Processdiagram i Visio

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Processdiagram åskådliggör alla typer av stegvisa processer visuellt. De skapas vanligtvis som flödesscheman, med former som representerar steg i processen. Dessa kopplas ihop med pilar som anger nästa steg.

Visio innehåller en mängd mallar till processdiagram, men de kan alla placeras i en av två kategorier:

Allmänna processdiagram

Om du vill skapa ett diagram av en process och inte har någon specifik metodik som du vill följa, bör någon av följande tre mallar vara lämplig:

 • Enkelt flödesschema

 • Korsfunktionellt flödesschema

 • Arbetsflödesdiagram

Så här hittar du mallarna:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Flödesschema.

Enkelt flödesschema

Mallen Enkelt flödesschema

Mallen Enkelt flödesschema är användbar för ett antal olika affärsprocesser där varje steg kan representeras av enkla geometriska former.

Korsfunktionellt flödesschema

Mallen Korsfunktionellt flödesschema

Ett korsfunktionellt flödesschema är detsamma som ett enkelt flödesschema, men med ytterligare ett strukturelement: behållare som kallas "swimlanes" (simbanor) och representerar de personer eller avdelningar som är ansvariga för varje steg. Mallen Korsfunktionellt flödesschema använder samma stencil med former som mallen Enkelt flödesschema: den största skillnaden är att några swimlanes (simbanor) läggs till på sidan som du börjar med.

Arbetsflödesdiagram

Mallen Arbetsflödesdiagram

Arbetsflödesdiagrammet är ett allmänt grafiskt diagram. Det innehåller former för många vanliga företagsavdelningar, föremål och steg. Du kan använda det i stället för ett enkelt flödesschema om du vill åskådliggöra hur en process rör sig genom olika steg.

Överst på sidan

Processdiagram för specifika metodiker

Metodikbaserade processdiagram har mer struktur än allmänna processdiagram och kan användas för att visa mer detaljerad information. De innehåller ofta symboler med specifika betydelser och ibland måste vissa typer av data anges för vissa former för att processen ska implementeras fullt ut. Dessa regler eller riktlinjer beskrivs vanligtvis formellt i specifikationer, varav många finns tillgängliga på Internet.

Så här hittar du mallarna:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Flödesschema eller Affärer.

Nedan följer några av de mallar i Visio som kan användas med processdiagram för specifika metodiker:

 • Notationsdiagram för utformning av affärsprocesser (BPMN)

 • Felträdsanalysdiagram

 • IDEF0-diagram

 • ITIL-diagram

 • Microsoft SharePoint-arbetsflöde

 • SDL-diagram

 • Six Sigma-diagram

 • TQM-diagram

 • Värdeströmskarta

BPMN-diagram

Mallen BPMN-diagram

Du kan skapa BPMN-flödesscheman (Business Process Modeling Notation) som följer standarden BPMN 1.2.

Felträdsanalysdiagram

Mallen Felträdsanalysdiagram

Använd felträdsdiagram för att dokumentera affärsprocesser, inklusive Six Sigma- och ISO 9000-processer.

IDEF0-diagram

Mallen IDEF0-diagram

Skapa hierarkiska diagram för hantering av modellkonfiguration, analys av behov och fördelar, kravspecifikationer och modeller för kontinuerlig förbättring med hjälp av IDEF0-processmodeller.

ITIL-diagram

Mallen ITIL-diagram

Dokumentera rekommendationer för hanteringen av IT-tjänstprocesser baserat på ITIL-standarden (Information Technology Infrastructure).

Microsoft SharePoint-arbetsflöde

Mallen SharePoint-arbetsflöde

Du kan skapa kommenterade arbetsflödesdiagram för SharePoint 2010 i Visio och sedan exportera dem för konfiguration i SharePoint Designer.

SDL-diagram

Mallen SDL-diagram

Rita objektorienterade diagram för kommunikation, telekommunikation och nätverk med hjälp av SDL (Specification and Description Language).

Six Sigma-diagram

Mallen Six Sigma-diagram

Använd den här mallen om du vill skapa ett Six Sigma-flödesschema eller House of Quality-diagram.

TQM-diagram

Mallen TQM-diagram

Skapa TQM-diagram (Total Quality Management), inklusive processdiagram av typen orsak/verkan, uppifrån och ned samt korsfunktionell för affärsprocesser och kontinuerlig förbättring.

Värdeströmskarta

Mallen Värdeströmskarta

Illustrera flödet av material och information i en resurssnål tillverkningsprocess med hjälp av värdeströmskartor.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×