Platshållare (aktivitetsfält)

Platshållaraktiviteter är manuellt schemalagd aktivitet som saknar tillräckligt med information för att bli schemalagda. När du anger en schemalagd aktivitet manuellt utan ett giltigt start- eller slutdatum och utan en giltig varaktighet tilldelas aktiviteten status som en platshållaraktivitet i Microsoft Project.

Datatyp    Ja/Nej-fält

Typ av post    beräknat fält

Beräkning    Om det inte finns tillräckligt med information i minst två av start-, slut- eller varaktighetsfälten för en manuellt schemalagd aktivitet anges aktivitetsläget till Platshållare i Project.

Rekommenderad användning    Med manuellt schemalagda aktiviteter kan du ange aktiviteter även om du inte har tillräckligt med information om start- eller slutdatum eller aktivitetens varaktighet. Att ange platshållaraktiviteter på det här sättet är praktiskt när du vet att det finns en aktivitet och vill lägga till den i projektet, men du har inte alla detaljer ännu.

Lägg till fältet Platshållare i en aktivitetslista, till exempel i Gantt-schemat, när du vill visa vilka av de manuellt schemalagda aktiviteterna det saknas tillräcklig schemainformation om, dvs. som saknar ett startdatum, ett slutdatum eller varaktighet. Sortera, gruppera eller filtrera fältet när du vill visa alla platshållaraktiviteter tillsammans.

Du kan även söka igenom eller sortera, gruppera eller filtrera efter platshållare i fältet Aktivitetsläge, som visas som standard i alla aktivitetslistor.

Exempel     I projektplanen finns det några manuellt schemalagda aktiviteter som du väntar på datuminformation om från projektägaren och information om varaktigheten från de tilldelade resurserna. Du har angett ”Inte klar” i de fälten. På grund av att det saknas tillräckligt med information har de här aktiviteterna fått status som platshållare i Project. Du vill visa alla platshållaraktiviteter så att du kan följa upp med den information som behövs. Du lägger till fältet Platshållare i tabellavsnittet av Gantt-schemat och sedan sorterar du efter fältet Platshållare när du vill visa alla aktiviteter med värdet ”Ja” tillsammans.

Kommentarer     I Project visas platshållarikonen i fältet Aktivitetsläge för platshållaraktiviteter. Även om platshållarikonen visas i fältet Aktivitetsläge kan du inte välja Platshållare som ett aktivitetsläge, eftersom detta görs automatiskt i Project för alla manuellt schemalagda aktiviteter som inte har tillräcklig schemainformation. När en platshållaraktivitet omfattar ett identifierbart start- eller slutdatum visas en slutmarkering i diagramdelen av Gantt-schemat vid det datum som verkar vara ett referenspunkt.

När en platshållaraktivitet endast innehåller varaktighet visas ett Gantt-fält för platshållare med ljusare färg i Gantt-schemat som börjar vid startdatumet för aktivitetens närmaste sammanfattningsaktivitet. När två av de tre fälten innehåller kontrollerade data ändras aktiviteten från en platshållare till en manuellt schemalagd aktivitet i Project.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×