Presentera information i ett stapeldiagram

Stapeldiagram är bra att använda när du vill visa informationsändringar över tid eller när du vill illustrera jämförelser mellan olika objekt. I stapeldiagram ordnas kategorier vanligtvis längs den vågräta axeln och värden längs den lodräta axeln.

Grupperat stapeldiagram

Information om stapeldiagram och när de bör användas finns i Tillgängliga diagramtyper i Office.

Så här skapar du ett stapeldiagram.

 1. Ange data i ett kalkylblad.

 2. Välj data.

 3. Beroende på vilken Excel-version du använder väljer du något av följande alternativ:

  • Excel 2016: Klicka på Infoga > ikonen Infoga stapeldiagram och välj önskad typ av stapeldiagram.

   Staplad 3D-stapel
  • Excel 2013: Klicka på Infoga > ikonen Infoga stapeldiagram och välj önskad typ av stapeldiagram.

   Staplad 3D-stapel
  • Excel 2010 och Excel 2007: Klicka på Infoga > Stapel och välj önskad typ av stapeldiagram.

  Du kan formatera diagrammet ytterligare. I listan nedan visas några alternativ:

  Obs!: Se till att du klickar på diagrammet först innan du använder formateringsalternativ.

  • Om du vill använda en annan diagramlayout klickar du på Design > Diagramlayout och väljer en layout.

  • Om du vill använda ett annat diagramformat klickar du på Design > Diagramformat och väljer ett format.

  • Om du vill använda ett annat figurformat klickar du på Design > Figurformat och väljer ett format.

   Obs!: Ett diagramformat är inte samma sak som ett figurformat. Ett figurformat är ett formateringsalternativ som bara gäller för diagrammets kantlinjer, medan diagramformatet ett formateringsalternativ som gäller för hela diagrammet.

  • Om du vill använda andra figureffekter klickar du på Format > Figureffekter och väljer ett alternativ som Tavelram eller Glöd, och sedan ett underalternativ.

  • Om du vill använda ett tema klickar du på Sidlayout > Teman och väljer ett tema.

  • Om du vill använda formateringsalternativ för en viss komponent i ett diagram (till exempel den lodräta (värde)axeln, den vågräta (kategori)axeln eller diagramytan) klickar du på Format. Välj en komponent i listrutan Diagramelement, klicka på Formatera markering och gör önskade ändringar. Upprepa steget för varje komponent du vill ändra.

   Listrutan Diagramelement

   Obs!: Om du är van vid att arbeta i diagram kan du också markera och högerklicka på ett visst område i diagrammet och välja ett formateringsalternativ.

   Högerklicka i ett diagram om du vill se formateringsalternativ

Så här skapar du ett stapeldiagram.

 1. Klicka på Infoga > Diagram i e-postmeddelandet.

 2. I dialogrutan Infoga diagram klickar du på Stapel, väljer önskat stapeldiagram och klickar på OK.

  Excel öppnas i ett delat fönster med exempeldata i ett kalkylblad.

 3. Ersätta exempeldata med egna data.

  Obs!: Om diagrammet inte återger data från kalkylbladet drar du de lodräta linjerna ända ned till den sista raden i tabellen.

  Dra handtagen ända till den sista raden i den sista kolumnen
 4. Du kan också spara kalkylbladet genom att följa de här stegen:

  1. Klicka på Redigera Data i Microsoft Excel i verktygsfältet Snabbåtkomst.

   Ikonen Redigera Data i Microsoft Excel i verktygsfältet Snabbåtkomst

   Kalkylbladet öppnas i Excel.

  2. Spara kalkylbladet.

   Tips: Om du vill öppna kalkylbladet igen klickar du på Design > Redigera data och väljer ett alternativ.

  Du kan formatera diagrammet ytterligare. I listan nedan visas några alternativ:

  Obs!: Se till att du klickar på diagrammet först innan du använder formateringsalternativ.

  • Om du vill använda en annan diagramlayout klickar du på Design > Diagramlayout och väljer en layout.

  • Om du vill använda ett annat diagramformat klickar du på Design > Diagramformat och väljer ett format.

  • Om du vill använda ett annat figurformat klickar du på Design > Figurformat och väljer ett format.

   Obs!: Ett diagramformat är inte samma sak som ett figurformat. Ett figurformat är ett formateringsalternativ som bara gäller för diagrammets kantlinjer, medan diagramformatet ett formateringsalternativ som gäller för hela diagrammet.

  • Om du vill använda andra figureffekter klickar du på Format > Figureffekter och väljer ett alternativ som Tavelram eller Glöd, och sedan ett underalternativ.

  • Om du vill använda formateringsalternativ för en viss komponent i ett diagram (till exempel den lodräta (värde)axeln, den vågräta (kategori)axeln eller diagramytan) klickar du på Format. Välj en komponent i listrutan Diagramelement, klicka på Formatera markering och gör önskade ändringar. Upprepa steget för varje komponent du vill ändra.

   Listrutan Diagramelement

   Obs!: Om du är van vid att arbeta i diagram kan du också markera och högerklicka på ett visst område i diagrammet och välja ett formateringsalternativ.

   Högerklicka i ett diagram om du vill se formateringsalternativ

Visste du detta?

Om du inte har en Office 365-prenumeration eller den senaste versionen av Office kan du prova den nu:

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början till slut

Skapa ett låddiagram (flytande diagram)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×