Planera struktur i webbplatssamlingar och webbplatser

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Avgöra mål för en webbplats är viktigt att tänka på när du skapa en webbplats i Office SharePoint Server 2007. Noggrann planering ser du till att webbplatsen blir enklare att använda och enklare att hantera.

I den här artikeln

Bestämma vem som ska använda webbplatsen

Fastställa innehåll på webbplatsen

Planera navigeringsstruktur

Kontrollera åtkomst till webbplatser och innehåll

Bestämma vem som ska använda webbplatsen

Vilken webbplats du ska skapa beror på vilket omfång och vilken användning platsen är tänkt att ha. Du kan skapa en separat webbplats för varje projekt som din grupp arbetar på. Du kanske till exempel vill skapa en webbplats på högsta nivå för en hel organisation och ha underwebbplatser för olika arbetsgrupper.

Webbplatssamlingar, webbplatser och underwebbplatser

Du kan använda webbplatser på högsta nivå och underwebbplatser för att dela upp innehållet på webbplatsen i olika, separat hanterbara platser. Webbplatser på högsta nivå kan ha flera underwebbplatser och dessa kan i sin tur ha flera underwebbplatser på så många undernivåer som användarna behöver. En webbplats på högsta nivå och dess underwebbplatser utgör tillsammans en webbplatssamling.

Tack vare denna hierarki kan dina användare ha en huvudarbetswebbplats för hela gruppen och dessutom enskilda arbetswebbplatser och delade webbplatser för sidoprojekt. Webbplatser på högsta nivå och underwebbplatser möjliggör kontroll på olika nivåer över funktioner och inställningar för webbplatser.

Administratörer för webbplatssamlingar och webbplatsägargruppen för namn

Administratörer för webbplatssamlingar har fullständig behörighet till alla webbplatser i webbplatssamlingen. Medlemmar i gruppen webbplats namn ägare av webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen kan styra inställningar och funktioner för webbplatsen på den högsta nivån och eventuella underwebbplatser som ärver behörigheter från den. Administratör för en webbplatssamling och en medlem i gruppen webbplats namn ägare av en webbplats kan till exempel göra följande:

 • Hantera användare, grupper och behörigheter

 • Visa användningsstatistik

 • Ändra nationella inställningar

 • Hantera Webbdel och mallgallerier

 • Hantera varningar

 • Ändra webbplatsens namn, beskrivning, tema och startsideorganisering

 • Konfigurera inställningar, till exempel nationella inställningar för webbplatsen på högsta nivå samt för alla underwebbplatser

 • Uppdatera e-postinställningar för webbplatsen på den högsta nivån och alla underwebbplatser om e-postinställningar är aktiverade i Central Administration av SharePoint

 • Konfigurera webbdelsinställningar för webbplatsen på högsta nivå och alla dess underwebbplatser

När en underwebbplats har unika behörigheter, kan inte medlemmar i gruppen webbplats namn ägare för webbplatsen på den högsta nivån utföra de åtgärder som anges ovan för den webbplatsen. Administratörer för webbplatssamlingar kan däremot alltid utföra de här åtgärderna i alla underwebbplatser, oavsett om huruvida underwebbplatsen har unika behörigheter.

En medlem i gruppen webbplats namn ägare för en underwebbplats kan styra inställningar och funktioner för underwebbplatsen och eventuella underwebbplatser som ärver behörigheter. En administratör för en underwebbplats kan göra följande:

 • Lägga till, ta bort eller ändra användare och grupper om unika behörigheter har angetts

 • Visa användningsstatistik

 • Ändra nationella inställningar

 • Hantera gallerier med webbdelar och mallar

 • Hantera varningar

 • Ändra webbplatsens namn, beskrivning, tema och startsideorganisering

Överst på sidan

Bestämma innehållet på webbplatsen

Office SharePoint Server 2007 tillhandahåller en central plats där du kan publicera inlägg information, till exempel gruppdokument, projektscheman, händelser, och meddelanden, i stället skicka informationen via e-post. En webbplats som fungerar som den här centrala platsen och som sådana du kan skapa en webbplats när du behöver för att lagra och dela dokument i ett och samma ställe. Du kan göra detta för din grupp, för ett projekt eller för alla behov.

När du skapar en ny webbplats kan starta du genom att välja ett av flera webbplatsmallar. Webbplatsmallar är grupperade i fyra kategorier: samarbete, möten, Enterprise och publicering. Varje mall innehåller sidor, listor, bibliotek och andra element och funktioner som har stöd för specifika scenarier i publiceringen av innehållet, hantering av webbinnehåll, hantering av arkivhandlingar eller business intelligence.

Utforska varje mall och väljer du det som bäst passar dina behov. Kom ihåg att när du väljer en mall kan du kan anpassa det så mycket som du gillar. Mer information om webbplatsmallar finns i artikeln webbplatsmallar som standard.

Spara anpassade webbplatser och listor som mallar

Du kan spara en befintlig webbplats eller lista som en anpassad mall. Anpassade mallar är ett sätt att förpackningen upp en uppsättning ändringar till en befintlig webbplats och göra dem tillgängliga för nya webbplatser och listor. Varje anpassad mall baserat på en webbplatsdefinitionen. Du kan lagra webbdelar, listmallar och webbplatsmallar i bibliotek för användning på alla webbplatser i webbplatssamling. Anpassade mallar görs tillgängliga via galleri över webbplatsmallar och över listmallar sidor.

Överst på sidan

Planera navigeringsstrukturen

Navigeringen består av länkar med vilka användarna får åtkomst till huvudavsnitt och huvudsidor på en webbplats. Följande webbplatsnavigeringselement finns:

Webbplatsnavigeringselement

Beskrivning

Visa allt webbplatsinnehåll

Detta navigeringselement visas som en länk på den vänstra sidan av en sida, direkt ovanför Snabbstart. Du kan inte anpassa eller inaktivera denna länk. När du klickar på länken visas sidan Visa allt webbplatsinnehåll, som innehåller en lista med länkar till alla listor, bibliotek, diskussionstavlor, undersökningar och Papperskorgen för en webbplats.

Snabbstart

Det här är ett anpassningsbart navigeringselement som visar avsnittsrubriker och länkar till olika områden på din webbplats. Snabbstart visas som standard på de flesta sidor direkt under länken Visa allt webbplatsinnehåll.

Trädvy

Detta navigeringselement har samma utseende och ger samma användningsupplevelse som Windows Utforskaren. I trädet kan du expandera de grenar som innehåller andra objekt, så att dessa objekt visas. Trädvyn är inte konfigurerbar och visas inte som standard. När den visas finns den under Snabbstart.

Övre länkfält

Detta är ett anpassningsbart navigeringselement som visas som en eller flera hyperlänkade flikar överst på alla sidor på webbplatsen.

Navigeringssökväg för innehåll

Detta navigeringselement är en uppsättning hyperlänkar med vilka du snabbt kan navigera uppåt i hierarkin på den webbplats som du för närvarande visar. Navigeringssökvägen visas inte när du är på startsidan på en webbplats. När du navigerar nedåt i hierarkin på webbplatsen visas sökvägen ovanför namnet på sidan som du navigerat till.

Global navigeringssökväg

Detta navigeringselement utgörs av hyperlänkar som du kan navigera med till olika webbplatser i webbplatssamlingen. Sökvägen är alltid synlig och visas i det övre vänstra hörnet av sidan, ovanför namnet på din webbplats.

Överst på sidan

Bestämma åtkomst till webbplatser och webbplatsinnehåll

När du konfigurerar en webbplats behöver du ett sätt att ange vem som har åtkomst till den. Vill du antagligen alla som kommer till webbplatsen för att kunna visa innehållet för en typisk Internet-webbplats, men du vill inte att de ska kunna ändra innehållet. Du kanske vill några användare om du vill kontrollera strukturen på webbplatsen, men många fler användare att lägga till nytt innehåll eller delta i gruppkalendrar eller undersökningar för en företagets intranät webbplats. För en extranät som du vill noggrant styra vilka användare kan visa webbplatsen alls. Vanligen styrs åtkomst till webbplatser genom att kombinera användarkonton med behörigheter som styr vilka specifika åtgärder som användare kan utföra.

Behörigheter kan ställas in på webbplatsen på högsta nivå, på underwebbplatser och i listor och bibliotek. Länkar till mer information om att ställa in behörigheter finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×