Procent (%) beläggning (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Procent beläggning innehåller procentandelen som visar hur mycket av en resurs totala kapacitet som har tilldelats aktiviteter.

Det finns flera kategorier av fälten Procent beläggning.

Datatyp    Procent

Procent beläggning (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Microsoft Office Project baseras fältet Procent beläggning på resursens totala arbetskapacitet för alla tilldelade aktiviteter under den valda tidsperioden. En resurs arbetskapacitet avgörs av resursens maximala antal enheter och resurskalendern. För beräkning av Procent beläggning-värdet delas summan av arbetet för alla tilldelade aktiviteter med resursens totala arbetskapacitet i den markerade tidsperioden. Följande formel används:

Procent beläggning = Tilldelat arbete/Arbetskapacitet * 100

Bästa användning    Lägg till fältet Procent beläggning i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning när du vill visa hur stor del av en resurs totala arbetskapacitet som beläggs av alla tilldelade aktiviteter under en viss tidsperiod. På detta sätt kan du se om en resurs hela kapacitet utnyttjas.

Exempel    På måndagen har Per två tilldelningar med vardera 50 procent tilldelningsenheter. Pers totala beläggning för måndagen är då 100 procent. Patrik har två tilldelningar för måndagen, med vardera 100 procent tilldelningsenheter. Patriks totala Procent beläggning-värde för måndagen är då 200 procent, vilket antagligen indikerar en överbeläggning och att tilldelningen bör utjämning, beroende på utjämningsperioden och på annat arbete som har tilldelats Patrik.

Obs!    Informationen i fältet Procent beläggning är samma som informationen i Resursdiagram.

Procent beläggning (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Microsoft Office Project baseras värdet i fältet Procent beläggning på den tilldelade resursens totala arbetskapacitet för den tilldelade aktiviteten. Beräkningen av en resurs arbetskapacitet baseras på resursens Max enheter-värde och på resurskalendern. För beräkning av Procent beläggning-värdet divideras summan av arbetet för en tilldelning med resursens totala arbetskapacitet i tidsperioden. Följande formel används:

Procent beläggning = Tilldelat arbete/Arbetskapacitet * 100

Bästa användning    Lägg till fältet Procent beläggning i den tidfasade delen i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa hur stor del av resursens kapacitet som beläggs av en viss tilldelning under en bestämd tidsperiod.

Exempel    Resursen ”Tecknare” har ett värde på 200 procent för maximalt antal enheter. Om resursen arbetar fyra timmar under en åttatimmarsdag är resursens Procent beläggning-värde 25 procent, eftersom resursen arbetar 25 procent av sin totala möjliga beläggning eller av sin arbetskapacitet på 16 timmar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×