Planera SharePoint-webbplatsen-kom igång

Planera SharePoint-webbplatsen-kom igång

Syftet med den här guiden är att göra det möjligt för webbplats ägarna att skapa en ny SharePoint webbplats som uppfyller företagets mål, användar behov och kan behållas med minimal syn. Använd den här guiden som en check lista.

Den här guiden består av tre separata delar:

Den här handboken innehåller:

 • Komma igång

  • Bestämma syftet med din webbplats

  • Definiera mål gruppen

  • Tänk på hur webbplatsen ser ut

  • Planera att hantera webbplatsen

Komma igång

Det finns många potentiella metoder som kan användas för att skapa en ny SharePoint-webbplats, men webbplatsen för skapande av webbplatser centreras kring dina unika företags mål och användar behov. När du planerar din webbplats kan du använda följande frågor som en guide för att peka på den högra typen av webbplats för att skapa, vilka typer av webb delar som ska användas och hur du ska hantera och underhålla webbplatsen. 

Vad är syftet med din webbplats?

Är dina åhörare ditt omedelbara team?

Om svaret är ja kan du skapa en grupp webbplats. Om svaret är nej måste du antagligen skapa en kommunikations webbplats.

En SharePoint- gruppwebbplats kopplar dig och teamet till det innehåll och de resurser du använder varje dag. Grupp webbplatser kan ansluta till enOffice 365-grupp, vilket gör att användare automatiskt får åtkomst till grupp webbplats programmen. Lär dig mer om vad du kan göra med Office 365-grupper.

Titta efter inspiration på den guidade genom gången av grupp webbplatsoch SharePoint-adressboken.

Vanliga användnings fall för grupp webbplatser:

 • Grupp kommunikation-kommunicera och samar beta med ditt team via Nyheter, delade innehåll och personer.

 • Produkt support – samla meddelanden och information för anställda på fram sidan av dina butiks tjänster. Få till gång till och dela produkt information, nyheter och utbildnings resurser som är relevanta för specifika produkt grupper.

 • Grupp samarbete – aktivera samarbete på en grupp nivå genom att skapa en webbplats som innehåller nyheter, konversationer, delade filer och team kalender.

Behöver du kommunicera till dussin tals eller hundratals personer?

Om svaret är ja måste du skapa en kommunikations webbplats.

En SharePoint- kommunikations webbplats är ett bra sätt att dela information med dussin tals eller hundratals personer. Du kan dela nyheter, rapporter, status och annan information i ett visuellt tilltalande format. Det går inte att ansluta kommunikations webbplatser till enOffice 365 grupp.

Titta efter inspiration i den guidade genom gångenav den här kommunikationen webbplatsen och SharePoint-adressboken.

Vanliga användnings fall för kommunikations webbplatser:

 • Anpassad webbplats – resurs för anställda som innehåller företags rikt linjer och till gångar, så att de kan använda rätt varumärke på sina slut produkter.

 • Gynna webbplats – flera olika HR-resurser samlas på ett och samma ställe som företags nyheter, evenemang, kontakter och information om fördelar. Automatisera vanliga uppgifter som att bearbeta ledighet förfrågningar från anställda med PowerApps.

 • Utbildnings webbplats – Använd ett samtal till händelse knappen för att få användare igång med kurser som hjälper användaren med anpassade inlärnings upplevelser.

Vem är publiken?

Har du användare i mer än en geografisk region? 

När du skapar en webbplats kan du även behöva ändra nationella inställningar för en webbplats, beroende på var och vem publiken är. Du kan använda funktionen MUI (Multiple Language User Interface) för att låta användarna ändra visnings språket för en webbplats eller skapa webbplatser på olika språk

Behöver gäster utanför organisationen åtkomst till webbplatsen?

Tänk på hur du måste arbeta med personer utanför organisationen när du kommunicerar, delar filer och mappar eller samarbetar med delat innehåll. Dessutom kan du sluta dela ett objekt, se vem det delas med eller ändra andra användares behörigheter , om du är ägare till objektet.

Kommer användarna att behöva komma åt den här webbplatsen på en mobil enhet?

Om användarna ska använda SharePoint på en mobil enhet måste du lära dig hur du konfigurerar din webbplats för mobiloch ber användarna att Ladda ned SharePoint-appen.

Vilka är tillgänglighets kraven för dina användare?

Vi rekommenderar att du tar reda på mål gruppens tillgänglighet och rikt linjer för din webbplats. SharePoint kan anpassas så att din webbplats kan användas av alla, oavsett enhets typ, webbläsare och många andra variabler. Resurser för att skapa tillgängliga SharePoint-webbplatser

Hur ser webbplatsen ut?

Har du till gång till varumärkes till gångar, till exempel företags logo typ och varumärkes färger?

I den moderna SharePoint-upplevelsen kan du enkelt ändra utseendet på din webbplats så att det stämmer överens med ditt företag eller organisations märke. Du kan anpassa logo typen, färgerna och navigeringen. Partner med marknads-och kommunikations team för att hitta godkända varumärkes till gångar.

Behöver du bilder och videor för webbplatsen?

Skapa intressanta webbplatser genom att lägga till video, bilder, diagram och illustrationer för att kommunicera idéer. Du rekommenderas att innan du skapar webbplatsen samla in högkvalitativa bilder och video till gångar tidigt i innehålls planerings fasen.

Hur ska du hantera och underhålla webbplatsen?

Vem ska uppdatera webbplats innehåll och hur ofta?

Se till att innehållet hålls uppdaterat för att hålla webbplatsen relevant och värdefull för användarna genom att skapa ett underhålls team och schema. Använd webbplats analys för att visa trender för sidor och användare.

Följande steg:

Nu när du förstår några av de viktigaste komponenterna för att planera din webbplats går du vidare till nästa segment, grundläggande om webbplats planering

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×