PowerPoint-alternativ (Avancerat)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Många mindre vanliga PowerPoint alternativ finns i fönstret Avancerat i dialogrutan PowerPoint-alternativ.

Redigeringsalternativ

Automatisk markering av hela ord     Markera den här kryssrutan om du vill markera hela ordet när du klickar på ett ord. Avmarkera kryssrutan om du endast vill markera en enda bokstav i ett ord när du klickar på ett ord.

Tillåt text att dra och släpp     Markera den här kryssrutan om du vill flytta eller kopiera text i en presentation eller från PowerPoint till ett annat Microsoft Office-program genom att dra texten eller avmarkera den här kryssrutan för att förhindra att dra text om du vill flytta eller kopiera den.

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text     Markera den här kryssrutan när du arbetar med text på olika språk. PowerPoint identifieras automatiskt språket på insättningspunkten och växlar till rätt tangentbordsspråk.

Maximalt antal ångra-operationer     I verktygsfältet Snabbåtkomst kan du använda kommandot Ångra för att ångra en eller flera av de senaste ändringarna som du gjort i presentationen. I den här rutan anger du hur många gånger som du kan klicka på Ångra för att ångra ändringarna vid en given tidpunkt.

Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst
Kommandot Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst

Klippa ut, kopiera och klistra in

Anpassa urklipp och inklistring     Markera den här kryssrutan om du vill att PowerPoint ska justera avståndet mellan ord och objekt som du klistrar in i presentationen. Genom att använda Anpassa urklipp och inklistring undviker du att det inklistrade innehållet hamnar för tätt intill andra ord eller objekt före och efter. Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att PowerPoint ska justera avståndet mellan ord eller objekt automatiskt.

Visa knappen Inklistringsalternativ     Markera den här kryssrutan om du vill visa knapparna Inklistringsalternativ. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja knapparna Inklistringsalternativ. Knapparna Inklistringsalternativ visas i anslutning till text som du klistrar in. Med hjälp av de här knapparna kan du snabbt välja mellan att behålla källformateringen eller endast klistra in text.

Obs!: När du avmarkerar kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ inaktiverar du funktionen i alla Office-program där alternativet finns.

Penna (endast PowerPoint 2016)

Använd pennan till att markera och interagera med innehåll som standard     Om du inte vill att pennanteckningsläget ska aktiveras automatiskt när din aktiva penna identifieras i Office kan du markera denna kryssruta. Därefter kan du som standard markera objekt med pennan.

Bildstorlek och -kvalitet (PowerPoint 2010, 2013, 2016)

Alternativen som du anger i det här avsnittet påverkar endast presentationsfilen som du har öppen vid just det tillfället.

Ignorera redigeringsdata     Om du har beskurit en bild eller gjort andra ändringar av bilden, t.ex. om du har använt en konstnärlig effekt eller ändrat bildens ljusstyrka, kontrast eller skärpa, lagras information som används för att återställa de ändringarna i filen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort den här redigeringsinformationen. Om du markerar alternativet minskar dokumentets storlek, men om du vill ångra dina ändringar måste du infoga originalbilden i dokumentet igen. Mer information finns i Minska filstorleken för bilder.

Komprimera inte bilder i filen     Om du komprimerar bilderna i filen sparar du utrymme, men bildkvaliteten försämras. Markera den här kryssrutan om bildkvalitet är viktigare för dig än filstorlek. Om du vill komprimera en enda bild eller ange andra alternativ för bildkvalitet eller upplösning kan du läsa mer i Minska filstorleken för bilder.

Standardupplösningen / skall vara följande standardmålformat    bildpunkter/tum (bildpunkter per tum) är ett mått på bildens upplösning. Ju högre värdet bildpunkter/tum, desto bättre bild. Hifi upplösning bevarar bildkvaliteten, men kan öka filstorleken på presentationen.

Diagramalternativ (PowerPoint 2013 och 2016)

Egenskaper följer datapunkter för diagrammet för alla nya presentationer     Markera den här kryssrutan om du vill använda anpassad formatering och att dataetiketterna i diagrammet ska följa datapunkterna när de flyttas eller ändras i diagrammet. Den här inställningen gäller för alla presentationer som skapats efter valet.

Egenskaper följer datapunkter för diagrammet för den aktuella presentationen     Markera den här kryssrutan om du vill använda anpassad formatering och att dataetiketterna i diagrammet ska följa datapunkterna när de flyttas eller ändras i diagrammet. Den här inställningen gäller endast för den aktuella presentationen.

Visa

Visa detta antal dokument i listan Senast använda dokument/presentationer     Ange det antal nyligen öppnade eller redigerade presentationer som du vill ska visas i listan Senast använda dokument.

 • Visa listan Senaste presentationer i PowerPoint 2013 eller 2016 genom att klicka på Arkiv > Öppna.

 • Visa listan Senaste presentationer i PowerPoint 2010 genom att klicka på Arkiv > Senaste.

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och listan om du vill visa listan Senast använda dokument i PowerPoint 2007 visas till höger på menyalternativen.

Visa följande antal senast använda presentationer     (PowerPoint 2013 och 2016) En snabbåtkomstlista med de senast använda presentationerna visas nederst till vänster i fönstret efter kommandot Alternativ. Se bilden nedan med märkningen 1.

Antalet senaste bortplockade mappar att visa     (PowerPoint 2013 och 2016) En snabbåtkomstlista med de senaste mapparna visas på fliken Senaste i dialogrutan Öppna. Se bilden nedan med märkningen 2. Ange antalet mappar som du vill visa när du väljer en viss källa, som t.ex. OneDrive eller Den här datorn..

Snabbåtkomst och listan Senaste i PowerPoint 2016

Visa alla fönster i Aktivitetsfältet     (PowerPoint 2007) Markera den här kryssrutan om du vill att PowerPoint 2007 ska visa alla fönster (identifieras med individuella filnamn) i Aktivitetsfältet i Microsoft Windows. På så sätt kan du gå mellan presentationer snabbt och enkelt. Avmarkera kryssrutan om du vill visa endast det aktiva fönstret.

Visa kortkommandon i knappbeskrivningar     Markera den här kryssrutan om du vill visa kortkommandon i alla knappbeskrivningar. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja kortkommandon i alla knappbeskrivningar.

Visa lodrät linjal     Markera den här kryssrutan om du vill visa den lodräta linjalen eller avmarkera kryssrutan om du vill dölja den. Den lodräta linjalen är ett fält som visas vid sidan av en PowerPoint-presentation och som du kan använda för att mäta och justera objekt.

Obs!: Om du markerar kryssrutan Visa lodrät linjal och markerar kryssrutan Linjal i gruppen Visa/dölj på fliken Visa visas de vågräta och lodräta linjalerna. Om du avmarkerar kryssrutan Visa lodrät linjal och markerar kryssrutan Linjal i gruppen Visa/dölj på fliken Visa visas endast den vågräta linjalen.

Inaktivera maskinvaruacceleration för grafik     (PowerPoint 2010, 2013 och 2016) Med hjälp av maskinvaruacceleration för grafik kan du snabba upp uppspelningen av presentationen. Om du markerar den här kryssrutan inaktiveras användningen av maskinvaruacceleration för grafik. Mer information finns i Tips för bättre ljud- och videouppspelning samt kompatibilitet.

Slå av maskinvaruacceleration för grafik för bildspel     (PowerPoint 2013 och 2016) Om du använder övergångar mellan bilder kan det hända att de inte fungerar som förväntat (det vill säga du ser blinkande svarta skärmar istället för de övergångar som du har valt). Prova då att markera den här kryssrutan.

Utöka automatiskt visas när en presentation på en bärbar dator eller pekplatta     (PowerPoint 2013 och 2016) Avmarkera den här kryssrutan om du vill inaktivera föredragshållarvyn. Som standard används PowerPoint föredragshållarvyn för bildspel. Det här läget utökas ”” datorn, skapa två separata bildskärmar på Presentatörens dator. En bildskärm är inbyggda skärmen på Presentatörens bärbar dator eller pekplatta. Den andra bildskärmen är bildskärmen eller projektorn bifogas Presentatörens bärbar dator eller pekplatta.

Visa närvaroflaggor för markerade objekt     (PowerPoint 2016) Det här alternativet träder i kraft när du arbetar på en delad presentation tillsammans med andra. Om du markerar ett objekt som någon annan redigerar visas en liten flagga som anger vem som för närvarande redigerar objektet.

Öppna alla dokument i den här vyn     Välj ett alternativ från listan för att ange att alla presentationer ska öppnas i en viss vy varje gång du startar PowerPoint.

Bildspel

Visa meny vid högerklickning klickar du på     Markera den här kryssrutan om du vill visa en snabbmeny när du högerklickar på en bild i vyn Bildspeleller avmarkera den här kryssrutan om du vill förhindra att snabbmenyn visas.

Visa popup-verktygsfältet     Markera den här kryssrutan om du vill visa ett verktygsfält längst ned i presentationen i helskärmsläge. Med detta verktygsfält kan du navigera mellan bilderna och lägga till anteckningar i presentationen. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja verktygsfältet.

Uppmana att behålla pennanteckningar vid stängning     Markera den här kryssrutan om du vill uppmanas att spara ändringarna när du Rita på eller markera bilder under en presentationeller avmarkera den här kryssrutan om du vill avsluta utan att vara en uppmaning för att spara dina pennanteckningar.

Avsluta med svart bild     Markera den här kryssrutan om du vill infoga en svart bild i slutet av presentationen eller avmarkera kryssrutan om du vill avsluta presentationen utan en svart bild. Om du avmarkerar den här kryssrutan visas den sista bilden i presentationen istället för en svart bild.

Skriva ut

Skriv ut i bakgrunden     Markera den här kryssrutan för att arbeta i PowerPoint medan du skriver ut presentationen (utskrift kan medföra långsammare svarstid i PowerPoint ), eller avmarkera den här kryssrutan för att inaktivera bakgrundsutskrift när du vill ha snabb svarstid medan du arbetar i PowerPoint.

Skriv ut TrueType-teckensnitt som grafik     Markera den här kryssrutan om du vill göra om teckensnitten till vektorgrafik, så att teckensnitten skrivs ut tydligt i valfri storlek (eller skala). Avmarkera kryssrutan om utskriftskvalitet eller skalbarhet inte är särskilt viktigt för dig.

Skriv ut infogade objekt med skrivarupplösning     Markera den här kryssrutan när du vill få högklassiga utskrifter av infogade objekt, t.ex. cirkeldiagram och tabeller. Avmarkera kryssrutan för att ignorera förvrängda eller lodrätt utsträckning av objekt när du skriver ut.

Hög kvalitet Markera den här kryssrutan om du vill få bättre utskrifter med högre upplösning, grafik med transparens eller mjuk skuggning. Genom att välja det här alternativet får du bästa möjliga utskriftsresultat, men utskriften kan ta längre tid.

Justera transparent grafik enligt skrivarupplösningen Markera den här kryssrutan om du vill säkerställa att transparent innehåll visas korrekt i förhållande till annat innehåll. Genom att välja det här alternativet får du PowerPoint att använda skrivarens upplösning under utskrifterna, vilket kan göra utskrifterna långsammare om skrivaren använder en mycket hög upplösning.

När det här dokumentet skrivs ut

När det här dokumentet skrivs ut     Välj den presentation som du vill tillämpa inställningarna på från den här listan och klicka sedan på något av följande:

 • Använd senast använda utskriftsinställningar     Klicka på den här knappen om du vill skriva ut presentationen enligt de alternativ som du tidigare har använt i dialogrutan Skriv ut.

 • Använd följande utskriftsinställningar     Klicka på den här knappen om du vill välja nya utskriftsinställningar för presentationen och gör sedan följande:

  • Skriv ut     I den här listan väljer du vad du vill skriva ut.

  • Färg/gråskala     I den här listan väljer du vilken inställning som du vill använda. Mer information om hur man skriver ut i färg, gråskala eller svartvitt finns i Skriva ut bilder.

  • Skriv ut dolda bilder     Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bilder som är dolda. Avmarkera kryssrutan om du endast vill skriva ut bilder som är synliga. Mer information om varför man döljer en bild och hur man gör det finns i Dölja eller visa en bild.

  • Passa in på papper     Markera den här kryssrutan om du vill anpassa innehållet i bilden, åhörarkopian eller anteckningssidan till pappersstorleken vid utskrift. Avmarkera kryssrutan om du vill skriva ut teckensnitt och objekt på standardpappersstorleken.

  • Bilder med ram     Markera den här kryssrutan om du vill lägga till en kantlinjeliknande ram runt varje bild. Avmarkera kryssrutan om du inte vill ha någon ram bilderna.

Spara

Länka ljud med filstorlek större än X kB     Ange vid vilken filstorlek som ljudfiler ska länkas istället för att bäddas in i presentationen.

Obs!: Du kan endast bädda in WAV-filer i presentationen. Alla andra ljudformat länkas, oavsett deras filstorlek.

Allmänt

Ge feedback med ljud     Markera den här kryssrutan om du vill att en ljudsignal ska ljuda när fel uppstår. Avmarkera kryssrutan om du inte vill höra något ljud när fel uppstår.

Obs!: Om du vill använda den här funktionen måste datorn vara utrustad med ljudkort, mikrofon och högtalare.

Visa användargränssnittsfel i tillägget     Om du är utvecklare kan du markera den här kryssrutan för att visa fel i anpassningskoden för användargränssnittet. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja felen.

Visa Office-innehåll från kunder     Välj det här alternativet om du vill visa mallar och bilder som skapats av kunder som ett komplement till innehåll som tillhandahålls av Microsoft Office.

Webbalternativ     (PowerPoint 2007) Klicka på den här knappen om du vill ange villkor för webbläsare, filtyper, bilder, kodning och teckensnitt i en webbaserad presentation.

Tjänstalternativ     (PowerPoint 2007) Klicka på den här knappen om du vill visa alternativ för att hantera dokument som tillhör en arbetsyta eller en SharePoint-webbplats.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×