Office
Logga in

Planera SharePoint-grupper i Project Web App

< Mer hjälp för Project

I Project Online skapar SharePoint-behörighetsläge SharePoint-grupper som direkt motsvaras av de standardsäkerhetsgrupper som finns i Project-behörighetsläge.

Tips: Behöver du växla mellan säkerhetslägen? Ta en titt på Ändra behörighetshantering i Project Online.

Vilka grupper är tillgängliga?

I följande lista beskrivs SharePoint-grupperna och vad användarna kan göra i Project Online.

  • Administratörer    Användarna har alla globala behörigheter samt kategoribehörigheter genom kategorin Min organisation. Det ger dem fullständig behörighet till allting i Project Online.

  • Portföljvyer    Användarna har behörighet att visa Project- och Project Online-data. Den här gruppen är tänkt för användare på högre nivå som behöver insyn i projekten men som själva inte tilldelas projektaktiviteter.

  • Projektledare    Användarna har behörighet att skapa och hantera projekt. Den här gruppen är tänkt för projektägare som fördelar aktiviteter bland resurser.

  • Portföljansvariga    Användarna har blandade rättigheter för att skapa projekt och sätta samman grupper. Gruppen är avsedd för personer på högre nivå som ansvarar för grupper med flera projekt.

  • Resursansvariga    Användarna har de flesta av de globala och kategoriberoende resursbehörigheterna. Den här gruppen är tänkt för användare som hanterar och fördelar resurser och redigerar resursdata.

  • Gruppledare    Användarna har begränsade möjligheter att skapa aktiviteter och statusrapporter. Den här gruppen är avsedd för personer i en arbetsledande ställning som inte har regelbundna uppgifter i ett projekt.

  • Gruppmedlemmar    Användarna har generell behörighet att använda Project Online, men begränsad behörighet på projektnivå. Den här gruppen används för att ge alla berörda grundläggande åtkomst till Project Online.

Den här SharePoint-grupperna har samma globala behörigheter och kategoribehörigheter som tilldelats dem i Project-behörighetsläge. I SharePoint-behörighetsläge kan du inte skapa ytterligare anpassade grupper, kategorier, dispositionsnoder (RBS-koder) eller redigera de förvalda behörigheter som tilldelats något av dessa objekt.

Det finns två sätt att lägga till användare i SharePoint-grupperna: du kan antingen lägga till enskilda användare eller använda Active Directory-grupper för att lägga till användarna. Du kan använda en av eller båda dessa metoder för varje grupp.

Lägga till inviduella användare i SharePoint-grupper

När du lägger till individuella användare till någon av SharePoint-grupperna synkroniseras den användaren automatiskt med Project Online. Användarsynkroniseringen körs var 10:e minut.

Använda Active Directory-grupper för att lägga till användare i SharePoint-grupper

När du lägger till Active Directory-grupper till en av SharePoint-säkerhetsgrupperna läggs användarna inte till automatiskt i listan över användare i Project Online. Varje användare läggs till individuellt när han eller hon för första gången använder Project Online.

Eftersom användare i Active Directory-grupper inte visas i listan över resurser förrän de har använt Project Online rekommenderar vi att du konfigurerar Active Directory-synkronisering i Project Online så att resurslistan är initialt uppdaterad. Om du gör det kan du ha en fullständig resurslista och fördela arbetsuppgifter även till personer som inte har använt Project Online.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×