Prioritet (fält)

I fältet Prioritet anges vilken prioritet en aktivitet har, vilket i sin tur anger hur lätt det är att fördröja eller dela upp en aktivitet eller tilldelning vid utjämning. Du kan också tilldela prioriteter för aktiviteter för att bedöma deras relativa värde som en del i din projektledningsstrategi.

Prioritetsnivåerna är från 0 till  1000. Den lägsta prioritetsnivån är 0 och standardprioritetsnivån är 500. Det breda intervallet ger största möjliga flexibilitet för utjämning.

Det finns flera kategorier av fälten Prioritet.

Datatyp    uppräkningsfält

Prioritet (aktivitetsfält)

Inmatningstyp    angivet fält

Bästa användning    Lägg till fältet Prioritet i en aktivitetsvy när du vill visa, filtrera eller redigera hur viktig en aktivitet är vid utjämningen av resurser eller vid bedömning av det relativa värdet för aktiviteter.

Exempel    Tre aktiviteter är schemalagda till samma tidsperiod för en resurs. Då detta medför att resursen är överbelagd bestämmer du dig för att utjämna resursen för dessa aktiviteter. Aktiviteten ”Undersöka nya möjligheter” har prioriteten 100, aktiviteten ”Skriva förslag” har prioriteten 500 och aktiviteten ”Samordna förhandsvisning” har prioriteten 1 000. På grund av dessa prioritetsinställningar utjämnas resursen så att aktiviteten ”Samordna förhandsvisning” schemaläggs först, aktiviteten ”Skriva förslag” läggs efter den och aktiviteten ”Undersöka nya möjligheter” hamnar sist.

Obs!    Aktiviteter som har prioritet 1 000 har effekten ”Utjämna inte”, vilket innebär att aktiviteten aldrig förskjuts eller delas vid utjämning av aktiviteter som har tilldelats överbeläggning resurser.

Prioritet (tilldelningsfält)

Inmatningstyp    beräknat fält

Beräkning    Värdet i tilldelningens Prioritetsfält hämtas från värdet i fältet Prioritet för aktiviteten.

Bästa användning    Lägg till fältet Prioritet i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller filtrera efter hur viktig en tilldelning är, dvs hur den påverkar utjämningen av resurser.

Exempel    Per är tilldelad aktiviteten ”Skriva förslag” som har prioriteten 500, aktiviteten ”Samordna förhandsvisning” som har prioriteten 1 000 och aktiviteten ”Undersöka nya möjligheter” som har prioriteten 100. Alla aktiviteterna är schemalagda till samma tidsperiod vilket medför att Per är överbelagd. Du bestämmer dig för att Microsoft Office Project ska göra en resursutjämning för Per. På grund av prioritetsinställningarna utjämnas Pers tilldelningar så att aktiviteten ”Samordna förhandsvisning” schemaläggs först, aktiviteten ”Skriva förslag” schemaläggs därefter och ”Undersöka nya möjligheter” schemaläggs sist.

Obs!    Om du vill ändra tilldelningens prioritet måste du ändra prioritet för aktiviteten. Du kan granska fältet Prioritet för både aktiviteter och tilldelningar i vyn Aktivitetsanvändning.

Alla tilldelningar med prioriteten 1 000 har statusen Utjämna inte. Det innebär att en sådan tilldelning aldrig förskjuts eller dela aktivitet vid utjämning av överbelagda tilldelningar.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×