Presentera på flera skärmar (och visa stödanteckningar privat)

Presentera på flera skärmar (och visa stödanteckningar privat)

PowerPoint för Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan presentera med 2 bildskärmar: föredragshållarvyn är ett bra sätt att visa din presentation med stödanteckningar på en enda bildskärm (en bärbar dator, till exempel), medan presentationen målgrupp vyer utan anteckningar på en annan skärm (till exempel en större skärm du projiceras på).

Obs!: Kontrollera att enheten du använder för presentationen hanterar flera bildskärmar. Kontrollera om tillverkaren har uppdaterad information om funktionen för flera bildskärmar.

Om du vill utföra den här åtgärden och dela vy mellan projektorer på detta sätt, måste du vara ansluten till den andra skärmen.

Ange att föredragshållarvyn med två bildskärmar ska användas i PowerPoint

 1. Välj Visa föredragshållarvy i gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel.

  Gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel

  Fönstret Bildskärm ska öppnas.

 2. Markera ikonen för bildskärmen där du vill visa stödanteckningarna på fliken Bildskärm i dialogrutan Bildskärmsinställningar. Markera sedan kryssrutan Detta är min primära bildskärm.

  Om kryssrutan Detta är min primära bildskärm är markerad och inte kan användas, har bildskärmen redan angetts som primär bildskärm.

 3. Markera bildskärmsikonen för den andra bildskärmen där åhörarna ska se presentationen och markera sedan kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm.

Meddelanden: Om bildskärmsinställningarna i Windows inte öppnas gör du följande:

 • Windows 10: Klicka på Start > Inställningar > System > Bildskärm. Högst upp under Anpassa bildskärmen finns ett diagram över de bildskärmar som är anslutna till datorn, med varje bildskärm numrerad. Om du är ansluten till ett projekt representeras det vanligtvis som bildskärm 2 i diagrammet. Markera bildskärm 1 i diagrammet och rulla sedan nedåt. Kontrollera att kryssrutan Gör den här bildskärmen till primär bildskärm är markerad. Ovanför kryssrutan, i listan Flera bildskärmar, väljer du Utvidga dessa bildskärmar.

 • Windows 8: Högerklicka på Windows Start-knapp, klicka på Kontrollpanelen >Bildskärm > Ändra upplösning. I listan Flera bildskärmar klickar du på Utvidga dessa bildskärmar. Välj den bildskärm där du vill visa dina stödanteckningar och klicka på Gör den här bildskärmen till primär bildskärm.

 • Windows 7: Klicka på Start > Kontrollpanelen och under Utseende och anpassningÄndra bildskärmsupplösning. I listan Flera bildskärmar klickar du på Utvidga dessa bildskärmar. Välj den bildskärm där du vill visa dina stödanteckningar och klicka på Gör den här bildskärmen till primär bildskärm.

Du kan använda PowerPoint på din smartphone som en fjärrkontroll för att köra presentationen och visa dina stödanteckningar. Mer information, inklusive en kort video, finns i Använda en laserpekare på din smartphone när du presenterar i PowerPoint.

Visa en presentation på två bildskärmar

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Konfigurera knappen Bildspel

 2. Välj önskade alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka på OK. Om du väljer Automatisk, kommer bildskärmen du valde att visa dina stödanteckningar.

  Bildskärmsalternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel

  (PowerPoint 2010)    Om du vill visa dina stödanteckningar på den primära bildskärmen väljer du den sekundära bildskärmen i listan Visa bildspel på.

  Bildskärmsalternativ i PowerPoint 2010

 3. För att starta presentationen klickar du på Från början på fliken Bildspel eller på knappen Bildspel Klicka på bilden av en datorskärm i statusfältet så visas bildspelet längst ned i PowerPoint-fönstret.

Utvidga jämfört med Duplicera: Vad som händer när bildspelet avslutas

PowerPoint gör något i bakgrunden för att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt att starta ett bildspel på en andra bildskärm. När du öppnar Bildspel ändrar PowerPoint automatiskt bildskärmsinställningarna (kallas även bildskärmstopologin) till Utvidga.

Det som kan vara förvirrande är vad som händer efter att bildspelet avslutas:

 • I PowerPoint 2013 lämnar PowerPoint bildskärmstopologin som Utvidga när bildspelet avslutas. (Fördelen med den här metoden är att den första bilden visas med minimal fördröjning nästa gång du presenterar på en andra bildskärm. Nackdelen är att PowerPoint kan åsidosätta den valda bildskärmsinställningen Duplicera. Vissa gillar inte den åsidosättningen.)

 • I nyare versioner, återgår i slutet av bildspel visas otillåtna PowerPoint till din standardinställning återgå till Duplicera, om det är vad du har valt.

Om du använder PowerPoint 2013 och vill att PowerPoint ska återgå till standardinställningen, i stället för att behålla inställningen Utvidga, kan du ange det genom att göra en liten ändring i Windows-registret som beskrivs nedan.

I den här proceduren skapar du ett kommando som lägger till en ny inställning i Windows-registret för PowerPoint. Sedan kör du det kommandot:

 1. Skapa en ny fil i Anteckningar.

 2. Kopiera och klistra in följande tre rader med text i Anteckningar:

  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options] 
  "RestoreTopology"=dword:00000001
 3. Öppna Arkiv-menyn i Anteckningar och klicka på Spara som.

 4. Ge filen namnet Uppdatering.reg. (Det är viktigt att filnamnstillägget är .reg).

 5. Välj Alla filer (*.*) i rutan Filformat.

 6. Notera mappen där du sparar filen. Klicka sedan på Spara och stäng Anteckningar.

 7. Öppna Utforskaren från Start-menyn och navigera till mappen där du sparade Uppdatering.reg.

 8. Dubbelklicka på Uppdatering.reg.

 9. Svara Ja på de två frågorna som visas.

Sedan återgår PowerPoint till standardbildskärmstopologin när ett bildspel avslutas.

(Läs mer teknisk information i det här foruminlägget som besvarades av en PowerPoint-programchef.)

Se även

Video: Använda föredragshållarvyn

Visa dina stödanteckningar när du presenterar ditt bildspel

Video: Testa tidsinställningar för ett bildspel

Zooma in en del av en bild i vyn Bildspel

Skriva ut PowerPoint-bilder och åhörarkopior och anteckningar

Skapa en självgående presentation

Använda föredragshållarvyn i PowerPoint för Mac

PowerPoint 2016-videor som inte spelas upp på sekundär bildskärm

Förutsättningar för att använda föredragshållarvyn

Innan du kan använda föredragshållarvyn måste du göra följande:

 • Se till att datorn som du använder för presentationen har stöd för flera bildskärmar. De flesta stationära datorer har numera inbyggt stöd för flera bildskärmar, men om din dator inte har det behöver du två grafikkort.

  Tips: Gå till datortillverkarens webbplats och sök efter aktuell information om stöd för flera bildskärmar.

 • PowerPoint stöder bara användning av två bildskärmar för en presentation. Du kan emellertid konfigurera det så att det går att köra en presentation på tre eller fler bildskärmar som är anslutna till en dator. Anvisningar om hur du konfigurerar för att använda tre eller fler bildskärmar finns längre ned i artikeln i avsnittet ”Aktivera visning på flera bildskärmar (tre eller fler)”.

 • Konfigurera PowerPoint för att använda föredragshållarvyn

Konfigurera PowerPoint för att använda föredragshållarvyn med två bildskärmar

 1. Klicka på Visa föredragshållarvy i gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel.

  Obs!: Dialogrutan Visningsinställningar från Kontrollpanelen i Windows visas eventuellt. Om den inte visas har du redan konfigurerat den. Om du ändå vill ändra inställningarna finns det anvisningar i hjälpen för Microsoft Windows om hur du hittar bildskärmsinställningarna i Windows. Utför steg 2 till 4.

 2. Klicka på ikonen för bildskärmen där du vill visa stödanteckningarna på fliken Bildskärm i dialogrutan Bildskärmsinställningar. Markera sedan kryssrutan Detta är min primära bildskärm.

  Om kryssrutan Detta är min primära bildskärm är markerad och inte tillgänglig har bildskärmen redan angetts som primär bildskärm. Du kan bara välja en primär bildskärm i taget. Om du klickar på en annan bildskärmsikon avmarkeras kryssrutan Detta är min primära bildskärm och blir tillgänglig igen.

 3. Klicka på bildskärmsikonen för den andra bildskärmen som åhörarna kommer att se, markera kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm och klicka sedan på OK.

 4. Kontrollera att bildskärmen där presentationen ska visas för åhörarna visas i listan Visa på i gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel.

Visa en presentation på två bildskärmar

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Välj önskade alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka på OK.

 3. Starta presentationen genom att klicka på Bildspel i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Aktivera visning på flera bildskärmar (tre eller fler)

Innan du kan visa en presentation på en dator som har tre eller fler bildskärmar måste du aktivera funktionen för flera skärmar.

 1. Klicka på Visa föredragshållarvy i gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel.

  Tips: Dialogrutan Visningsinställningar från Kontrollpanelen i Windows visas eventuellt. Om den inte visas finns det anvisningar i hjälpen för Microsoft Windows om hur du hittar bildskärmsinställningarna i Windows.

 2. Klicka på bildskärmsikonen för föredragshållarens bildskärm på fliken Bildskärm i dialogrutan Bildskärmsinställningar, och markera sedan kryssrutan Detta är min primära bildskärm.

  Tips: Om kryssrutan Detta är min primära bildskärm är markerad och inte tillgänglig har bildskärmen redan angetts som primär bildskärm. Du kan bara välja en primär bildskärm i taget. Om du klickar på en annan bildskärmsikon avmarkeras kryssrutan Detta är min primära bildskärm och blir tillgänglig igen.

 3. Klicka på varje ytterligare bildskärm som åhörarna ska se, markera kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm och klicka sedan på OK.

  Meddelanden: 

  • Om du vill inaktivera funktionen för flera bildskärmar markerar du den andra bildskärmen och avmarkerar kryssrutan Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm på fliken Bildskärm i dialogrutan Bildskärmsinställningar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×