Power View i SharePoint Server: Skapa, spara och skriva ut rapporter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Powerview i SharePoint server är en webbläsarbaserad Silverlight-program som är en funktion i det SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services-tillägget för Microsoft SharePoint Server 2010 och 2013. Skapa, öppna och spara Power View ta rapporter (RDLX-filer) alla plats i SharePoint Server 2010 och 2013.

Meddelanden: 

Skapa en rapport i Power View i SharePoint Server

Starta Power View om du vill skapa en Power View-rapport från en datamodell -fil i SharePoint Server 2010 eller 2013. Modeller eller anslutningar till modeller, kan vara i ett SharePoint Server-dokumentbibliotek eller i ett Power Pivot-galleriet, ett särskilt syfte SharePoint Server-dokumentbibliotek som innehåller omfattande förhandsgranskning och dokumenthantering för publicerade Microsoft Excel-arbetsböcker som innehåller datamodeller.

Skapa en Power View-rapport från ett Power Pivot-galleri

 • Klicka på ikonen Skapa Power View-rapport längst upp till höger vid Excel-filen (XLSX).

Så här skapar du en Power View-rapport från ett SharePoint Server-dokumentbibliotek

Designmiljön i Power View öppnas med vyn där du skapar rapporterna och fält från den delade datakälla (RSDS) eller den BISM-anslutningsfil (BISM) som visas i fältlistan.

Artikelinnehåll

Öppna en befintlig Power View-rapport

Öppna en rapport i ett Power Pivot-galleri

Öppna en rapport i ett SharePoint Server-dokumentbibliotek

Spara en rapport

Behörigheter för Power View

RDLX-filformatet

Exportera till PowerPoint från Power View i SharePoint

Uppdatera data i rapporten

Skriva ut vyer i en rapport i Power View i SharePoint Server

Power View-rapporter baserade på datamodeller

Om tabell- och Excel-datamodeller

Mer information

Överst på sidan

Öppna en befintlig Power View-rapport

När du öppnar rapporter i ett Power Pivot-galleri kan du välja att öppna rapporten i en särskild vy.

Öppna en rapport i ett Power Pivot-galleri

 1. Öppna Internet Explorer och gå till den Power Pivot-galleriwebbplats där dina Power View-rapporter finns.

 2. Klicka på någon av bilderna för rapporten.

  Rapporten öppnas i den vyn i läsläge.

 3. Om du vill redigera rapporten klickar du på Redigera rapport i det övre vänstra hörnet.

Öppna en rapport i ett SharePoint Server-dokumentbibliotek

 1. Öppna Internet Explorer och gå till startsidan för det SharePoint-dokumentbibliotek där dina Power View-rapporter finns.

 2. Om du vill öppna en rapport i läsläge klickar du på rapportrubriken.

 3. Om du vill redigera rapporten klickar du på Redigera rapport i det övre vänstra hörnet.

Överst på sidan

Spara en rapport

Du sparar en Power View-rapport (en RDLX-fil) till ett bibliotek med delade dokument eller ett Power Pivot-galleri på samma SharePoint-server som den modell du startade Power View från.

 1. Du sparar rapporten genom att klicka på Spara eller Spara somArkiv-menyn i Power View.

  Första gången du sparar rapporten är standardplatsen den mapp som modellen finns i.

  Om du vill spara den på en annan plats bläddrar du till platsen och klickar på Spara.

 2. Ange namnet på filen i fältet Filnamn i dialogrutan Spara som.

 3. Kryssrutan Spara förhandsgranskningsbilder med rapporten är markerad som standard. Av sekretesskäl kanske du vill avmarkera den så att inga förhandsgranskningsbilder sparas.

  Läs Välja om du vill spara en bild av varje vy med rapporten om du vill avgöra om du vill förhandsgranskningsbilder.

 4. Klicka på Spara.

  Rapporten sparas. Klicka på Bakåt-knappen i webbläsaren om du vill avsluta Power View och återgå till SharePoint-webbplatsen.

  Obs!: Du kanske kan redigera en rapport, men kanske inte har behörighet att spara i SharePoint-biblioteket eller -mappen.

Behörigheter för Power View

I Power View används SharePoint-behörigheter för att styra åtkomsten till Power View-rapporter. Om du har behörigheten Öppna objekt för en SharePoint-mapp kan du öppna Power View-rapporterna i den mappen i läs- eller redigeringsläge. Du kan ändra rapporten i redigeringsläge så mycket du vill, men för att kunna spara ändringarna måste du ha behörigheten Lägg till objekt för målbiblioteket eller målmappen, eller behörigheten Redigera objekt för att skriva över ett befintligt dokument.

Du kan exportera en rapport till PowerPoint om du har behörigheten Öppna objekt, men du kan inte exportera en rapport till PowerPoint utan att ändringarna har sparats. Om du endast har behörigheten Öppna objekt kan du exportera en rapport i den befintliga versionen, men du kan inte ändra den och sedan exportera den. Om du vill göra det behöver du någon av behörigheterna Lägg till objekt eller Redigera objekt eftersom du behöver spara ändringarna före exporten.

RDLX-filformatet

I Power View skapas filer med RDLX-filformatet. Dessa är inte kompatibla med RDL-filer som du skapar i Report Builder eller SQL Server 2012 SP1 Reporting Services (SSRS). Du kan inte öppna eller redigera RDL-filer i Power View eller tvärtom.

Överst på sidan

Exportera till PowerPoint från Power View i SharePoint

Du kan exportera en interaktiv version av en rapport från Power View i SharePoint till PowerPoint. Varje vy i Power View blir en separat PowerPoint-bild.

Obs!:  Det finns två versioner av Power View: Power View i Excel 2013 samt Power View i SharePoint Server 2010 och 2013. Export till PowerPoint kan endast göras i Power View i SharePoint Server.

Du interagerar med Power View-rapporter som har exporterats till PowerPoint på samma sätt som du interagerar med Power View-vyer i läs- och helskärmslägena i Power View. I bildspels- och läslägena i PowerPoint kan du interagera med visualiseringarna och filtren som den som skapade rapporten har lagt till i varje vy, men du kan inte skapa visualiseringar eller filter.

Mer information finns i Exportera en Power View-rapport till Power Point.

Överst på sidan

Uppdatera data i rapporten

Du kan uppdatera data i en Power View-rapport utan att uppdatera sidan.

 • Klicka på knappen Uppdatera i verktygsfältet Snabbåtkomst i Power View.

Obs!: Om du klickar på knappen Uppdatera i webbläsaren och sedan klickar på Lämna sidan går alla ändringar som du gjort i rapporten sedan du senast sparade den förlorade.

Överst på sidan

Skriva ut vyer i en rapport i Power View i SharePoint Server

Du kan skriva ut en Power View-rapport från design- eller läsläge, men inte från helskärmsläge. I Power View skrivs en vy i taget ut och det är den aktuella vyn.

 1. Om du vill skriva ut en vy klickar du på Skriv utArkiv-menyn i Power View.

  Dialogrutan Skriv ut i webbläsaren öppnas.

 2. Klicka på Skriv ut.

Vyn skrivs alltid ut med liggande orientering, oavsett inställningarna i dialogrutan Skriv ut. Exakt det du ser i vyn skrivs ut. Exempelvis skrivs följande ut i Power View:

 • Den del av en visualisering som visas när du skriver ut, om visualiseringen har en rullningslist.

 • Den markerade brickan i en behållare för brickor.

 • Filterområdet om det är expanderat.

 • Den aktuella bildrutan i ett punkt- eller bubbeldiagram med en uppspelningsaxel.

Överst på sidan

Power View-rapporter baserade på datamodeller

I SharePoint startar du alltid Power View från en datamodell. Modellen kan vara:

Om tabell- och Excel-datamodeller

Datamodeller är nästa generation av modeller som utformats specifikt för analys- och rapporteringsarbete. Datamodeller kan importera data från en rad olika datakällor, t.ex.:

 • SQL Server

 • DB2

 • OData

 • Oracle

 • Teradata

 • Med flera

Du kan skapa en datamodell i Excel, förbättra datamodellen med Power Pivot för Excel och sedan spara modellen i ett dokumentbibliotek i SharePoint Server eller i ett Power Pivot-galleri. Modellutvecklare i en IT-fokuserad organisation skapar modeller i SQL Server Data Tools (SSDT) och distribuerar dem sedan till en SQL Server 2012 Service Pack 1 Analysis Services-server (SSAS).

Överst på sidan

Mer information

Använda Power Pivot-galleriet

Exportera en Power View-rapport till PowerPoint

Skapa en delad datakälla för en datamodell

Använda en BI-Semantikmodellanslutning

Förstå flerdimensionella modellobjekt i Power View

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×