Processdiagram i Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Processdiagram är visualiseringar av någon form av steg för steg. De skapas vanligtvis som flödesscheman med former som representerar stegen i processen ihopkopplade med pilar som visar nästa steg.

Visio innehåller ett stort antal processen diagrammallar, men de kan läggas till i två kategorier:

Generell processdiagram

Om du vill kartlägga en process och du inte har en särskild metod som du vill följa bör någon av dessa tre mallarna fungerar bra:

 • Enkelt flödesschema

 • Korsfunktionellt flödesschema

 • Arbetsflödesdiagram

Så här hittar mallarna:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Flödesschema.

Enkelt flödesschema

Mallen Enkelt flödesschema

Mallen enkelt flödesschema är användbart för en mängd olika affärsprocesser, där varje steg kan representeras med hjälp av enkla geometriska former.

Korsfunktionellt flödesschema

Mallen Korsfunktionellt flödesschema

Ett kors korsfunktionellt flödesschema är samma som ett enkelt flödesschema, men med ett proffsigare element i struktur: behållare kallas ”swimlanes” som representerar personer eller avdelningar som ansvarar för varje steg. I själva verket former på korsfunktionellt flödesschema mallen används samma stencil av på enkelt flödesschema mall ändamål. den största skillnaden är att det finns vissa swimlanes som lagts till på sidan där du ska börja med.

Arbetsflödesdiagram

Mallen Arbetsflödesdiagram

Den arbetsflödesdiagram är en generell illustration diagram. Innehåller former för många vanliga företag avdelningar, objekt och steg. Du kan använda den i stället för på enkelt flödesschema ska visas i en mer representational sätt hur en process går igenom olika faser.

Överst på sidan

Processdiagram för särskilda metoder

Metod-baserade processdiagram har fler struktur än allmänna diagram har och de kan förmedla mer detaljerad information. Ofta använda de symboler som har en särskild innebörd eller kräver att vissa typer av data som medföljer vissa former till fullo, processen. Dessa regler eller riktlinjer beskrivs vanligtvis formellt i specifikationer de flesta som finns tillgängliga på webben.

Så här hittar mallarna:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Flödesschema eller företag.

Några av mallarna som ingår i Visio som stöd för specifika metod processdiagram är:

 • Business Process Modeling Notation Diagram

 • Felträdsanalysdiagram

 • IDEF0-diagram

 • ITIL-diagram

 • Microsoft SharePoint-arbetsflöde

 • SDL-diagram

 • Six Sigma-diagram

 • TQM-diagram

 • Värdeströmskarta

BPMN-diagram

Mallen BPMN-diagram

Du kan skapa Business Process Modeling Notation (BPMN) flödesscheman som följer standarden BPMN 1.2. Mer information finns i Skapa BPMN-kompatibla processer.

Felträdsanalysdiagram

Mallen Felträdsanalysdiagram

Använd Fault träddiagram att dokumentera affärsprocesser, inklusive Six Sigma och ISO 9000-processer. Mer information finns i Skapa ett felträdsanalysdiagram.

IDEF0-diagram

Mallen IDEF0-diagram

Skapa hierarkiska diagram för hantering, behov och fördelar analyser, kravspecifikationer och modeller för kontinuerlig förbättring med IDEF0-processmodeller. Mer information finns i Skapa IDEF0-diagram.

ITIL-diagram

Mallen ITIL-diagram

Dokumentera rekommendationer för hanteringen av IT-tjänstprocesser baserat på Information Technology Infrastructure Library standard. Mer information finns i Skapa ett ITIL-diagram.

Microsoft SharePoint-arbetsflöde

Mallen SharePoint-arbetsflöde

Du kan skapa kommenterade arbetsflödesdiagram för SharePoint 2010 i Visio och exportera dem för konfiguration av i SharePoint Designer.

SDL-diagram

Mallen SDL-diagram

Rita objektorienterad diagram för kommunikation och telekommunikation och nätverk med hjälp av specifikationer och Description Language.

Six Sigma-diagram

Mallen Six Sigma-diagram

Använd den här mallen för att skapa ett Six Sigma-flödesschema eller ett house of quality-diagram. Mer information finns i Skapa ett Six Sigma-flödesschema eller House of Quality-diagram.

TQM-diagram

Mallen TQM-diagram

Skapa Total Quality Management diagram, inklusive orsak och verkan, uppifrån och ned och korsfunktionellt processflödesscheman för affärsprocesser och kontinuerlig förbättring.

Värdeströmskarta

Mallen Värdeströmskarta

Illustrera flödet i material och information i en Lean tillverkningsprocess med hjälp av värdet ström kartor. Mer information finns i Skapa en värdeströmskarta.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×