Power View i Excel i Office 365 eller i SharePoint Server

När du skapar en Excel 2013-arbetsbok med Power View blad kan du spara den för att Office 365 eller till SharePoint Server 2013 lokalt. Arbets boks läsare kan visa och interagera med Power View blad i arbets boken på valfri plats.

Meddelanden: 

 • Du kan bara redigera Power View blad i en Excel 2013-klient.

 • Du kan spara Excel-arbetsböcker med Power View-blad i Power BI. Power View-bladen blir en rapport som du kan ändra i Power BI

 • Resten av den här artikeln gäller Excel-arbetsböcker med Power View-blad i Office 365 och inte till den nya Power BI-upplevelsen. Prova nya Power BI.

Interagera med Power View på Office 365 eller i SharePoint Server 2013

Du kan interagera med Excel-arbetsböcker på Office 365 eller på SharePoint Server 2013 på en rad olika sätt – filtrera, sortera och framhäva data i diagram, utsnitt och andra visualiseringar.

Markera och filtrera ett Power View-blad

 1. Klicka på ett arbets boks namn på Office 365 eller på SharePoint Server 2013.

  Arbets boken öppnas i ett webbläsarfönster.

 2. Gå till ett Power View blad i arbets boken.

 3. Klicka på ett värde i en visualisering i kalkyl bladet.

Diagram är interaktiva. Observera att du klickar på värden i ett diagram:

 • Markerar värdet i diagrammet.

 • Filter så att endast det värdet visas i varje tabell, matris och uppsättning brickor i kalkyl bladet.

 • Markerar bara det värdet i alla andra diagram i rapporten.

Filtrera ett Power View-blad

Arbets boks läsare kan se och interagera med filtren i filter området när du visar en Excel-arbetsbok (XLSX-fil) i webbläsaren.

 1. Öppna en Excel-arbetsbok i ett webbläsarfönster.

 2. Gå till ett Power View blad i arbets boken.

 3. Om filter området inte visas på höger sida går du till fliken Power View > filter området.

 4. Klicka på Visai filter området.

  Det här är filtren för hela bladet. Om det finns filter för vynkan du ändra dem genom att lägga till eller ta bort värden eller växla mellan grundläggande och avancerade filter lägen. Observera att du inte kan lägga till ett annat fält, och om det inte finns några filter för vynkan du inte lägga till dem.

 5. Välj en visualisering på Power View bladet och klicka på diagram (eller tabell eller någon annan typ av visualisering) i filter området.

 6. Fälten i visualiseringen visas alltid i filter området, även om de inte är filtrerade. Du kan skapa eller ändra filter för dessa fält. Dessa filter påverkar bara värdena i den visualisering du valt.

Ändringar sparas inte

Om du gör ändringar i en Excel-arbetsbok (XLSX-fil) i en webbläsare sparas inte dessa ändringar i filen. Samma sak gäller för en Power View rapport (RDLX-fil) om du gör ändringar i Läs-eller hel skärms läge. Om du till exempel filtrerar eller markerar en visualisering i Power View i dessa lägen sparas inte dessa filter i arbets boken eller rapporten.

Överst på sidan

Mer information i den här artikeln

Där Power View-blad kan redige ras eller vara interaktiva

Power View i SharePoint-vyns visnings läge eller Office Web Apps Server visnings läge

Power View i SharePoint-läsläge

Power View i Server visnings läget för Office Web Apps

Power View i Office 365

Begränsningar för arbets boks storlek

Excel Web Access-webbdelar

Uppdatera data i en Excel-arbetsbok

Bilder i Power View

OneDrive

Business Intelligence i Excel Services

Där Power View-blad kan redige ras eller vara interaktiva

Arbets boken är lagrad

Värd konfiguration är

Arbets boken öppnas i

Power View blad är

På klient dator

--

Excel 2013

Redigerbar och interaktiv

Lokalt

I SharePoint-läsläge (SharePoint Server konfigurerat för att rendera arbets böcker med hjälp av Excel Services)

Excel Services

Interaktiv

Lokalt

I Office Online Server visnings läge (SharePoint Server konfigurerat för att rendera arbets böcker genom att använda Office Online Server)

Excel på webben

Inte synligt

I Office 365

SharePoint Online

Excel på webben

Interaktiv

På OneDrive

--

Excel på webben

Inte synligt

Överst på sidan

Power View i SharePoint-läsläge eller Office Online Server visnings läge

I en miljö med både SharePoint Server 2013 och Office Online Server 2013 väljer administratörer om arbets böcker ska renderas i SharePoint-läsläge (genom att använda Excel Services i SharePoint Server) eller i Office Online Server visnings läge (Excel på webben i Office Online Server).

Power View i SharePoint-läsläge

När SharePoint är konfigurerat i visnings läge visas Power View blad i Excel-arbetsböcker i webbläsaren. I en Excel-klient kan du ange delar av arbets boken som du vill att andra ska kunna se i SharePoint-läsläge genom att dölja enskilda blad. Du kan till exempel dölja alla andra blad i en arbets bok och bara lämna Power View blad synliga.

Power View i Office Online Server View-läge

I en SharePoint-miljö där Office Online-Server används för att återge arbets böcker stöds inte Power View.

Överst på sidan

Power View på Office 365

Du kan lagra Excel-arbetsböcker som du vill dela med andra på Office 365. De kan visa och interagera med Power View blad i arbets böcker på Office 365. Beroende på deras behörigheter kan de också öppna och redigera arbets böcker i Excel 2013-klienten. Hela arbets boken visas på Office 365. Du kan inte välja vilka blad som ska visas.

Du kan inte redigera en Excel-arbetsbok som innehåller Power View blad i Office 365. Du kan skapa en kopia av Excel-arbetsboken utan Power View blad och redigera den i Office 365.

Begränsningar för arbets boks storlek

Du kan ladda upp filer som är större än 10 MB till en Office 365-webbplats. Du kan öppna dem i Excel på din klient dator från webbplatsen. Det går inte att öppna en arbets bok som är större än 10 MB i Office 365.

Mer information finns i fil storleks begränsningar för arbets böcker i SharePoint Online

Överst på sidan

Excel Web Access-webbdelar

Excel Web Access-webbdelar finns i Excel Services. Power View blad visas i Excel Web Access-webbdelar i SharePoint Server och Office 365.

Uppdatera data i en Excel-arbetsbok

Du kan uppdatera data manuellt i en Excel-arbetsbok i lokaler från många externa källor, inklusive SQL Azure-databaser med inbäddade autentiseringsuppgifter.

Viktigt!: Du kan inte ställa in automatisk uppdatering i SharePoint Server på en Excel-arbetsbok som innehåller Power View blad.

I en Excel-arbetsbok på Office 365 kan du inte uppdatera data som kommer från en extern data källa.

Läs mer om att Uppdatera importerade data.

Överst på sidan

Bilder i Power View

Bilder i ett Power View blad i en Excel-arbetsbok måste lagras i arbets boken. Läs mer om bilder i Power View.

Överst på sidan

OneDrive

Det går inte att VisaPower View blad i Excel-arbetsböcker på OneDrive.

Business Intelligence i Excel Services

I Business Intelligence-funktioner i Excel Services (SharePoint Server 2013)hittar du avsnitt om "rapporter".

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×