Presentations format: vilken formatmall bör du använda?

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Presentations format

Av Ellen Finkelstein, PowerPoint MVP

I den här artikeln beskrivs skillnaden mellan en långsam och snabb presentation. Vilket passar bäst för dig? Och om du vill skapa en presentation med snabba övningar, hur ofta du vill lägga till varje bild och hur ska du öva och tid på leveransen?

I den här artikeln

Vad är presentations format?

Format för Föredrags hållare – långsamt eller snabbt?

Lessig-presentationen

Skapa en Lessig presentation

Skapa en storyboard

Skapa bilder

Ett mer komplext exempel

Vad är presentations format?

De flesta presentatörer tycker inte om vilket presentations format de använder. Men du använder ett presentations format.

Vissa presentationer, till exempel presentations presentationer, är avsedda att bli mer blixt. Det är oftast kort med uppgifter och långa koncept. De innehåller ett underhållnings värde. Det kallas ibland Ballroom-presentationer. Mål gruppen kan vara ganska stor.

Andra presentationer, som interna eller säljande presentationer är väldigt olika. De kräver mer information, till exempel diagram och statistik, och de är inte avsedda att underhållas. Publiken är oftast mindre, så det finns mer möjlighet för interaktion. Syftet är oftast att förmå eller träna.

Format mal len som du skulle använda för en kurs presentation skiljer sig från det format som du skulle använda för en försäljnings-, utbildnings-eller en intern presentation. Men mer än så måste du ha märkt som mål grupps medlem som presentatörer har olika format.

Vissa presentatörer lägger stor tid på en bild och tillbringar sedan en del av bilden. Varje bild är en Springboard för massor av innehåll. Andra presentatörer går igenom sina bilder snabbt. Varje bild innehåller bara en klyva och de skapar innehållet med många bilder.

Vilka formatmallar ska du använda i dina presentationer?

Det är allt!

Överst på sidan

Format för Föredrags hållare – långsamt eller snabbt?

Presentatörens bekvämlighet:    Du kan ha den typen av sköld — långsam men stabil — och föredrar att gå djupt in i olika ämnen. Å andra sidan kan du vara hare och ha en snabb takt. Du måste välja ett format som passar dig bäst. Om du inte gör det känner du till och ser snyggt ut. Men kom ihåg att göra en presentation flera gånger innan du levererar den är viktig, oavsett vilken typ av presentation det är.

Behoven hos åhörarna:    Målet med varje presentatör är att hjälpa åhörarna att förstå och komma ihåg presentationen. Mål grupper och innehåll varierar. Om du är utbildningar på en teknisk produkt som de måste känna till kan det vara nödvändigt att långsamt och stadigt. Om du har en skarp massor som snabbt får trött och innehållet inte är mer detaljerat kan det vara bra att använda ett snabbt klipp.

Lessig:    Om du känner att du är van vid att använda en presentation med snabb inlärning och det här formatet uppfyller behoven hos åhörarna kan du försöka med vad som kallas Lessig-formatet efter Stanford Law Lawrence Lessig.

Överst på sidan

Lessig-presentationen

Lessig skapade bilder som bara visar ett par ord, ibland ett ord. Bilderna var vanligt vis vit text på en oformaterad svart bild. Orden betonade vad han säger. Du kan se ett exempel på sin presentation på "gratis Culture" (Använd knappen framåt för att flytta förbi introduktions avsnittet och gå till den faktiska presentationen).

Ett ännu mer intressant exempel är en presentation av Dick Hardt. Den här presentationen är ganska berömda och om du tittar på den ser du varför. Presentatören går igenom bilder snabbt, men du kan inte ens räkna dem. Samordningen mellan presentatören och bilderna är toppen.

I en känsla är Lessig presentation inte för svaga delar. Du måste öva för att få bort det smidigt. Men om du gör det blir det något intryck!

Det är enkelt att skapa bilder. Det är väldigt enkelt. Du behöver inte snygga grafik. Bilderna är bara ett eller två ord med text eller en bild.

Överst på sidan

Skapa en Lessig presentation

Hur skapar du den här typen av presentation med snabb takt? Jag rekommenderar att du börjar med att skriva ned målet för presentationen. Vad vill du att åhörarna ska veta eller göra? Tänk också på vad publiken tycker är användbar. Skriv ned en huvud punkt som du vill att andra ska förstå och komma ihåg. Sedan expanderar du den till cirka tre under punkter. De flesta kommer inte ihåg mer än så.

Skriv sedan vad du säger och öva på att prata. Den här övningen, eftersom de flesta samtalen har en tids gräns. Gör det möjligt för en introduktion från någon annan (om några), frågor och rad brytningar. Om du till exempel har en halvtimme att prata och vill lämna...

  • fem minuter för inledande pleasantries och en inledning

  • 10 minuter för frågor, och

  • fem minuter för din rad brytning,

… du behöver bara 10 minuter för att prata! Många har glömt att ta med sig dessa andra komponenter och sluta gå över den tid som de tilldelats eller måste klippa av sina samtal.

Överst på sidan

Skapa en storyboard

Cliff Atkinson, i sin bok och på hans webbplats efter punkt punkter, rekommenderar en storyboard, en teknik från handen. Det innebär att du bara ritar en approximation av varje bild i en serie kvadrater som är i linje med en remsa. När du tar tid på storyboard blir det mycket enklare att designa bilder, eftersom du redan har skapat ritningen för varje bild.

Hur skapar jag bilder i en presentation med en takt? Som jag nämnde ovan används bara ett ord eller två på en bild. Andra använder bilder, men i alla fallen är det väldigt enkelt att göra det. Det gör dem lättare att skapa. De måste vara enkla eftersom dina åhörare inte kan se dem för mycket långa. Punkten för en bild måste vara synlig i en sekund eller två.

Bilder i det här formatet för snabb inlärning används ofta (som Lessig och Hardt). Courier New är tillgängligt på de flesta datorer.

Titta på texten du skrev för att prata. För varje mening eller två skissar du på en bild på din storyboard. Välj antingen ett till tre ord att fokusera på, eller betrakta en bild som hjälper publiken att förstå och komma ihåg punkten. Du kan till och med använda flera bilder i en mening.

Du kan konvertera en befintlig presentation till en presentation med en takt. Det här är en bra hjälp för att pröva olika format. Precis som när eleverna kopierar bakgrunderna i en Museum kan du arbeta med olika presentations format för att få veta vad som fungerar bäst för dig och åhörarna.

Överst på sidan

Skapa bilder

Här är ett exempel på en presentation för att förmå företags chefer att köpa utbildning-färdigheter för sina anställda. Låt oss säga att du har lite text som läser,

"Den här Sälj representanten ger presentationer till potentiella kunder. Företaget investerade i sin utbildning, lön och fördelar. Kommer hans kommunikations färdigheter att påverka företagets avkastning på investeringen? Självklart! "

Bilden är animerad och ser ut så här:

Animerad bild innan text

Bild: bild 1 i en långsam presentation (fas 1)

Animerad bild med text

Bild: bild 2 i en långsam presentation (fas 2)

I stället kan du använda följande tre bilder:

Överlappande textbild 1

Bild: bild 1 i en presentation med snabb inlärning

Kaskadtext bild 2

Bild 2 i en presentation med snabb inlärning

Överlappande text, bild 3

Bild: bild 3 i en presentation med en takt

Orden "utbildning, lön, fördelar" animeras snabbt för att överlappa varandra, en efter den andra och du kan prova att matcha animeringen med den hastighet som du ska prata med dessa ord. På det här sättet får varje mening tre till fyra bilder. Att använda mer än fyra bilder är coolt, men svårare att dra av.

Överst på sidan

Ett mer komplext exempel

Här är ett exempel på ett mer komplext ämne från samma presentation med sex bilder:

  • Bild 1: i en nationell undersökning som utförs i 2009 av en förening med amerikanska universitet och universitet

  • Bild 2: mer än 300 företag och organisationer har bett om att

  • Bild 3: vilka kvaliteter och färdigheter som behövs för att få mer tonvikt på utbildning. Vad är det som du vill ha?

  • Bild 4: effektiv oral & skriftlig kommunikation

  • Bild 5: på 89%.

  • Bild 6: alla andra färdigheter och möjligheter hade mindre prioritet. [Kritiskt med 81%, analytiskt! 81%, program till Real-världen 79%, etiska beslut 75%, lag om arbete 71%, kreativitets 70%] (Inte talas ut).

Komplex ämne med sex bilder

Bild: bilder från ett komplext ämne

Du måste öva för att få den här typen av presentation! Tids inställningar är avgörande. Sedan behöver du en fjärran sluten dator eller en skärm som du kan se när du pratar. När du tittar på publiken oftast kan du snabbt se på bildskärmen när du klickar på bilderna.

I den högra situationen är en presentation med hög inlärning ett bra sätt att undvika död i PowerPoint. Du kan till och med få en stående ovation!

Överst på sidan

Foto Ellen Finkelstein

Ellen Finkelstein Ellen Finkelstein är en PowerPoint-MVP. Sin webbplats, www.ellenfinkelstein.com, erbjuder mer än 200 kostnads fria tips, själv studie kurser, tekniker och artiklar. Hon är författaren till flera böcker, bland annat PowerPoint för lärare: dynamiska presentationer och interaktiva klass rum. På sin webbplats kan du ladda ner hennes gratis fakta blad "från dödsfall från PowerPoint till liv av PowerPoint med" n "showSM -metod" och skaffa ett gratis nyhets brev för PowerPoint-tips.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×