Projektledningsmål: Initiera ett projekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

.

Innan du skapar ett projekt i Project 2010 måste du bestämma vad projektet går ut på, dess omfattning och vad du vill åstadkomma.

Stopp! Det finns en sak till: du måste avgöra om du alls behöver ett projekt.

I den här översikten ges en övergripande bild av hur du planerar ditt projekt. Följ länkarna i varje steg för detaljerad information om varje process.

I den här artikeln är ett av många projektledningsmål på i Projektöverblick.

Vad vill du göra?

Är det verkligen ett projekt?

Definiera projektmål

Identifiera projektets antaganden

Identifiera projektets begränsningar

Förbereda en plan för att hantera projektets omfattning

Avgöra om du behöver ett projekt

Innan du påbörjar en lång serie aktiviteter, fråga dig om det du gör är ett projekt. Om du har tur sitter du med några stora aktiviteter som egentligen inte kräver de omkostnader som en heltäckande projektledning medför.

Läs mer om att avgöra om du behöver ett projekt. . .

Typiska kännetecken på ett projekt:

 • Är tillfälligt och unikt.    Utforma en bil tillverkning växt är ett projekt eftersom det är en enstaka aktivitet. Tillverkning av bilar som kommer från växten, även om det handlar om flera länkade steg, är en pågående serie aktiviteter.

 • Har en början och ett slut.    Utforma en bil tillverkning växt har ett slutdatum, men tillverkning av bilar pågår.

 • Förbrukar resurser.    Resurser, personer eller material, är begränsad och behöva hanteras, särskilt om de delats projekt.

 • Har en budget.    Projektledare ansvarar i allmänhet oftast för den övergripande lönsamheten av ett projekt och om aktiviteter i projektet ligger inom de kostnader som allokerats till projektet.

Några exempel på projekt:

 • Utveckla en ny produkt.

 • Omstrukturering en organisation.

 • Konstruera ett hus.

 • Designa fordon med låga utsläpp.

Definiera projektmål

Tydliga mål är avgörande eftersom projektets framgång avgörs av hur väl du uppfyller målen.

Läs mer om hur du definierar målen. . .

Ett tydligt projektmål är både specifikt och mätbart. Undvik vaga mål som "banbrytande slutprodukter". Projektets mål kan inkludera:

 • En lista med slutprodukter.

 • Givna förfallodatum för både projekt och milstolpar.

 • Vissa kvalitetskriterier som slutprodukterna måste uppfylla.

 • Kostnadsgränser som projektet inte får överstiga.

För att målen ska vara effektiva bör alla projektets intressenter officiellt godkänna dem. Ofta skapar projektledaren ett måldokument som blir en permanent del av projektet.

Länk kommer senare

Bifoga Microsoft Office-filer eller andra filer i projektplanen för enkel åtkomst.

Överföra dokument

Om din organisation använder Project Server, kan du ladda upp stöddokument på projektets webbplats med Project Web App.

Komma igång med Project Server

Läs mer om hur du använder Project Server 2010 för att ladda upp dokument, spåra projekt genom initiering och godkännande och utvärdera dem mot organisationens mål.

Identifiera projektets antaganden

För att kunna börja planera måste du göra välgrundade uppskattningar över viktiga delar av projektet och sedan använda dessa beräkningar för att skapa ditt schema.

Läs mer om att identifiera antaganden. . .

Tänk på dessa områden när du identifierar dina antaganden:

 • Överlämning från andra projekt.Om projektet beror på andras arbete, förstår de sambanden och godkänner de överlämningsdatumen?

 • Tillgängliga resurser (inklusive personer, material och utrustning).Om inte du leder några av de personer som arbetar i projektet, vem gör det? Och har den personen godkänt din användning av dessa resurser?

 • Aktiviteternas varaktighet.Är din uppskattning av aktiviteterna baserad på solid information eller på gissningar?

 • Projektkostnader.Hur viktig är kostnaden? Vem ska godkänna budget-ändringar?

 • Tillgänglig tid.Om du arbetar mot en känd tidsgräns, kan du realistiskt sett utföra alla uppgifter med en acceptabel kvalitetsnivå?

 • Slutprodukter. Matchar din lista med projekt och slutprodukter kunder och andra intressenter förvänta? Om du måste äventyrar på en slutprodukt, har intressenter kommit överens om vilka aspekter av slutprodukten skulle avslöjas först?

Microsoft Office-programmen kan hjälpa dig att förstå projektets komplexitet.

Skapa en swimlane-flödesschema

Skapa ett korsfunktionellt flödesschema med "simbanor" över projektantaganden med Visio 2010.

Skapa en blogg

Artikel

Skapa en blogg där gruppmedlemmarna kan brainstorma projektidéer med SharePoint 2010.

Komma igång med Office Online i Office 365

Dela projektinformation online med Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- och OneNote-programmen online.

Identifiera projektets begränsningar

Begränsningar för ett projekt är faktorer som kan begränsa projektledarens alternativ.

De tre vanligaste begränsningarna:

 • Schema, t.ex. ett fast slutdatum eller ett slutdatum för en större milstolpe.

 • Resurser, t.ex. en fördefinierad budget.

 • Omfattning, t.ex. ett krav på att tre modeller av produkten utvecklas.

En förändring i en av de här begränsningarna påverkar vanligtvis de andra två och kan påverka den övergripande kvaliteten.

Läs mer om att identifiera begränsningar...

Till exempel kan en minskning av projektets varaktighet (schema) göra att fler behöver arbeta med projektet (resurser) samt minska antalet funktioner som kan ingå i produkten (omfattning).

Projektledaren bestämmer sedan om kompromissen är acceptabel. Detta koncept kallas "projektledningens tre begränsningar" eller "projekttriangeln".

Lista projektets begränsningar under planeringen för att säkerställa att alla projektets intressenter är medvetna om dem och har möjlighet att lämna synpunkter på listan.

Det är också bra för intressenterna att komma överens om hur man ska svara på oväntade begränsningar som uppstår under projektet.

Förbereda en plan för att hantera projektets omfattning

Projektets omfattning utgörs av kombinationen av alla projektmål och -uppgifter och det arbete som krävs för att utföra dem.

Planen för att hantera projektets omfattning är ett dokument som beskriver hur projektets omfattning kommer att hanteras och hur ändringar i omfattning integreras i projektet.

Läs mer om omfattningsplaner. . .

En omfattningsplan kan innehålla:

 • En bedömning av hur troligt det är att omfattningen ändras samt hur ofta och hur mycket den kan komma att ändras.

 • En beskrivning av hur ändringar i omfattning ska identifieras och klassificeras.

  Till exempel i ett byggprojekt kan det hända att arbetsledaren kan godkänna arbete om klienten begär en design som kommer att kosta under 10 000 kr, men om ändringen kommer att kosta mer än så måste projektledaren och klienten på nytt bedöma omfattningen av projektet med avseende på kostnader, resurser och andra faktorer.

 • En plan för vad som ska göras när en ändring i omfattningen identifieras (till exempel meddela sponsorn och utfärda en order om ändring av kontraktet).

En väl förberedd omfattningsplan kan användas som utgångspunkt för projektets beredskapsplan.

Du kan skapa omfattningsplaner med Project, men projektledarna skapar dem vanligen med andra program, t.ex. Microsoft Word eller OneNote.

Gå tillbaka till projektöversikten

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×