Problem med att skriva ut objekt som använder transparens i Publisher

Objektet har en transparent färg för en linje eller fyllning. När du skriver ut till en PostScript eller PCL-skrivare kan följande problem uppstå:

 • Objektet kan visa ett band mönster.

 • Objektets färg ändras.

 • Objektet kan verka suddigt.

 • Objektet kan förlora transparensen.

 • Om objektet överlappar eller överlappar ett annat transparent objekt kan ett oönskat mönster (som kallas Moiré) visas.

Obs!: Du kan skriva ut transparensen som den visas på skärmen på en färg bläck stråle skrivare och transparens visas korrekt när du publicerar publikationen som en webbplats eller skicka den som ett e-postmeddelande.

Objektet är ett av följande:

 • En figur

 • En tabell

 • En text ruta eller ett WordArt-objekt med skugga

 • En bild eller ClipArt

Om du vill söka efter och markera objektet klickar du på fel meddelandet i åtgärds fönstret kontrol lera layout , klickar på pilen och sedan på gå till det här objektet.

Automatisk korrigering

Ersätta transparens med färgton      Klicka på den här korrigeringen för att automatiskt återställa objektets transparens till 0 procent.

Om du använder den här korrigeringen kan du inte se objekt som ligger under detta objekt. Du förlorar också utseendet på en nyans eller skuggning för de delar av det transparenta objekt som visas mot en enfärgad bakgrund. För att behålla dessa effekter måste du åtgärda problemet manuellt.

Manuell lösning

Om du vill åtgärda problemet manuellt gör du något av följande:

Ersätta transparensen med en nyans eller skugga

Följande procedurer gäller endast för objekt där en enda färg visas genom det transparenta objektet. Så här återskapar du utseendet på det genomskinliga objektet mot en enfärgad bakgrund:

 1. Återställ objektets transparens till 0 procent.

  För ett objekt med en transparent fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. Använd skjutreglaget transparens under fyllningpå fliken färger och linjer för att ställa in transparensen till 0%.

  För ett objekt med en transparent linje

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. Använd skjutreglaget transparens på fliken färger och linjer under linjeför att ställa in transparensen på 0%och klicka sedan på OK.

 2. Markera objektet och Använd sedan en nyans eller nyans.

  För en fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken färger och linjer under fyllningklickar du på den nedrullningsbara listan bredvid färg och väljer nyanser.

  3. Välj önskad färgton eller skuggning i dialog rutan Fyllnings effekter och klicka på OK.

  För en linje

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken färger och linjer under linjeklickar du på den nedrullningsbara listan bredvid färg och väljer nyanser.

  3. Välj önskad färgton eller skuggning i dialog rutan Fyllnings effekter och klicka på OK.

Obs!: Du kan bara välja nyanser eller nyanser av en färg i steg om 10 procent. Det är inte säkert att det går att matcha en exakt färgton eller skugga mot transparens mot enfärgad bakgrund.

Spara objekten som en bild och infoga bilden på deras plats

Följande procedurer gäller endast för transparenta objekt som delvis täcker ett eller flera bakgrunds objekt. Gör så här om du vill skapa en bild som du kan använda i stället för objekten i publikationen:

 1. Markera alla objekt som påverkas av transparensen och högerklicka sedan och välj gruppera Bild av knapp .

 2. Högerklicka sedan på gruppen och klicka sedan på Spara som bild.

 3. Välj en grafik fil i dialog rutan Spara som i listan fil format .

  Obs!: Bäst resultat får du om du väljer enhets oberoende bitmapp. Den här filtypen behåller utseendet på genomskinligheten mot de grupperade bakgrunds objekten.

 4. Klicka på Ändra.

 5. Välj den upplösning du vill använda i dialog rutan ändra upplösning och klicka sedan på OK.

 6. Skriv ett namn på bilden i rutan fil namn .

 7. I listan Spara i väljer du den plats där du vill spara bilden och klickar sedan på Spara.

 8. Ta bort objekten genom att markera de grupperade objekten och sedan trycka på DELETE. Om du vill behålla de ursprungliga objekten drar du gruppen från sidan till arbetsyta.

 9. Peka på bildInfoga -menyn.

 10. I dialog rutan Infoga bild navigerar du till den plats där du sparade bilden, markerar den och klickar sedan på Infoga.

Meddelanden: 

 • De här anvisningarna får inte önskat resultat i alla fall. Du kan till exempel inte gruppera objekt som finns på en huvud sida eller få effekten av ett genomskinligt objekt att lägga till en sid bakgrund.

 • Bäst resultat får du om du inte använder transparens om du vill skriva ut publikationen på en PostScript-eller PCL-skrivare. I stället kan du använda ett rit program för att skapa ogenomskinliga bilder som ser genomskinlig ut.

Automatisk korrigering

Ersätta transparens med färgton      Klicka på den här korrigeringen för att automatiskt återställa objektets transparens till 0 procent.

Om du använder den här korrigeringen kan du inte se objekt som ligger under detta objekt. Du förlorar också utseendet på en nyans eller skuggning för de delar av det transparenta objekt som visas mot en enfärgad bakgrund. För att behålla dessa effekter måste du åtgärda problemet manuellt.

Manuell lösning

Om du vill åtgärda problemet manuellt gör du något av följande:

Ersätta transparensen med en nyans eller skugga

Följande procedurer gäller endast för objekt där en enda färg visas genom det transparenta objektet. Så här återskapar du utseendet på det genomskinliga objektet mot en enfärgad bakgrund:

 1. Återställ objektets transparens till 0 procent.

  För ett objekt med en transparent fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. Använd skjutreglaget transparens under fyllningpå fliken färger och linjer för att ställa in transparensen till 0%.

  För ett objekt med en transparent linje

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. Använd skjutreglaget transparens på fliken färger och linjer under linjeför att ställa in transparensen på 0%och klicka sedan på OK.

 2. Markera objektet och Använd sedan en nyans eller nyans.

  För en fyllning

  1. Högerklicka på objektet och välj Formatera objekt.

  2. På fliken färger och linjer under fyllningklickar du på Fyllnings effekter.

  3. I dialog rutan Fyllnings effekter klickar du på fliken färgton och väljer önskad färgton eller skuggning och klickar sedan på OK.

Obs!: Du kan bara välja nyanser eller nyanser av en färg i steg om 10 procent. Det är inte säkert att det går att matcha en exakt färgton eller skugga mot transparens mot enfärgad bakgrund.

Spara objekten som en bild och infoga bilden på deras plats

Följande procedurer gäller endast för transparenta objekt som delvis täcker ett eller flera bakgrunds objekt. Gör så här om du vill skapa en bild som du kan använda i stället för objekten i publikationen:

 1. Markera alla objekt som påverkas av transparensen och högerklicka sedan och välj gruppera Bild av knapp .

 2. Högerklicka sedan på gruppen och klicka sedan på Spara som bild.

 3. Välj en grafik fil i dialog rutan Spara som i listan fil format .

  Obs!: Bäst resultat får du om du väljer enhets oberoende bitmapp. Den här filtypen behåller utseendet på genomskinligheten mot de grupperade bakgrunds objekten.

 4. Klicka på Ändra.

 5. Välj den upplösning du vill använda i dialog rutan ändra upplösning och klicka sedan på OK.

 6. Skriv ett namn på bilden i rutan fil namn .

 7. I listan Spara i väljer du den plats där du vill spara bilden och klickar sedan på Spara.

 8. Ta bort objekten genom att markera de grupperade objekten och sedan trycka på DELETE. Om du vill behålla de ursprungliga objekten drar du gruppen från sidan till arbetsyta.

 9. Peka på bildInfoga -menyn.

 10. I dialog rutan Infoga bild navigerar du till den plats där du sparade bilden, markerar den och klickar sedan på Infoga.

Meddelanden: 

 • De här anvisningarna får inte önskat resultat i alla fall. Du kan till exempel inte gruppera objekt som finns på en huvud sida eller få effekten av ett genomskinligt objekt att lägga till en sid bakgrund.

 • Bäst resultat får du om du inte använder transparens om du vill skriva ut publikationen på en PostScript-eller PCL-skrivare. I stället kan du använda ett rit program för att skapa ogenomskinliga bilder som ser genomskinlig ut.

Automatisk korrigering

Ersätta transparens med färgton      Klicka på den här korrigeringen för att automatiskt återställa objektets transparens till 0 procent.

Om du använder den här korrigeringen kan du inte se objekt som ligger under detta objekt. Du förlorar också utseendet på en nyans eller skuggning för de delar av det transparenta objekt som visas mot en enfärgad bakgrund. För att behålla dessa effekter måste du åtgärda problemet manuellt.

Manuell lösning

Om du vill åtgärda problemet manuellt gör du något av följande:

Ersätta transparensen med en nyans eller skugga

Följande procedurer gäller endast för objekt där en enda färg visas genom det transparenta objektet. Så här återskapar du utseendet på det genomskinliga objektet mot en enfärgad bakgrund:

 1. Återställ objektets transparens till 0 procent.

  För ett objekt med en transparent fyllning

  1. Markera objektet.

  2. Klicka på pilen bredvid Fyllnings färg Bild av knapp i verktygsfältet formatering och klicka sedan på fler fyllnings färger.

  3. I dialog rutan färger klickar du på fliken standard och använder sedan skjutreglaget transparens för att ställa in transparensen till 0%.

  För ett objekt med en transparent linje

  1. Markera objektet.

  2. Klicka på pilen bredvid linje färg Bild av knapp i verktygsfältet formatering och klicka sedan på fler färger.

  3. I dialog rutan färger klickar du på fliken standard och använder sedan skjutreglaget transparens för att ställa in transparensen till 0%.

 2. Markera objektet och Använd sedan en nyans eller nyans.

  För en fyllning

  1. Klicka på pilen bredvid Fyllnings färg Bild av knapp i verktygsfältet formatering och klicka sedan på Fyllnings effekter.

  2. I dialog rutan Fyllnings effekter klickar du på fliken färgton och väljer sedan den nyans eller skugga som du vill använda.

  För en linje

  1. Klicka på pilen bredvid linje färg Bild av knapp i verktygsfältet formatering och klicka sedan på mönstrade linjer.

  2. I dialog rutan mönstrade linjer klickar du på fliken nyanser och väljer sedan den färgton eller skugga som du vill använda.

Obs!: Du kan bara välja nyanser eller nyanser av en färg i steg om 10 procent. Det är inte säkert att det går att matcha en exakt färgton eller skugga mot transparens mot enfärgad bakgrund.

Spara objekten som en bild och infoga bilden på deras plats

Följande procedurer gäller endast för transparenta objekt som delvis täcker ett eller flera bakgrunds objekt. Gör så här om du vill skapa en bild som du kan använda i stället för objekten i publikationen:

 1. Markera och gruppera alla objekt som påverkas av transparensen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på verktyget Markera objekt Pekarknappen och dra sedan markerings rutan runt de objekt som du vill använda i gruppen.

  2. Klicka på gruppera Bild av knapp längst ned till höger i markerings rutan.

 2. Högerklicka på gruppen och klicka sedan på Spara som bild.

 3. Välj en grafik fil i dialog rutan Spara som i listan fil format .

  Obs!: Bäst resultat får du om du väljer enhets oberoende bitmapp. Den här filtypen behåller utseendet på genomskinligheten mot de grupperade bakgrunds objekten.

 4. Klicka på Ändra.

 5. Välj den upplösning du vill använda i dialog rutan ändra upplösning och klicka sedan på OK.

 6. Skriv ett namn på bilden i rutan fil namn .

 7. I listan Spara i väljer du den plats där du vill spara bilden och klickar sedan på Spara.

 8. Ta bort objekten genom att markera de grupperade objekten och sedan trycka på DELETE. Om du vill behålla de ursprungliga objekten drar du gruppen från sidan till arbetsyta.

 9. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 10. I dialog rutan Infoga bild navigerar du till den plats där du sparade bilden, markerar den och klickar sedan på Infoga.

Meddelanden: 

 • De här anvisningarna får inte önskat resultat i alla fall. Du kan till exempel inte gruppera objekt som finns på en huvud sida eller få effekten av ett genomskinligt objekt att lägga till en sid bakgrund.

 • Bäst resultat får du om du inte använder transparens om du vill skriva ut publikationen på en PostScript-eller PCL-skrivare. I stället kan du använda ett rit program för att skapa ogenomskinliga bilder som ser genomskinlig ut.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×