PowerPivot: Kraftfull dataanalys och datamodellering i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

PowerPivot är ett Excel-tillägg du kan använda för att utföra avancerade dataanalyser och skapa avancerade datamodeller. Med Power Pivot du sammanställa stora mängder data från olika källor, analysera information snabbt och enkelt dela kunskap.

I både Excel och Power Pivot kan du skapa en datamodell, en samling tabeller med relationer. Datamodell som du ser i en arbetsbok i Excel är samma datamodell som du ser i Power Pivot-fönstret. Alla data som du importerar till Excel är tillgängligt i Power Pivot och vice versa.

Obs: innan du dyker ner i information du kanske vill backa ett steg och titta på en video eller vidta vår utbildning för på Get & transformering och Power Pivot.

  • Importera flera miljoner rader med data från flera datakällor    Med Power Pivot för Excel du kan importera flera miljoner rader med data från flera datakällor i en Excel-arbetsbok, skapa relationer mellan heterogena data, skapa beräknade kolumner och mått med hjälp av formler, skapa pivottabeller och Pivotdiagram, och sedan ytterligare analysera data så att du snabbt affärsbeslut – allt utan IT-stöd.

  • Använd snabba beräkningar och analyser    Bearbeta flera miljoner rader i ungefär samma tid som tusentalsavgränsare och göra mest av processorer med flera kärnor och GB minne för snabbaste bearbetning av beräkningar. Överbryggar befintliga begränsningar för stora Dataanalys på skrivbordet med effektiv komprimeringsalgoritmer att ladda även största datauppsättningarna i minnet.

  • Praktiskt taget obegränsad Support av datakällor    Bygger om du vill importera och kombinera källdata från valfri plats för stora Dataanalys på skrivbordet, inklusive relationsdatabaser, flerdimensionella källor, molntjänster, datafeeds, Excel-filer, textfiler och data från webben.

  • Säkerhet och hantering   Power Pivot Instrumentpanel för hantering kan IT-administratörer att övervaka och hantera dina delade program för att säkerställa säkerhet, hög tillgänglighet och prestanda.

  • Data Analysis Expressions (DAX)    DAX är en formelspråket som sträcker sig data manipulera funktionerna i Excel att aktivera mer sofistikerade och komplexa gruppering, beräkning och analys. Syntaxen för DAX-formler påminner mycket om att som Excel-formler.

Uppgifter i Power Pivot eller i Excel

Den grundläggande skillnaden mellan Power Pivot och Excel är att du kan skapa en mycket mer avancerad datamodell genom att arbeta med den i Power Pivot-fönstret. Låt oss jämföra några åtgärder.

Uppgift

I Excel

I Power Pivot

Importera data från olika källor, till exempel stora företagsdatabaser, offentliga datafeeds, kalkylblad och textfiler på datorn.

Importera alla data från en datakälla.

Filtrera data och byt namn på kolumner och tabeller när du importerar.

Mer information finns i Hämta data med hjälp av Power Pivot-tilläggsprogrammet

Skapa tabeller

Tabeller kan finnas på alla kalkylblad i en arbetsbok. Kalkylblad kan innehålla mer än en tabell.

Tabellerna är ordnade på flikindelade sidor i Power Pivot-fönstret.

Redigera data i en tabell

Kan redigera värden i enskilda celler i en tabell.

Kan inte redigera enskilda celler.

Skapa relationer mellan tabeller

I dialogrutan Relationer.

I diagramvyn eller dialogrutan Skapa relationer.

Lär dig Skapa en relation mellan två tabeller.

Skapa beräkningar

Använd Excel-formler.

Skriv avancerade formler med uttrycksspråket DAX (Data Analysis Expressions).

Skapa hierarkier

Kan inte användas

Definiera hierarkier som ska användas överallt i en arbetsbok, inklusive Power View.

Skapa KPI:er (Key Performance Indicators)

Kan inte användas

Skapa KPI: er som ska användas i pivottabeller och Power View-rapporter.

Skapa perspektiv.

Kan inte användas

Skapa perspektiv som begränsar antalet kolumner och tabeller som visas för arbetsbokens användare.

Skapa pivottabeller och pivotdiagram

Skapa pivottabellrapporter i Excel.

Skapa en pivottabell

Klicka på knappen Pivottabell i fönstret Power Pivot.

Förbättra en modell för Power View

Skapa en enkel datamodell.

Gör förbättringar. Du kan till exempel identifiera standardfält, bilder och unika värden.

Läs mer om hur du kan förbättra en modell för Power View.

Använda VBA (Visual Basic for Applications)

Använd VBA i Excel.

Använd inte VBA i Power Pivot-fönstret.

Gruppera data

Grupp i en pivottabell i Excel

Använda DAX i beräknade kolumner och beräknade fält.

Så här lagras data

De data du arbetar med i Excel- och Power Pivot-fönstret lagras i en analysdatabas i Excel-arbetsboken och en kraftfull lokal motor läser in, ställer frågor till och uppdaterar data i databasen. Eftersom alla data finns i Excel är de direkt tillgängliga för pivottabeller, pivotdiagram, Power View och andra funktioner i Excel som du använder för att aggregera och hantera data. All presentation och hantering av data sker i Excel, och dina data och Excel-presentationsobjekten finns i samma arbetsbokfil. Power Pivot stöder filer på upp till 2 GB, och du kan arbeta med upp till 4 GB data i minnet.

Spara till SharePoint

När du har gjort ändringar i en arbetsbok med hjälp av Power Pivot kan du dela den med andra på samma sätt som du delar andra filer. Du får ännu fler fördelar om du publicerar arbetsboken i en SharePoint-miljö där Excel Services är aktiverat. Excel Services bearbetar och återger data på SharePoint-servern i ett webbläsarfönster där andra användare kan fortsätta analysera dem.

Du kan lägga till Power Pivot för SharePoint för att få ett utökat stöd för samarbete och dokumenthantering, bland annat Power Pivot-galleriet, instrumentpanelen för Power Pivot-hantering i central administration, schemalagd datauppdatering och möjligheten att använda en publicerad arbetsbok som en extern datakälla från dess placering i SharePoint.

Mer information finns i MSDN: PowerPivot för SharePoint.

Få hjälp

Du kan lära dig allt om Power Pivot i Power Pivot-hjälpen.

Hämta PowerPivot för Excel 2010

Hämta Power Pivot exempelfiler för Excel 2010 och 2013

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×