Planera webbplatser och hantera användare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Formeln för lyckade webbplatser och nöjd användare är väl planerade och hållbar metod för hantering av webbplatsen och användarna. Här är några viktiga aktiviteter och begrepp som du kan använda för att planera webbplatser och hantera användare för din organisation.

Hantera webbplatssamlingar

En vanlig webbplatssamling är en grupp av SharePoint-webbplatser som har samma ägare och delar administrationsinställningar, till exempel behörigheter. Underwebbplatser som ärver navigering, behörigheter och webbplatsens design från webbplatssamlingen. så att när som helst ändra medlemmar och projekt, dina webbplatser måste också ändras medan du kan fortfarande använda webbplatssamlingar med underwebbplatser, rekommenderar vi att du skapa webbplatssamlingar för varje arbetsbelastning i din organisation. Modernt SharePoint-upplevelsen gör det enklare att navigera och underhålla eftersom varje webbplats är nu en webbplatssamling. Mer information om den moderna versionen i SharePoint och fördelarna med att använda NAV webbplatser. Vi rekommenderar att du skapa webbplatssamlingar för varje arbetsbelastning och koppla dem till en navwebbplats. Detta ger större flexibilitet och antar enkelt till hur du ändrar organisationens behov. Mer information finns i Planera NAV SharePoint-webbplatser.

SharePoint-administratör delegerar hantering av webbplatssamlingar till olika personer i din organisation. Behörighetsmodell SharePoint hjälper kan du tilldela behörigheter till olika roller som webbplatssamlingsadministratör webbplatsägare och andra roller. Se Hantera administratörer för webbplatssamlingar att lära dig hur du lägger till och ta bort administratörer för webbplatssamlingar.

Webbplatsadministratör har behörighetsnivån Fullständig behörighet till webbplatssamlingen. Detta innebär att du kan lägga till eller ta bort webbplatser eller ändra inställningarna för alla webbplatser i en webbplatssamling. Dessutom kan du visa, lägga till, ta bort eller ändra allt innehåll på dessa platser. Sekundär administratören för webbplatssamlingen kan bestäms av administratören för webbplatssamlingen. Du kan lägga till en annan webbplatssamlingsadministratör eller ändra webbplatssamlingsadministratör via sidan inställningar som en webbplatssamlingsadministratör. Mer information om hur du gör finns i Hantera administratörer för webbplatssamlingar.

En SharePoint-gruppwebbplats och alla sidor som du skapar under den, är endast tillgänglig för användare som du bjuder in genom att ge dem behörighet till webbplatsen. Du kan också ansluta gruppwebbplatsen till en Office 365-grupp. Med en gruppwebbplats, kan din organisation, en grupp eller en grupp ansluter till varandra och samarbeta i dokument och andra filer, publicera meddelanden, schemalägga möten, Underhåll uppgifter, spåra problem eller uppgiftslistor och lagra information i listor. Mer information finns i Vad är en SharePoint-gruppwebbplats?.

En kommunikation SharePoint-webbplats kan du dela information som nyheter, rapporter och status med andra. En kommunikation webbplats har vanligtvis ett fåtal deltagare men många medlemmar.

Administration

Administration syftar här på en uppsättning principer, roller, ansvarsområden och processer som vägleder, styr och kontrollerar hur en organisations affärsenheter och tekniska team samarbetar för att uppnå företagets mål. När det gäller din SharePoint Online-webbplatssamling kan en administrationsplan göra det enklare att planera rollerna, ansvarsområdena och principerna för webbplatssamlingen. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, följande:

  • Informationsarkitektur, inklusive webbsidor, dokument, listor och data

  • Underhållsaktiviteter, t.ex. hantering av användarkonton

  • Principer för företagsprofilering och anpassning

  • Utbildning

Det är viktigt att förbereda en plan för hantering för din organisation. Genom att delta i utvecklingen av en plan för hantering kan du identifiera ägarskap för företag och tekniska team definierar vem ska ansvara för vilka områden i systemet. Mer information om hur du utvecklar en plan för hantering finns Översikt: bästa metoderna för att hantera hur personer använder gruppwebbplatsen.

Obs!:  Du kan behöva hantera användarna i samarbete med SharePoint Online-administratören. SharePoint Online-administratören hanterar till exempel användarprofiler.

Användarkonton i Office 365

Den globala administratören lägger till nya användare i Office 365 med hjälp av Office 365 Administrationscenter är portalen för att hantera användare och konfigurera tjänster. Mer information finns i användare och roller. När du lägger till en ny användare, gör den globala administratören följande:

  • anger om användaren även ska ha åtkomst till administrationscentret

  • anger användarens geografiska placering

  • väljer typ av användarlicens

  • skapar ett användarnamn och lösenord för användaren.

Team webbplatsanvändare

Du kan lägga till användare i gruppwebbplatsen och ändra behörigheter för användare. Behörighetsnivåer och gruppmedlemskap för SharePoint finns under Inställningar. Office 365 skapas nu en säkerhetsgrupp som heter alla utom externa användare som innehåller alla i Office 365-katalogen (förutom för personer som är utanför organisationen och vem som har bjudits in till externa delningsfunktionen). Säkerhetsgruppens är automatiskt beviljas åtkomst till som medlem i SharePoint Online. Det innebär att de användare som du lägger till i Office 365 Directory kan redigera webbplatser, listor och bibliotek som standard.

Behörighetsnivåer och gruppmedlemskap

Behörighetsnivåer är samlingar med SharePoint Online rättigheter som tillåter användare att utföra en uppsättning relaterade uppgifter. Till exempel omfattar behörighetsnivån Läsa visa objekt, öppna objekt, visa sidor och visa versioner behörigheter (bland annat) som krävs för att kunna visa sidor, dokument och objekt i en SharePoint-webbplats. Behörigheter kan ingå i mer än en behörighetsnivå. Mer information finns i Planera din behörighetsstrategi.

Vi rekommenderar inte tilldela behörighetsnivåer direkt till enskilda användare eftersom det kan göra det svårt att spåra och hantera vem som har åtkomst till webbplatser. Det krävs ibland, men som bör behållas så lite som möjligt att undvika komplexitet. I stället kan tilldela behörigheter till grupper och tilldela enskilda användare till rätt grupper. En grupp är en uppsättning användare som har definierats på webbplatssamlingsnivå för enkel hantering av behörigheter. Mer information finns i standardsäkerhetsgrupper och Anpassa webbplatsbehörigheter. Varje grupp tilldelas en standardbehörighetsnivå. Till exempel bland core SharePoint-standardgrupper följande behörighetsnivåer:

Grupp

Behörighetsnivå

Ägare

Fullständig behörighet

Besökare

Läsa

Medlemmar

Delta

Alla användare med behörigheten Fullständig behörighet kan skapa anpassade grupper.

När du tilldelar behörighetsnivåer i SharePoint-grupper på webbplatssamlingsnivå, som standard ärver alla webbplatser och innehåll de behörighetsnivåerna. Den här standardbeteendet kallas arv av behörigheter. Du kan ange om du vill ange unika behörigheter när du skapar en underwebbplats eller bryter arv av behörigheter på en webbplats, lista eller bibliotek eller objekt. Mer information finns i Vad är arv av behörigheter?.

Eftersom en användare behörighetsnivån avgör vad han kan se och få åtkomst till en webbplats, måste du noggrant igenom sin gruppmedlemskap. Till exempel måste en användare som ansvarar för att skapa och anpassa webbplatser supportinformationen vara medlem i gruppen Designer. Å andra sidan en användare som behöver bara att läsa och hämta innehåll och kan endast måste du vara medlem i gruppen besökare. Mer information finns i Förstå behörighetsnivåer i SharePoint.

Som administratör för webbplatssamlingar för SharePoint Online kan du behöva hantera funktioner på webbplats- och webbplatssamlingsnivå. Det kan till exempel handla om att aktivera och inaktivera funktioner i enlighet med administrationsplanen. Få reda på mer i Aktivera och inaktivera webbplatssamlingsfunktioner och Hantera papperskorgen för en SharePoint-webbplatssamling.

Mer information finns i

Introduktion till SharePoint Online

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×