Project management jämförelse: Project Professional 2010 och Project Web App

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Project Server 2010 har Microsoft Project Web App (PWA) nya funktioner som tidigare hade endast är tillgängliga i Project Professional. Den här tabellen jämförs webbaserad project management funktionerna i Project Web App i Project Server 2010 med dessa funktioner i Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Flera resurstilldelningar:    Tilldela fler än en resurs för en viss aktivitet.

Tillgänglig

Kan användas

Statusändring uppdateringar:    Få uppdateringar om statusändringar som schemalägga om projektplanen.

Tillgänglig

Kan användas

Kortkommandon:    Använda kortkommandon för vanliga åtgärder, till exempel indrag/infoga.

Tillgänglig

Kan användas

Åtgärdsfönstrets hierarki:    Visa och återges uppgifter med hierarkisk information.

Tillgänglig

Kan användas

Indrag och minska indrag:    Använda fullständiga indrag och minska indrag för aktiviteter i en projektplan.

Tillgänglig

Kan användas

Ändringsmarkeringen:    Visa enkelt ändras och alla delar av schemat påverkas av ändringen (efterföljande aktiviteter, sammanfattningsaktiviteter kostnader och så vidare) med Ändringsmarkeringen.

Tillgänglig

Kan användas

Ångra med flera nivåer:    Utföra konsekvensanalys och förstår effekten av ändringar genom att kasta och återanvända en hel uppsättning åtgärder, inklusive vyer, data och alternativet ändras.

Tillgänglig

Kan användas

Klipp ut/kopiera/klistra in:    Samarbeta med schemat utveckling genom att kopiera/klistra in schemainformation mellan program.

Tillgänglig

Kan användas

Flexibla vyer:    Flytta kolumner för att definiera en viss vy.

Tillgänglig

Kan användas

Hifi Gantt-scheman:    Skapa livfulla, färgad Gantt-scheman, anpassningsbara Gantt-schemaformat.

Tillgänglig

Kan användas

Gruppering:    Använda flera rader för gruppering i en projektplan.

Tillgänglig

Kan användas

Sortering:    Sortera projektdata plan för slutanvändare.

Tillgänglig

Kan användas

Filtrering:    Möjlighet att filtrera projektplaner efter ett värde i planen.

Tillgänglig

Kan användas

Automatiskt schemalagda aktiviteter:    Ange aktiviteter (läge) och kan schemaläggas automatiskt via schemaläggningsmotorn projektet.

Tillgänglig

Kan användas

Manuellt schemalagda aktiviteter:    Ange aktiviteter (läge) och kan schemaläggas manuellt.

Tillgänglig

Kan användas

Länkning:    Skapa, redigera och ta bort aktivitet beroenden.

Tillgänglig

Kan användas

Zooma in / Zooma ut:    Använda zoomkontrollerna i statusfältet för att snabbt ändra perspektivet tidslinje i projektscheman.

Tillgänglig

Kan användas

Bläddra till uppgift:    Markera en uppgift och flytta uppgiften till vyn i Gantt-schemat.

Tillgänglig

Kan användas

Visa och redigera anpassade fält:    Visa och redigera metadata för project med hjälp av anpassade fält.

Tillgänglig

Kan användas

Projektinformation:    Redigera projektnivå fält och egenskaper.

Tillgänglig

Kan användas

Redigera stora projekt:    Ingen begränsning storleken på planer som kan redigeras.

Större projekt kanske prestanda begränsningar, men inga begränsningar är inbyggda.

Tillgänglig

Kan användas

Importera från SharePoint-aktivitetslista:    Importera data från en SharePoint-projektuppgiftslista till en projektplan.

Tillgänglig

Kan användas

Ansluta till Project Server 2010:    Ansluta till Project Server 2010.

Tillgänglig

Kan användas

Microsoft Office Fluent™ användargränssnitt:    Öka produktiviteten med menyfliksområdet ett fliken gränssnitt för att snabbt hitta och använda Project-funktioner och kontroller.

Tillgänglig

Kan användas

i realtid verifiering:    Markera cellen som ogiltiga medan du redigerar, i stället för när du sparar och verifiera.

Tillgänglig

Kan användas

Felhantering:    Hantera ogiltiga data och presentera data i ett enkelt att använda gränssnitt som hjälper till att lösa problem.

Tillgänglig

Kan användas

Fylla nedåt:    Dra det nedre högra hörnet i en cell ska upprepas data i cellerna nedanför.

Tillgänglig

Kan användas

Procent färdigt:    Markera aktivitetsstatus som en procentandel av tilldelat arbete som har slutförts.

Tillgänglig

Kan användas

Kostnad och materialresurs tilldelningar:    Tilldela kostnadsresurser eller materialresurser till aktiviteter.

Tilldelningar kan göras via PWA men föregående tilldelningar från Project Professional 2010 är tillgängliga i skrivskyddat läge.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Inaktiva aktiviteter:    Markera en uppgift som inaktiv.

I PWA, aktiviteter som markerats som inaktiv i Project Professional 2010 som är skrivskyddade.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Redigera huvudprojekt:    Redigera huvudprojekt.

I PWA, huvudprojekt är skrivskyddat läge.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Länkar mellan projekt:    Skapa, redigera och ta bort en sambandsrelation med en aktivitet i ett annat projekt.

I PWA stöds Redigera länkar mellan projekt inte. länkar mellan projekt som skapats i Project Professional 2010 är skrivskyddad.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Sammanfattningsaktivitet:    Skapa en resurstilldelning för en sammanfattningsaktivitet.

I PWA stöds skapa sammanfattning aktivitetstilldelningar inte. Sammanfattningsaktivitet uppgifter som skapats i Project Professional 2010 är skrivskyddad i PWA.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Åtgärdsfönstrets kalendrar:    Definiera en egen kalender som är associerad med en aktivitet.

Aktivitetskalendrar kan inte användas i PWA, och project-scheman som skapats i Project Professional 2010 och som innehåller aktivitetskalendrar är tillgängliga i skrivskyddat läge.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

SharePoint 2010-Projektuppgiftslistor:    Ta emot statusuppdateringar för Microsoft SharePoint Server 2010 projektuppgiftslistor.

Uppdateringar av project aktivitetsstatus lista är synkroniserade/dubbelriktad med SharePoint Server 2010 när abonnemanget som har publicerats i Project Professional 2010. I PWA, uppdateringar av project aktivitetsstatus lista är enkelriktad och endast görs från SharePoint project-aktivitetslista i PWA.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Redigera delprojekt:    Redigera delprojekt i ett huvudprojekt.

I PWA, delprojekt kan inte läggas till i ett projekt och huvudprojekt är skrivskyddat läge. Delprojekt kan redigeras separat från ett huvudprojekt.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Åtgärdsfönstrets tidsgränser:    Skapa tidsgränser för en aktivitet.

I PWA, deadlines visas men kan inte skapas.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Redigera aktivitetstyp:    Redigera en aktivitetstyp.

Aktivitetstypen är inte ett redigerbart fält i PWA.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

WBS-koder:    Definiera egna Work Breakdown Structure koder.

Visa anpassade koder stöds i PWA, men går inte att ändra koden definition.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Skapa baslinjer:    Skapa en ögonblicksbild baslinje för den aktuella projektplanen.

Baslinjer som skapats i Project Professional 2010 kan visas i PWA skrivskyddat läge.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Tillgänglig

Tidsbaserat redigering:    Redigera abonnemang och arbeta med en dag dag.

Tidsbaserat data i manuellt schemalagda aktiviteter kan visas i PWA skrivskyddat läge.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Project Server 2010 Service Pack 1 kan du redigera tidsbaserat värden för manuellt schemalagda aktiviteter i PWA.

Tillgänglig

Aktiviteter med fast arbete:    Definiera vilken typ av en aktivitet som fast arbete.

I PWA, aktiviteter kan inte skapas som fast arbete och project-scheman som skapats i Project Professional 2010 och som innehåller aktiviteter med fast arbete är skrivskyddade i PWA.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Project Server 2010 Service Pack 1 kan du redigera en projektplan med aktiviteter med fast arbete i PWA.

Tillgänglig

Insatsberoende aktiviteter:    Redigera projekt som innehåller insatsberoende aktiviteter.

Du kan inte redigera fältet Insatsberoende i PWA. Dock beräknas en aktivitet vars insatsberoende fält angavs i Project Professional 2010 korrekt när de redigeras i PWA.

Begränsad eller skrivskyddat läge

Project Server 2010 Service Pack 1 kan du redigera insatsberoende aktiviteter i PWA.

Tillgänglig

Tidslinje:    Skapa och anpassa tidslinjevyn för att visualisera schemainformation och kommunicera med intressenter.

Tillgänglig

Grupplanering:    Dra och släpp resurser i en interaktiv resursvy förenklar komplexa resurs scenarier.

Tillgänglig

Resursutjämning:    Identifiera och korrigera resurs över beläggning scenarier genom att använda olika automatisk resursutjämning tekniker.

Tillgänglig

Redigera tilldelningsfält:    Redigera tilldelningsvyer.

Tillgänglig

Klistra in med hierarkin:    Klistra in hierarkisk information som ingår, till exempel indrag.

Tillgänglig

Nätverksdiagram:    Visa, redigera, skapa och ta bort uppgifter i ett nätverksdiagram vy.

Tillgänglig

Aktivitetsformulär:    Visa, redigera, skapa och ta bort uppgifter i en formulärvy.

Tillgänglig

Dialogrutan Aktivitetsinformation:    Se uppgiftsinformation om med hjälp av ett gränssnitt dialogrutan.

Tillgänglig

Blank (null) uppgifter:    Skapa tomma rader (tom eller null, uppgifter) i en projektplan.

Tillgänglig

Automatisk beräkning:    Schemalägg hela projektplanen, i stället för bara den aktuella aktiviteten, utan att trycka på Beräkna eller F9.

Tillgänglig

Textformatering:    Ändra textformatering med hjälp av färger och format.

Tillgänglig

Redigera kalendrar:    Redigera kalendrar för dina projekt.

Tillgänglig

Definiera lokala anpassade fält:    Definiera lokala anpassade fält av användare.

Obs!: I PWA, kan endast användare som har administratörsbehörighet definiera lokala anpassade fält.

Tillgänglig

Aktivitetsdelning ha aktiverats:    Dela aktiviteter och visa dem som delad i Gantt-schemat.

Tillgänglig

Backstage-vyn:    Snabbt komma åt Project verktyg, mallar och programinställningar med hjälp av den nya Microsoft Office Backstage-vyn.

Tillgänglig

Tilldelningsenheter:    Ändra procent enheter för varje resurs.

Tillgänglig

Åtgärdsfönstrets dokumentkontroll:    Få analys och intuitiv vägledning för konfliktlösning schemaläggning, där du kan välja att agera utifrån.

Tillgänglig

Redigering offline:    Redigera projektplaner när du inte är ansluten till Project Server 2010.

Tillgänglig

Mer information om PWA funktioner förbättringar i Project Server 2010 Service Pack 1, finns i Microsoft Project 2010-blogginlägget presentera Service Pack 1 för Microsoft Project och Project Server 2010.

Mer information om hur du använder Project Server 2010 Service Pack 1 finns distribuera Service Pack 1 för Project Server 2010.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×