Procent färdigt arbete (fält)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en aktivitet, resurs eller tilldelning, uttryckt i procent av färdigt arbete. Du kan ange procent färdigt arbete, eller så kan du beräkna det åt dig baserat på verkligt arbete för aktiviteten.

Det finns flera kategorier av fälten procent färdigt arbete.

Datatyp    Procent

Procent (%) Arbete färdigt (aktivitets fält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När en aktivitet först skapas är procent färdigt arbete som är noll procent. Om du anger verkligt arbete för aktiviteten beräknas procent färdigt arbete på följande sätt:

Procent färdigt arbete = (verkligt arbete/arbete) * 100

Om du skriver ett värde i fältet procent färdigt arbete beräknas verkligt arbete och återstående arbete automatiskt. Om du anger ett värde i fältet verkligt arbete eller återstående arbete beräknas de andra fälten automatiskt om.

Användningsområden    Lägg till fältet procent färdigt arbete i en aktivitets lista när du vill visa, filtrera eller redigera procent färdigt arbete för aktiviteter. Om du skriver ett värde i fältet procent färdigt arbete beräknas verkligt arbete och återstående arbete automatiskt. Om fältet procent färdigt arbete har ett värde som är större än noll anges det schemalagda start datumet automatiskt om du inte har angett ett faktiskt start datum ännu. Om fältet procent färdigt arbete är inställt på 100 anges det schemalagda slutdatumet i fältet verkligt slut.

Exempel    Aktiviteten "Skriv förslag" är schemalagd för 40 timmars arbete. Hittills har de tilldelade resurserna rapporterat 10 timmars verkligt arbete för aktiviteten. Project beräknar att aktiviteten är 25 procent färdigt arbete.

Aktiviteten "leda klient möten" schemaläggs dessutom för 32 timmars arbete. De tilldelade resurserna rapporterade att 16 timmars arbete har genomförts. Ange 50i fältet procent färdigt arbete. Fältet verkligt arbete ändras till 16 timmar.

Obs!    Ändringar av ett aktivitets värde för procent färdigt arbete påverkar vanligt vis värdet för verkligt arbete. Ändringar av värdet verkligt arbete påverkar också värdet för procent färdigt arbete.

När du anger procent färdigt arbete kan du justera verkligt och återstående arbete kring det aktuella rapport datumet. Om du föredrar kan du lämna de här uppföljnings fälten i projektet enligt ursprungligen schemalagda, även om färdigt arbete visas i framtiden eller återstående arbete visas förfluten. Du kan göra det i dialog rutan Project-alternativ .

Du kan ange rapport datum till ett annat datum än dagens datum i dialog rutan projekt information .

Procent färdigt arbete anger statusen för det arbete som har slutförts för en aktivitet hittills. Med procent färdigt visas däremot statusen för varaktigheten för en aktivitet hittills.

Procent (%) Arbete färdigt (resurs fält)

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för alla aktiviteter som tilldelats en resurs uttryckt som den totala procent andelen av resursens arbete som har slutförts.

Beräkning    När en resurs först läggs till är procent färdigt arbete för resursen noll procent. Så fort aktiviteter har tilldelats till resursen och alla verkligt arbete och procent färdigt arbete anges för en av resursens tilldelningar beräknas Total procent färdigt arbete för resursen. Resursens procent färdigt arbete beräknas på följande sätt:

Procent färdigt arbete = (verkligt arbete/arbete) * 100

Användningsområden    Lägg till fältet procent färdigt arbete i en resurs lista när du vill visa eller filtrera fram procent färdigt arbete för en resurs. Det här kan hjälpa dig att kontrol lera hur en resurs fortlöper för alla tilldelade aktiviteter.

Exempel    Janne är tilldelad fyra aktiviteter för totalt 40 timmars arbete. Till Janne rapporterar verkligt arbete för alla aktiviteter är procent färdigt arbete noll. Janne rapporterar att fem timmars arbete har utförts på en aktivitet och 15 timmars arbete har utförts på en annan aktivitet. Eftersom 20 timmars verkligt arbete har utförts av 40 timmar med totalt schemalagt arbete beräknar Project att Janne har 50 procent färdigt arbete på alla tilldelade aktiviteter.

Procent (%) Arbete färdigt (tilldelnings fält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    Fältet procent färdigt arbete innehåller den aktuella statusen för en uppgift uttryckt som procent av tilldelningens arbete som har slutförts. Du kan ange procent färdigt arbete, eller så kan du få projektet att beräknas åt dig baserat på verkligt arbete för tilldelningen.

Beräkning    När en tilldelning först görs är procent färdigt arbete noll. Om du anger verkligt arbete för tilldelningen beräknas procent färdigt arbete på följande sätt:

Procent färdigt arbete = (verkligt arbete/arbete) * 100

Om du skriver ett värde i fältet procent färdigt arbete beräknas verkligt arbete och återstående arbete automatiskt. Om fältet procent färdigt arbete har ett värde som är större än noll anges det schemalagda start datumet automatiskt om du inte har angett ett faktiskt start datum ännu. Om fältet procent färdigt arbete är inställt på 100 anges det schemalagda slutdatumet i fältet verkligt slut. Om du anger ett värde i fältet verkligt arbete eller återstående arbete beräknas de andra fälten automatiskt om.

Användningsområden    Lägg till fältet procent färdigt arbete i list delen i vyn aktivitets användning eller Resursanvändning när du vill visa, filtrera eller redigera procent färdigt arbete för tilldelningar.

Exempel    Janne är tilldelad aktiviteten "Skriv förslag" för 40 timmars arbete. Hittills har Johan rapporterat 20 timmars verkligt arbete för den här tilldelningen. Project beräknar att tilldelningen är 50 procent färdigt.

Janne har dessutom tilldelats 32 timmars arbete för aktiviteten "leda kund möten". Janne har rapporterat att 16 timmar precis har genomförts. Ange 50i fältet procent färdigt arbete. Fältet verkligt arbete ändras till 16 timmar.

Obs!    Ändringar av ett aktivitets värde för procent färdigt arbete påverkar vanligt vis värdet för verkligt arbete. Ändringar av värdet verkligt arbete påverkar också värdet för procent färdigt arbete.

När du anger procent färdigt kan Project justera verkligt och återstående arbete kring det aktuella rapport datumet. Om du föredrar kan du lämna de här uppföljnings fälten i projektet enligt ursprungligen schemalagda, även om färdigt arbete visas i framtiden eller återstående arbete visas förfluten. Du kan göra det i dialog rutan Project-alternativ .

Du kan ange rapport datum till ett annat datum än dagens datum i dialog rutan projekt information .

Procent färdigt arbete anger statusen för det arbete som har slutförts för tilldelningen hittills. Med procent färdigt visas däremot aktivitetens varaktighet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders