Power View i Excel i Office 365 eller i SharePoint Server

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du skapar en Excel 2013-arbetsbok med Power View-blad kan du spara den lokalt i SharePoint Server 2013 eller till Office 365. Läsarna kan visa och interagera med Power View-bladen i arbetsboken oavsett var du väljer att spara den.

Meddelanden: 

 • Du kan bara redigera Power View-blad i Excel 2013-klienter.

 • Du kan spara Excel-arbetsböcker med Power View-blad till Power BI. Power View-bladen blir en rapport som du kan ändra i Power BI

 • Resten av den här artikeln gäller i Excel-arbetsböcker med Power View-blad i Office 365, och inte till den nya versionen av Power BI. Prova den nya Power BI.

Interagera med Power View i Office 365 eller i SharePoint Server 2013

Du kan interagera med Excel-arbetsböckerna i SharePoint Server 2013 eller i Office 365 på många olika sätt – till exempel kan du filtrera, sortera och markera data i diagram, utsnitt och andra typer av visualiseringar.

Markera och korsfiltrera ett Power View-blad

 1. Klicka på ett namn på en arbetsbok i Office 365 eller i SharePoint Server 2013.

Arbetsboken öppnas i ett webbläsarfönster.

 1. Gå till ett Power View-blad i arbetsboken.

 2. Klicka på ett värde i en visualisering på bladet.

Diagram är interaktiva. Observera att om du klickar på ett värde i ett diagram så:

 • markeras det värdet i diagrammet.

 • filtreras bladet så att det bara är det aktuella värdet som visas i alla tabeller, matriser och rutuppsättningar på bladet.

 • markeras bara det värdet i alla andra diagram i rapporten.

Läs mer i interaktiv korsfiltrering och markering i diagram.

Filtrera ett Power View-blad

Läsarna kan se och interagera med filtren i filterområdet när de visar en Excel-arbetsbok (XLSX-fil) i webbläsaren.

 1. Öppna en Excel-arbetsbok i ett webbläsarfönster.

 2. Gå till ett Power View-blad i arbetsboken.

 3. Gå till fliken Power View > Filterområde om filterområdet inte visas till höger.

 4. Klicka på Visa i filterområdet.

De här filtren gäller för hela bladet. Om det finns filter i Visa kan du göra ändringar i dem genom att lägga till och ta bort värden, eller genom att växla mellan grundläggande och avancerade filterlägen.

Obs!: Du kan inte lägga till fler fält, och om det inte finns några filter i Visa kan du inte heller lägga till några nya filter.

 1. Markera en visualisering i Power View-bladet och klicka på Diagram (eller Tabell eller någon annan typ av visualisering) i filterområdet.

 2. Fälten i visualiseringen visas alltid i filterområdet, även om de inte är filtrerade. Du kan skapa nya filter och göra ändringar i de befintliga filtren för de här fälten. Filtren påverkar bara värdena i den visualisering som du markerat.

Läs mer om filter i Power View.

Ändringar sparas inte

Om du gör ändringar i en Excel-arbetsbok (XLSX-fil) i en webbläsare sparas inte ändringarna i filen. Samma sak gäller för Power View-rapporter (RDLX-filer) som du ändrar i läs- eller helskärmsläge. Om du till exempel filtrerar eller markerar en visualisering i Power View i läs- eller helskärmsläge sparas inte filtren tillsammans med arbetsboken eller rapporten.

Överst på sidan

Mer information i den här artikeln

Om Power View-blad är redigerbara eller interaktiva

Powerview i SharePoint-visningsläge eller i Office Web Apps Server-visningsläge

Powerview i SharePoint-visningsläge

Powerview i Office Web Apps Server-visningsläge

Powerview i Office 365

Storleksbegränsning för arbetsböcker

Excel Web Access-webbdelar

Uppdatera data i en Excel-arbetsbok

Bilder i Powerview

OneDrive

Business intelligence i Excel Services

Här går det att redigera eller interagera med Power View-blad

Arbetsboken sparas

Värdkonfigurationen är

Arbetsboken är öppen i

Power View-bladen är

På klientdatorn

--

Excel 2013

Redigerbar(a) och interaktiv(a)

Lokal

I SharePoint-visningsläge (SharePoint Server är konfigurerad att återge arbetsböcker via Excel Services)

Excel Services

Interaktiv(a)

Lokal

I Office Online Server-visningsläge (SharePoint Server är konfigurerad att återge arbetsböcker via Office Online Server)

Excel Online

Inte synlig(a)

I Office 365

SharePoint Online

Excel Online

Interaktiv(a)

På OneDrive

--

Excel Online

Inte synlig(a)

Överst på sidan

Power View i SharePoint-visningsläge eller i Office Online Server-visningsläge

I miljöer där både SharePoint Server 2013 och Office Online Server 2013 finns kan administratörerna välja om arbetsböcker ska återges i SharePoint-visningsläge (med hjälp av Excel Services i SharePoint Server) eller i Office Online Server-visningsläge (Excel Online i Office Online Server).

Power View i SharePoint-visningsläge

Om SharePoint är inställt som visningsläge går det att se Power View-blad i Excel-arbetsböckerna i webbläsaren. I Excel-klienten kan du, genom att dölja enskilda blad, ange om det är några delar av en arbetsbok som du inte vill att andra ska kunna se i SharePoint-visningsläget. Till exempel kan du dölja alla blad förutom Power View-bladen i arbetsboken.

Power View i Office Online Server-visningsläge

I en SharePoint-miljö där Office Online Server används för att återge arbetsböcker stöds inte Power View.

Överst på sidan

Power View i Office 365

Du kan spara Excel-arbetsböcker som du vill dela med andra i Office 365. Då kan de visa och interagera med Power View-bladen i arbetsböckerna i Office 365. Om de har rätt behörighet kan de också öppna och redigera arbetsböckerna i Excel 2013-klienten. I Office 365 visas hela arbetsboken – du kan inte välja vilka blad som ska visas.

Du kan inte redigera en Excel-arbetsbok som innehåller Power View-blad i Office 365. Om du vill redigera Excel-arbetsboken i Office 365 måste du skapa en kopia av arbetsboken utan Power View-bladen.

Storleksbegränsning för arbetsböcker

Du kan överföra filer som är större än 10 MB till en Office 365-webbplats. Du kan öppna dem i Excel på klientdatorn från webbplatsen. Du kan inte öppna en arbetsbok som är större än 10 MB i Office 365.

Mer information finns i filstorleksbegränsningar för arbetsböcker i SharePoint Online

Överst på sidan

Excel Web Access-webbdelar

Excel Web Access-webbdelarna är tillgängliga i Excel Services. Power View blad kan visas i Excel Web Access-webbdelarna i SharePoint Server och Office 365.

Uppdatera data i en Excel-arbetsbok

Du kan uppdatera data manuellt i en lokal Excel-arbetsbok via en mängd externa källor, bland annat SQL Azure-databaser med inbäddade autentiseringsuppgifter.

Viktigt!: Du kan inte aktivera funktionen automatisk uppdatering i SharePoint Server för Excel-arbetsböcker som innehåller Power View-blad.

Du kan inte uppdatera data som kommer från en extern datakälla i Excel-arbetsböcker i Office 365.

Mer information om hur du uppdaterar importerade data.

Överst på sidan

Bilder i Power View

Bilder i ett Power View blad i en Excel-arbetsbok måste lagras i arbetsboken. Läs mer om bilder i Power View.

Överst på sidan

OneDrive

Power View det går inte att visa blad i Excel-arbetsböcker på OneDrive.

Business Intelligence i Excel Services

I Business intelligence-funktioner i Excel Services (SharePoint Server 2013), Sök efter avsnitten om ”rapporter”.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×