Projektöverblick: Din karta till projektledning

Bild av vyöversikt

Med hjälp av Projektöverblick kan du uppnå dina projektmål genom att lära dig hur du arbetar med standarder och metoder för projektledning när du använder Project 2010.

Projektöverblick följer faserna i projektlivscykeln:

 • Initiera projektet.

 • Planera projektet med aktiviteter, budgetar och resurser.

 • Spåra och övervaka projektet.

 • Stänga projektet.

Klicka på länkarna för att gå till "projektledningsmål", som innehåller detaljerad information om hur du uppnår det målet.

Steg 1: Initiera ett projekt

Initieringsfasen i en projektplan hjälper dig att förbereda för att skapa ett schema i Microsoft Project. Några aktiviteter vid den här tidpunkten:

 • Ta fram ett ramverk som definierar projektets omfattning på hög nivå.

 • Förstå vilka intressenterna är.

 • Bekanta dig med de kommunikations- och schemaläggningsverktyg du behöver för att hantera projektet.

MÅL

BESKRIVNING

Introduktion till projektledning

Lär dig grunderna inom projektledning för att få ut mesta möjliga av Microsoft Project och lyckas med projektet.

Grunderna i Microsoft Project

Är Microsoft Project nytt för dig? Lär dig grunderna i programmet och hur du kommer igång med att använda det för enklare projektledningsuppgifter.

Bekanta dig med Project 2010

Project 2010 innehåller nya, kraftfulla funktioner för schemaläggning, en tidslinjevy och teamplanering, samt det nya gränssnittet i menyfliksområdet.

Initiera ett projekt

De bästa projekten bygger på bra planering innan schemat skapas. Lär dig vad som händer innan schemat skapas, till exempel intressenters behov, projektförväntningar, företagsrestriktioner och -portfölj och utformning av ramverk.

Steg 2: Planera och skapa ett schema

När ett projekt har godkänts och initierats är det dags att ordna det med hjälp av programvara för schemaläggning. Några aktiviteter vid den här tidpunkten:

 • Lägga till aktiviteter i ett schema.

 • Skapa relationer mellan aktiviteter med hjälp av disposition och aktivitetslänkar.

 • Tilldela personer och andra resurser till aktiviteter.

MÅL

BESKRIVNING

Skapa ett projekt

När du är klar med den inledande planeringen skapar du projektplanen i Project 2010.

Lägga till aktiviteter

De flesta projekt börjar med en lista över de aktiviteter som måste utföras. När du har skapat eller importerat aktivitetslistan kan du definiera relationerna mellan dem.

Visa projektet

Projektledare, intressenter och gruppmedlemmar behöver olika typer av projektinformation. I Project 2010 finns många anpassningsbara sätt att visa de viktiga faktorerna i projektet.

Hantera resurser

Resurser är vanligtvis personer som har tilldelats till aktiviteter i projektplanen. De kan också vara allt som används för att slutföra ett projekt, till exempel utrustning och material.

Hantera risker

Det bästa sättet att förhindra risker för framtida projekt är att lära av de risker som uppstått i tidigare projekt.

Steg 3: Spåra och övervaka projektet

När projektet har påbörjats behöver du veta vad som händer för att kunna hålla ordning på det. Några aktiviteter vid den här tidpunkten:

 • Förstå vilka vyer i Project som hjälper dig att upptäcka problem i schemat.

 • Göra korrigeringar av problemaktiviteter som påverkar slutdatum för projektet.

 • Informera gruppen och intressenterna om problem och möjliga lösningar.

MÅL

BESKRIVNING

Följa upp status

Även om det är enkelt att spåra i Project finns det flera åtgärder du måste vidta innan du kan börja följa upp din status.

Hantera projektkostnader

Projekt misslyckas ofta på grund av att budgeten överskrids. I Project 2010 kan du få hjälp att lägga till och hantera resurser så att projektet avslutas i tid och med framgång.

Arbeta med flera projekt

Använd samarbetsfunktionerna i Project 2010 för att kommunicera mellan och hantera flera projekt.

Kommunicera projektinformation

Med Project 2010 går det att synkronisera en aktivitetslista till en lista på en SharePoint-webbplats. Du kan också importera en SharePoint-lista till Project. Det underlättar kommunikation och samarbete i organisationer som inte använder Project.

Skapa och skriva ut rapporter

Med Project kan du skapa visuella rapporter och textrapporter i Excel eller Visio så att du kan analysera och presentera projektinformation för intressenter.

Hantera risker

Identifiera potentiella problemområden genom att förutse risker och reagera på riskhändelser, samt rapportera projektstatus till intressenter och gruppmedlemmar.

Hantera projektet med Project Server

Upptäck hur Microsoft Project Server kan användas för att spåra och hantera aktiviteter och tilldelningar i hela organisationen.

Visa projektet

Projektledare, intressenter och gruppmedlemmar behöver olika typer och nivåer av projektinformation. I Project 2010 finns många anpassningsbara sätt att visa de viktiga faktorerna i projektet.

Steg 4: Stänga projektet

Alla projekt tar slut, men det innebär inte att arbetet är klart. Om du inte registrerar projektets framgångar och utmaningar lär du upprepa problemen i nästa projekt. Några aktiviteter vid den här tidpunkten:

 • Rapportera projektets framgångar och utmaningar till gruppen och intressenterna.

 • Arkivera projektet så att det kan användas för framgång i framtida projekt.

MÅL

BESKRIVNING

Stänga projektet

Allt arbete med ett projekt är inte klart när projektet tar slut. Det är också viktigt att arkivera ett projekt, särskilt om du vill att andra i organisationen ska kunna kopiera dina framgångar.

Samla in och arkivera projektinformation med SharePoint

Med Project 2010 går det att synkronisera en projektaktivitetslista till en lista på en SharePoint Server 2010- eller SharePoint Foundation 2010-webbplats. Du kan också importera en SharePoint-lista till Project. Det här är ett viktigt alternativ för samarbete, särskilt om organisationen inte använder Project Server.

Skapa projektrapporter

När ett projekt har slutförts är det dags att knyta ihop det genom att skapa rapporter som visar alla projektets framgång.

Visa projektet

Projektledare, intressenter och resurser behöver olika typer och nivåer av projektinformation. I Project 2010 finns många anpassningsbara sätt att visa de viktiga faktorerna i projektet.

Mer information

RESURS

BESKRIVNING

Använda Twitter, Facebook och andra sociala medier

Webbplatser för sociala medier kan vara en viktig informationskälla i projektledningsprocessen, från brainstorming och samarbete till att avsluta ett projekt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×