Presentera data i ett Gantt-schema i Excel

Presentera data i ett Gantt-schema i Excel

Med ett Gantt-schema kan du schemalägga dina projektuppgifter och följa upp framstegen.

Behöver du visa status för ett enkelt projektschema med ett Gantt-schema? Även om Excel inte har någon fördefinierad Gantt-schematyp, kan du skapa en med hjälp av den här kostnadsfria mallen: Gantt-mall för projektplanerare till Excel

Exempel på simulerat Gantt-schema
Exempel på simulerat Gantt-schema i Excel 2016 och 2013
Simulerat Gantt-schema i Excel
Exempel på simulerat Gantt-schema i Excel 2010 och 2007

Behöver du visa statusför ett enkelt projektschema med ett Gantt-schema? Det finns ingen fördefinierad Gantt-schematyp i Excel, men du kan simulera en genom att anpassa ett liggande stapeldiagram så att det visar start- och slutdatum för aktiviteter, så här:

Exempel på simulerat Gantt-schema

Så här skapar du ett Gantt-schema som i exemplet ovan som visar framsteg i aktiviteterna i dagar:

 1. Markera de data som du vill rita in i schemat, alltså A1:C6

  exempeltabelldata för Gantt-schemat

  Om dina data finns i ett sammanhängande cellområde markerar du någon av cellerna i området så tar du med alla data i området.

  Om informationen inte finns i ett sammanhängande cellområde markerar du cellerna medan du håller ned KOMMANDO-tangenten.

  Tips: Om du inte vill ta med vissa rader eller kolumner med data kan du dölja dem i arbetsbladet. Läs mer om att markera data för schemat.

 2. Klicka på Infoga > Infoga liggande stapeldiagram > Liggande stapeldiagram.

  På fliken Infoga väljer du Stapeldiagram och sedan liggande stapeldiagram

 3. Härnäst ska vi formatera det staplade liggande stapeldiagrammet så att det liknar ett Gantt-schema. Klicka i diagrammet på den första dataserien (delen Start av den blå stapeln) och välj Figurfyllning > Ingen fyllning på fliken Format.

  På fliken Format, välj Fyllning och klicka sedan på Ingen fyllning

 4. Om du inte vill ha förklaringen eller diagramrubriken kan du klicka på dem och trycka på DEL.

 5. Låt oss också vända på ordningen för aktiviteterna så att vi börjar med Aktivitet1. Håll ned CTRL-tangenten och markera den lodräta axeln (Aktiviteter). Markera Formatera axel och välj Kategorier i omvänd ordning under Axelläge.

Anpassa diagrammet

Det Gantt-liknande diagram vi har skapat kan du anpassa genom att lägga till stödlinjer och etiketter, ändra staplarnas färg osv.

 • Om du vill lägga till element i diagrammet klickar du på diagramområde och väljer Lägg till Diagramelement på fliken Diagramdesign.

  På fliken Diagramdesign väljer du Lägg till diagramelement

 • Om du vill välja en layout klickar du på Snabblayout.

  På fliken Diagramdesign väljer du Snabblayout

 • Om du vill finjustera designen kan du bläddra bland designalternativen – när du hittar ett alternativ som passar dig väljer du det.

  Välj ett diagramformat på fliken Diagramdesign.

 • Om du vill ändra färgerna i diagrammet klickar du på Ändra färger.

  På fliken Diagramdesign väljer du Ändra färger

 • Spara det anpassade Gantt-schemat som en mall om du vill kunna återanvända det. Håll ned CTRL, klicka i diagrammet och välj Spara som mall.

  Håll ned kommandotangenten, klicka på diagrammet och välj sedan Spara som mall

Visste du detta?

Om du inte har en Office 365-prenumeration eller den senaste versionen av Office kan du prova den nu:

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början till slut

Spara ett diagram som en mall

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×