Procent färdigt (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Procent färdigt innehåller en aktivitets aktuella status, uttryckt som en procentsats som anger hur stor del av aktivitetens utsträckning i tiden (varaktighet) som är avklarad. Du kan antingen själv ange ett värde i fältet, eller också låta värdet beräknas automatiskt i Project utifrån aktivitetens faktisk varaktighet.

Det finns flera kategorier av fälten Procent färdigt.

Datatyp    Procent

Procent (%) Slutföra (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en aktivitet först skapas är procent färdigt lika med noll. När du anger ett värde för verklig varaktighet, återstående varaktighet eller verkligt arbete (som påverkar verklig varaktighet) beräknas värdet för procent färdigt så här:

Procent färdigt = (Verklig löptid/Varaktighet) x 100

Om fältet Procent färdigt har ett värde större än noll, anges fältet Verklig start till det schemalagda startdatumet om du inte har angett ett datum för verklig start ännu. Om fältet Procent färdigt har värdet 100, anges fältet Verkligt slut till det schemalagda slutdatumet.

Om du skriver ett värde i fältet Procent färdigt beräknas verklig varaktighet och återstående varaktighet automatiskt. Om du skriver ett värde i fältet Verklig varaktighet eller Återstående varaktighet räknas övriga fält om automatiskt.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Procent färdigt i en aktivitetslista när du vill visa, filtrera eller redigera procent färdigt för en aktivitet.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” har en schemalagd varaktighet på tio dagar. De tilldelade resurserna har arbetat med aktiviteten i fem dagar. Aktiviteten beräknas till 50 procent klar.

Du hade även beräknat en varaktighet på tre dagar för aktiviteten ”Leda kundmöten”. Resurserna som har tilldelats aktiviteten har rapporterat att de är färdiga. Då skriver du 100 i fältet Procent färdigt. Fältet Verklig varaktighet ändras till tre dagar och fältet Verkligt slut ändras till det schemalagda slutdatumet.

Obs!    Om värdet i Procent färdigt för en aktivitet förändras påverkas som standard värdet i fältet Verkligt arbete. På samma sätt påverkas värdet i Procent färdigt för aktiviteten om värdet i Verkligt arbete förändras. I dialogrutan Project-alternativ kan du ändra den här standardinställningen, så att värdena i Procent färdigt och Verkligt arbete blir oberoende av varandra.

I dialogrutan Project-alternativ kan du kontrollera om ändringarna av det totala procent färdigt-värdet visas via rapportdatumet eller i slutet av den verkliga varaktigheten hitintills för aktiviteten.

När du anger ett värde i Procent färdigt kan värdena i fälten Verkligt arbete och Återstående arbete justeras kring det aktuella rapportdatumet i Project. Om du vill kan du låta dessa uppföljningsfält i projektet fortsätta följa det ursprungliga schemat, även om det innebär att det färdiga arbetet visas som ett kommande arbete eller det återstående arbetet som ett förflutet. Detta kan du också göra i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Procent färdigt visar den aktuella statusen för aktivitetens varaktighet. procent slutfört arbete visar hur mycket av en aktivitets arbete som avslutats hittills.

Procent (%) Slutföra (tidfasat aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en aktivitet först skapas är det tidfasade värdet för procent färdigt lika med noll. När du anger ett värde för verklig varaktighet, återstående varaktighet eller verkligt arbete (som påverkar verklig varaktighet) beräknas procent färdigt på följande sätt:

Procent färdigt = (Verklig löptid/Varaktighet) x 100

Det totala värdet för procent färdigt delas sedan och distribueras över den varaktighet som hittills har avslutats.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Procent färdigt i den tidsfördelad delen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa eller redigera en aktivitets slutförandeprocent för en viss tidsperiod. Om du vill se den totala procentandelen färdigt arbete för aktiviteten granskar du fältet Procent färdigt i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning eller i en annan aktivitetslista.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” har en schemalagd varaktighet på tio dagar. Resurserna som har tilldelats aktiviteten har arbetat med den i fem dagar. Du lägger till fältet Procent färdigt i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning och ser att 10 procent av aktiviteten visas i cellerna för var och en av de fem dagarna. Det utgör totalt 50 procent. Du hade räknat med en varaktighet på två dagar för aktiviteten ”Leda kundmöten”. Resurserna som har tilldelats aktiviteten har rapporterat att de är färdiga. I fältet Procent färdigt i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning skriver du 50 i de båda cellerna.

Obs!    I dialogrutan Project-alternativ kan du kontrollera om ändringarna av det totala procent färdigt-värdet visas via rapportdatumet eller i slutet av den verkliga varaktigheten hitintills för aktiviteten.

När du anger ett värde i Procent färdigt kan värdena i fälten Verkligt arbete och Återstående arbete justeras kring det aktuella rapportdatumet i Project. Om du vill kan du låta dessa uppföljningsfält i projektet fortsätta följa det ursprungliga schemat, även om det innebär att det färdiga arbetet visas som ett kommande arbete eller det återstående arbetet som ett förflutet. Detta kan du också göra i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×