortfarande justera kostnad genom att lägga till resurser.

Om alla tre sidorna i triangeln är fasta finns det fortfarande ingen anledning till panik. Projektet har problem, men du vet åtminstone att det har problem och du har en god utgångspunkt för att tänka igenom projektets mål eller kvalitetskrav.

Överst på sidan

Optimera schemat

Förr eller senare kommer du att få handskas med ett projekt som kommer att missa ett slutdatum som inte kan flyttas.

Ett säkert sätt att korta ned schemat är att förkorta den kritisk linje, en serie aktiviteter som beror av varandra och där den sista slutförs på projektets slutdatum. Om du ändrar andra aktiviteter kanske inte projektets slutdatum ändras, men det gör det om du ändrar aktiviteter i den kritiska linjen. Du kan göra något av följande för att förkorta den kritiska linjen:

 • Förkorta varaktighet för aktiviteter (minska omfattningen eller öka resurserna).

 • "Snabbspola" schemat: lägg aktiviteterna överlappande så att folk kan arbeta på dem samtidigt (lägg till resurser). Den här taktiken fungerar bäst nära början på ett projekt.

 • "Forcera" schemat: lägg till resurser så att aktiviteterna slutförs snabbare (pengar).

 • Ta bort aktiviteter (minska omfattningen).

Att reda upp schemat på det här sättet kan naturligtvis ha dramatiska effekter på projektets budget, omfattning och kvalitet.

Överst på sidan

Optimera budgeten

I de flesta projekt största del av budgeten som består av resurskostnader: taxabaserade och fasta kostnader för personer, utrustning och material. Stanna kvar på budget kan kräva mycket svårt alternativ:

 • Minska projektets omfattning så att det finns färre och kortare aktiviteter som kräver resurser.

 • Ta bort resurser.

 • Se till att timkostnader, avgifter och övertid är lämpliga.

 • Verifiera att resurserna är de som passar bäst för jobbet.

 • Ersätt en dyr resurs med en billigare.

När du justerar planen så att budgeten ska hållas kan du tvingas att flytta slutdatumet framåt eller minska omfattningen. Om du till exempel inte tillåter övertid för aktiviteter kan slutdatumet plötsligt ligga en månad senare. Om du dragit ned på omfattningen kanske slutdatumet istället hamnar tidigare.

Överst på sidan

Optimera omfattningen

Kan du tänka dig att spara pengar genom att göra en bro ett par meter kortare än flodens bredd? Naturligtvis inte. Ibland går det inte att ändra projektets omfattning, så du måste ta till andra metoder:

 • Lägg till resurser så att alla aktiviteter slutförs (kostnad).

 • Ta bort aktiviteter som inte finns på den kritiska linjen, om det finns några sådana (kostnad).

 • Lägg till aktiviteter eller lägg till varaktighet för aktiviteter (kostnad).

 • Lägg slutdatum senare så att det finns tid att slutföra alla aktiviteter med nuvarande resurser (tid).

Överst på sidan

Mer om projektledning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders