Office
Logga in

Planera Sharepoint Online B2B-extranätwebbplatser (företag till företag)

Standardfunktionen för extern delning i SharePoint Online kan användas för att skapa en B2B-extranätwebbplats för samarbete. Det finns flera kostnadsfria delningsfunktioner i SharePoint Online som gör SharePoint Online till en bra plats för enkla, säkra och anslutna partneråtaganden.

Om du även använder SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016, rekommenderar vi att du går igenom de tillgängliga SharePoint-hybridfunktionerna för att integrera SharePoint Server med Office 365.

För att hjälpa dig planera din extranätwebbplats går vi igenom följande uppgifter i den här artikeln:

  • Välj den inbjudningsmodell som passar dig bäst.

  • Bestäm om dina partneranvändare behöver SharePoint Online-licenser baserat på vilka funktioner de behöver tillgång till.

  • Skapa en livscykelplan för dina gästanvändare och vad som ska hända med innehåll och användarkonton när det samarbete som du skapar webbplatsen för har slutförts.

När du har läst färdigt den här artikeln läser du Skydda en SharePoint Online-extranätwebbplats.

Välja hur partneranvändare ska bjudas in

En viktig del i användandet av en extranätwebbplats är hanteringen av externa användare hos företagspartner. Här följer några sätt som administratörerna kan använda för att etablera partneranvändare i organisationens katalog:

  • Modell för användarinitierad gästinbjudan    – Det här är standardmodellen för en ny webbplatssamling och den rekommenderade modellen eftersom den ger kontroll till administratörer och samtidigt flexibilitet till slutanvändare som kan samarbeta med sina nya användare hos företagspartner utan mycket inblandning.

  • Modell för gästinbjudan som initieras av webbplatsens ägare    – Om du vill ha mer kontroll än i standardmodellen för delning över vilka som kan bjuda in nya användare till en webbplats så kan du konfigurera webbplatsen så att endast webbplatsägare har tillåtelse att bjuda in nya användare. Detta förhindrar att ad hoc-inbjudningar skickas ut av webbplatsens användare.

  • Modell för partneranvändare som hanteras av administratör    – I en modell för partneranvändare som hanteras av administratör Office 365 fyller du i klientorganisationens katalog på förhand med gästanvändarna som du kommer att bjuda in till din webbplats. Detta kan göras genom att importera användare från andra Office 365- eller Azure AD-klientorganisationer.

Läs Skydda en SharePoint Online-extranätwebbplats om du vill ha information om hur de här alternativen har med webbplatsdelning att göra och vilka inställningar du ska välja.

Tilldela licenser till partneranvändare

Gästanvändarkonton har begränsad funktionalitet i SharePoint Online. Läs Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön om du vill ha information om de här funktionerna och vilka ytterligare funktioner som kan tillhandahållas. Om du fastslår att partneranvändarna behöver ytterligare funktioner, till exempel möjligheten att skapa gruppwebbplatser, kan du tilldela SharePoint Online-licenser till dessa användarkonton.

Obs!: Det saknas stöd för att tilldela en Exchange Online-licens till gästpartneranvändare.

Granskning och rapportering av externa användare

Office 365-aktivitetsrapporten i efterlevnadscentret för Office 365 används för att visa Office 365-användare och administratörsaktivitet inom företaget. Rapporten kan filtreras efter datum och användaraktivitetshändelser för att övervaka inbjudningsstatus för SharePoint Online-extranät, vem som har skickat inbjudningar och vem som har accepterat.

Läs Söka i granskningsloggen i Office 365 Protection Center om du vill övervaka status för dina inbjudningar på extranätkontot; vem som har skickat inbjudan, vem som har begärt den och om den har accepterats, återkallats eller upphört.

Exempel 1:   

Om du vill skapa en rapport som visar vem som har skickat inbjudningar till din extranätwebbplats och vem som utfärdat inbjudan ställer du in dina rapportfilter enligt följande:

Office 365-aktivitetsrapport filtrerad för att skapa inbjudan

Exempel 2:   

Om du vill skapa en rapport som visar alla filåtkomstaktiviteter för en extern partner ställer du in dina händelsefilter enligt följande:

Office 365-aktivitetsrapport som visar all aktivitet för en extranätpartner

Livscykelhantering av användare hos företagspartner

När ett avtal med en samarbetspartner avslutas är det viktigt att du tar bort åtkomst som den externa samarbetspartnern har till SharePoint Online. Här är en checklista för administrativa åtgärder som du ska vidta:

  • Ta bort behörigheter    – Ta bort behörigheter från partneranvändarnas konton som tillåter åtkomst till webbplatser. Det kan du göra genom att antingen ta bort säkerhetsgruppen som de var medlem i, eller genom att ta bort deras användar-ID från sidan Webbplatsinställningar > Webbplatsbehörigheter > Medlemmar.

  • Ta bort användarkonton för partner    – Ta bort partneranvändarna från Office 365 förutsatt att de inte längre behöver åtkomst till någon av de andra resurserna för klientorganisationen. Läs Ta bort en användare i Office 365.

  • Arkivera    – Arkivera webbplatsen som du skapade för din partner i SharePoint Online.

Mer information finns i

Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

Azure Active Directory B2B-samarbete

Organisationsrelationer i Exchange Server

Låt dina Skype för företag-användare kommunicera med externa Skype för företag-användare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×