Projekt hanterings mål: lösa resurs beläggnings problem

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Bild med två vyer av en projektplan

För att få bästa möjliga resultat från resurser måste du hantera resurs arbets belastning för att undvika överbeläggning och underbeläggning.

Om du ändrar resurstilldelningar bör du kontrol lera effekterna av dina ändringar på den generella scheman för att se till att resultaten stämmer överens med dina projekt mål.

Fler artiklar i den här serien med instruktioner för projektledning finns i projektöversikten.

Steg 1: lös resurs överbeläggningar

När en resurs har tilldelats för mycket arbete under en given tids period är det effektivaste sättet att omfördela eller schemalägga om arbetet att undersöka alla relevanta uppgifter och bestämma vilken handel som ska ske.

Lägga till ledtid eller fördröjning i en aktivitet

Ändra lead-eller fördröjning för en aktivitet när resursen har fler tilldelade uppgifter än vad som kan slutföras under en viss tids period. Det enklaste sättet att korrigera överbeläggningen är att fördröjning en av dessa aktiviteter, helst en uppgift med lägre prioritet än de andra. Om du lägger till fördröjning som är mindre än eller lika med mängden slack för aktiviteten påverkas inte projektets slutdatum.

Kontrol lera resurs tillgänglighet i hela projektet

Det enda sättet för en resurs att slutföra alla tilldelade arbete under ett projekt är att öka intervallet för de datum då resursen är tillgänglig eller för att ange ytterligare enhets tillgänglighet. Att kontrol lera resurs tillgänglighet fungerar för att lösa kroniska överbeläggningar under en viss tids period.

Hitta en resurs med tillgänglig tid

Hitta en tillgänglig resurs genom att filtrera via en lista över företags resurser efter färdigheter och tillgänglighet.

Minska aktivitetens varaktighet

Minska aktivitetens varaktighet (om inget verkligt arbete har angetts) för att minska mängden arbete som krävs för den resurs som har tilldelats aktiviteten. Om det faktiska arbetet har registrerats måste du manuellt minska återstående arbete för aktiviteten.

Tilldela ytterligare en resurs

Dela jobbet på en aktivitet mellan en resurs som redan har tilldelats till aktiviteten och en annan resurs eller resurser.

Ta bort eller ersätta en resurs

Ta bort en resurstilldelning från en överbelagd resurs eller Ersätt en resurstilldelning med en annan resurs som är bättre tillgänglig för att slutföra aktiviteten.

Steg 2: lösa resurs överbeläggningar efter utjämning

Ange aktivitetsprioritet för resursutjämning

Project kan automatiskt utjämna en överbelagd resurss arbets börda genom att skjuta upp eller dela aktiviteter tills resursen inte längre är överbelagd.

Steg 3: lösa resurs tilldelningar

Om du vill behålla aktiviteternas status måste du se till att resurserna är tilldelade till hela projektet och att de inte har underutnyttjats när det behövs.

Kontrol lera resurs tillgänglighet i hela projektet

Om en resurs inte behövs så mycket som du har planerat kan du begränsa resursens tillgänglighet och sänka dina projektkostnader genom att minska arbets dagar och-tider för en resurs och förkorta det datum intervall som resursen är tillgänglig för och ange mindre enhet tillgänglighet i hela projektet.

Ändra varaktigheten för en aktivitet

Om omfattningen av en aktivitet har ökat kan du öka aktivitetens varaktighet (om inget verkligt arbete har angetts) för att ändra mängden arbete som krävs för att resursen ska kunna slutföra aktiviteten. Om det faktiska arbetet har registrerats måste du manuellt ange återstående arbete för aktiviteten.

Ta bort eller ersätta en resurstilldelning

Ersätt en resurstilldelning med en underbelagd resurs för att mer distribuera arbete mellan team medlemmar, eller ta bort en resurstilldelning från en underbelagd resurs, så att resursen har mer tid för att tilldelas större aktiviteter.

Steg 4: valuate resultatet av resurs justeringarna

När du har angett en nivå för scheman och korrigerat eventuella överbeläggningar eller underbeläggningar bör du granska schemat och kontrol lera att du fortfarande kommer att möta budget och planerat slutdatum för projektet samt relaterade projekt.

Granska arbets belastningar för resurser

Granska resursernas arbets belastning för att se att du har löst de överbeläggningar och underallokeringar som du vill åtgärda och för att se om några andra resurser är överbelastade eller underutnyttjade.

Ange start- eller slutdatum för ditt projekt

Ange start-eller slutdatum om du anger en original plan för projektet och vill visa tids skillnaden mellan bas linjen och det för tillfället schemalagda slutdatumet.

Varaktigheten eller arbetsvärdet ändras oväntat när jag tilldelar en resurs

Visa den kritiska linjen för att kontrol lera om kritisk linje ändrats som ett resultat av att du löser in överbeläggningar eller underbeläggningar. Du kan nu se olika datum, olika uppgifter och olika resurser som är kopplade till den kritiska linjen.

Steg 5: Jämför två versioner av ett projekt och rapportera skillnader

Jämföra två versioner av ett projekt

Om du har sparat en säkerhets kopia av planen kan du jämföra vissa fält och kontrol lera att de ändringar du har gjort är de du avsåg.

Gå tillbaka till projektöversikten

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×