Problem med utskrift av objekt som använder transparens i Publisher

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Objekten som använder en transparent färg för en linje eller fyllning. När du skriver ut till en PostScript eller PCL skrivare kan du se följande problem:

 • Objektet kanske randigt.

 • Objektets färg ändras.

 • Objektet blir suddigt.

 • Transparensen försvinner objektet.

 • Om objektet överlappar eller överlappas av ett annat transparent objekt oönskade linjemönster (kallas en moiré) kanske visas.

Obs!: Du kan skriva ut transparensen som det visas på skärmen till bläckstråleskrivare en färg och genomskinlighet ska visas korrekt när du publicerar publikationen som en webbplats eller skicka den som ett e-postmeddelande.

Objektet är något av följande:

 • En figur

 • En tabell

 • En textruta eller WordArt med en skugga

 • En bild eller ClipArt-bild

Om du vill söka efter och markera objektet, klicka på felmeddelande i åtgärdsfönstret Kontrollera layout, klickar du på pilen och klicka sedan på Gå till den här artikeln.

Automatisk korrigering

Ersätt transparens med nyans      Klicka på den här fix du automatiskt vill återställa objektets transparens till 0 procent.

Om du använder den här fix kan du inte se objekt som ligger under det här objektet. Utseendet på nyansen för de delar av det transparenta objektet som visas mot en enfärgad bakgrund går förlorade. Om du vill behålla dessa effekter måste du åtgärda problemet manuellt.

Manuell lösning

Om du vill korrigera problemet manuellt gör du något av följande:

Ersätt transparensen med en nyans eller skugga

Följande gäller endast för objekt där en färg syns genom det transparenta objektet. Om du vill återskapa utseendet på det transparenta objektet mot en enfärgad bakgrund, gör du följande:

 1. Återställ objektets transparens till 0 procent.

  För ett objekt med en transparent fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. Använd skjutreglaget Transparens på fliken färger och linjer under fyllning Ställ in transparensen till 0%.

  För ett objekt med en transparent linje

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. I fliken färger och linjer under linje använder du reglaget Transparens Ställ in transparensen till 0%.

 2. Markera objektet och sedan lägga till en nyans eller nyans till den.

  För en fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. Klicka i listrutan bredvid färg på fliken färger och linjer under fyllning och välj nyanser.

  3. I dialogrutan Fyllningseffekter väljer nyansen som du vill använda och klicka på OK.

  För en linje

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. Klicka i listrutan bredvid färg och välj nyanser på fliken färger och linjer under linje.

  3. I dialogrutan Fyllningseffekter väljer nyansen som du vill använda och klicka på OK.

Obs!: Du kan välja nyanser eller nyanser av en färg i steg 10 procent. Det kanske inte går att matcha en exakt nyansen utseende transparensen mot en enfärgad bakgrund.

Spara objekt som en bild och infoga bilden i deras uppgifter

Följande gäller endast för transparenta objekt som delvis upp ett eller flera bakgrundsobjekt. Om du vill skapa en bild som du kan använda i stället för objekten i publikationen, gör du följande:

 1. Markera alla objekt som påverkas av genomskinlighet, högerklicka och välj gruppen Bild av knapp .

 2. Igen högerklickar du på gruppen och klicka sedan på Spara som bild.

 3. I dialogrutan Spara som väljer du en grafisk filtyp i listan Filformat.

  Obs!: Välj Enhetsoberoende bitmapp för bästa resultat. Den här filtypen bevaras transparensen mot de grupperade bakgrundsobjekten.

 4. Klicka på Ändra.

 5. Välj upplösning som matchar typ av utskrift som du ska använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Ändra upplösning.

 6. Skriv ett namn för bilden i rutan filnamn.

 7. Välj den plats där du vill spara bilden i listan Spara i och klicka sedan på Spara.

 8. Ta bort objekten genom att markera de grupperade objekt och sedan trycka på DELETE. Om du vill behålla de ursprungliga objekten drar du gruppen utanför sidan till arbetsyta.

 9. Peka på BildobjektInfoga-menyn.

 10. Navigera till där du sparade bilden i dialogrutan Infoga bild, markerar du den och klicka sedan på Infoga.

Meddelanden: 

 • Dessa procedurer kommer inte att uppnå önskat resultat i samtliga fall. Till exempel kommer du inte att kunna gruppera objekt som finns på en huvudsida eller få följderna av ett transparent objekt som ligger över en sidbakgrund.

 • För bästa resultat bör du undvika att använda transparens om du vill skriva ut publikationen på en PostScript- eller PCL skrivare. Använd i stället ett ritprogram för att skapa täckande bilder som visas transparent.

Automatisk korrigering

Ersätt transparens med nyans      Klicka på den här fix du automatiskt vill återställa objektets transparens till 0 procent.

Om du använder den här fix kan du inte se objekt som ligger under det här objektet. Utseendet på nyansen för de delar av det transparenta objektet som visas mot en enfärgad bakgrund går förlorade. Om du vill behålla dessa effekter måste du åtgärda problemet manuellt.

Manuell lösning

Om du vill korrigera problemet manuellt gör du något av följande:

Ersätt transparensen med en nyans eller skugga

Följande gäller endast för objekt där en färg syns genom det transparenta objektet. Om du vill återskapa utseendet på det transparenta objektet mot en enfärgad bakgrund, gör du följande:

 1. Återställ objektets transparens till 0 procent.

  För ett objekt med en transparent fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. Använd skjutreglaget Transparens på fliken färger och linjer under fyllning Ställ in transparensen till 0%.

  För ett objekt med en transparent linje

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. I fliken färger och linjer under linje använder du reglaget Transparens Ställ in transparensen till 0%.

 2. Markera objektet och sedan lägga till en nyans eller nyans till den.

  För en fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken färger och linjer under fyllning klickar du på Fyllningseffekter.

  3. I dialogrutan Fyllningseffekter Klicka på fliken färgton och välj nyansen som du vill använda och klicka på OK.

Obs!: Du kan välja nyanser eller nyanser av en färg i steg 10 procent. Det kanske inte går att matcha en exakt nyansen utseende transparensen mot en enfärgad bakgrund.

Spara objekt som en bild och infoga bilden i deras uppgifter

Följande gäller endast för transparenta objekt som delvis upp ett eller flera bakgrundsobjekt. Om du vill skapa en bild som du kan använda i stället för objekten i publikationen, gör du följande:

 1. Markera alla objekt som påverkas av genomskinlighet, högerklicka och välj gruppen Bild av knapp .

 2. Igen högerklickar du på gruppen och klicka sedan på Spara som bild.

 3. I dialogrutan Spara som väljer du en grafisk filtyp i listan Filformat.

  Obs!: Välj Enhetsoberoende bitmapp för bästa resultat. Den här filtypen bevaras transparensen mot de grupperade bakgrundsobjekten.

 4. Klicka på Ändra.

 5. Välj upplösning som matchar typ av utskrift som du ska använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Ändra upplösning.

 6. Skriv ett namn för bilden i rutan filnamn.

 7. Välj den plats där du vill spara bilden i listan Spara i och klicka sedan på Spara.

 8. Ta bort objekten genom att markera de grupperade objekt och sedan trycka på DELETE. Om du vill behålla de ursprungliga objekten drar du gruppen utanför sidan till arbetsyta.

 9. Peka på BildobjektInfoga-menyn.

 10. Navigera till där du sparade bilden i dialogrutan Infoga bild, markerar du den och klicka sedan på Infoga.

Meddelanden: 

 • Dessa procedurer kommer inte att uppnå önskat resultat i samtliga fall. Till exempel kommer du inte att kunna gruppera objekt som finns på en huvudsida eller få följderna av ett transparent objekt som ligger över en sidbakgrund.

 • För bästa resultat bör du undvika att använda transparens om du vill skriva ut publikationen på en PostScript- eller PCL skrivare. Använd i stället ett ritprogram för att skapa täckande bilder som visas transparent.

Automatisk korrigering

Ersätt transparens med nyans      Klicka på den här fix du automatiskt vill återställa objektets transparens till 0 procent.

Om du använder den här fix kan du inte se objekt som ligger under det här objektet. Utseendet på nyansen för de delar av det transparenta objektet som visas mot en enfärgad bakgrund går förlorade. Om du vill behålla dessa effekter måste du åtgärda problemet manuellt.

Manuell lösning

Om du vill korrigera problemet manuellt gör du något av följande:

Ersätt transparensen med en nyans eller skugga

Följande gäller endast för objekt där en färg syns genom det transparenta objektet. Om du vill återskapa utseendet på det transparenta objektet mot en enfärgad bakgrund, gör du följande:

 1. Återställ objektets transparens till 0 procent.

  För ett objekt med en transparent fyllning

  1. Markera objektet.

  2. Klicka på pilen bredvid Fyllningsfärg Bild av knapp i verktygsfältet formatering och klicka sedan på Fler färger.

  3. Klicka på fliken Standard i dialogrutan färger och Använd skjutreglaget Transparens Ställ in transparensen till 0%.

  För ett objekt med en transparent linje

  1. Markera objektet.

  2. Klicka på pilen bredvid Linjefärg Bild av knapp i verktygsfältet formatering och klicka sedan på Fler färger.

  3. Klicka på fliken Standard i dialogrutan färger och Använd skjutreglaget Transparens Ställ in transparensen till 0%.

 2. Markera objektet och sedan lägga till en nyans eller nyans till den.

  För en fyllning

  1. Klicka på pilen bredvid Fyllningsfärg Bild av knapp i verktygsfältet formatering och klicka sedan på Fyllningseffekter.

  2. Klicka på fliken färgton i dialogrutan Fyllningseffekter och välj sedan nyansen som du vill använda.

  För en linje

  1. Klicka på pilen bredvid Linjefärg Bild av knapp i verktygsfältet formatering och klicka på Mönster linjer.

  2. Klicka på fliken nyanser i dialogrutan Mönster linjer och välj sedan nyansen som du vill använda.

Obs!: Du kan välja nyanser eller nyanser av en färg i steg 10 procent. Det kanske inte går att matcha en exakt nyansen utseende transparensen mot en enfärgad bakgrund.

Spara objekt som en bild och infoga bilden i deras uppgifter

Följande gäller endast för transparenta objekt som delvis upp ett eller flera bakgrundsobjekt. Om du vill skapa en bild som du kan använda i stället för objekten i publikationen, gör du följande:

 1. Markera och gruppera alla objekt som påverkas av transparensen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Markera objekt verktyget Pekarknappen och dra markeringsrutan runt de objekt som du vill använda i gruppen.

  2. Klicka på grupp Bild av knapp i nedre högra hörnet av markeringsrutan.

 2. Högerklicka på gruppen och klicka sedan på Spara som bild.

 3. I dialogrutan Spara som väljer du en grafisk filtyp i listan Filformat.

  Obs!: Välj Enhetsoberoende bitmapp för bästa resultat. Den här filtypen bevaras transparensen mot de grupperade bakgrundsobjekten.

 4. Klicka på Ändra.

 5. Välj upplösning som matchar typ av utskrift som du ska använda och klicka sedan på OK i dialogrutan Ändra upplösning.

 6. Skriv ett namn för bilden i rutan filnamn.

 7. Välj den plats där du vill spara bilden i listan Spara i och klicka sedan på Spara.

 8. Ta bort objekten genom att markera de grupperade objekt och sedan trycka på DELETE. Om du vill behålla de ursprungliga objekten drar du gruppen utanför sidan till arbetsyta.

 9. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 10. Navigera till där du sparade bilden i dialogrutan Infoga bild, markerar du den och klicka sedan på Infoga.

Meddelanden: 

 • Dessa procedurer kommer inte att uppnå önskat resultat i samtliga fall. Till exempel kommer du inte att kunna gruppera objekt som finns på en huvudsida eller få följderna av ett transparent objekt som ligger över en sidbakgrund.

 • För bästa resultat bör du undvika att använda transparens om du vill skriva ut publikationen på en PostScript- eller PCL skrivare. Använd i stället ett ritprogram för att skapa täckande bilder som visas transparent.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×