Planera grunderna för SharePoint-webbplatsens design

Planera grunderna för SharePoint-webbplatsens design

Syftet med den här guiden är att göra det möjligt för webbplats ägarna att skapa en ny SharePoint-webbplats som uppfyller företagets mål, användar behov och kan behållas med minimal syn. Det finns kända faktorer som kommer att bidra till det övergripande uppkommat för intranätet, webbplatsen eller sidan. Att säkerställa att specifika grunderna är integrerade i din design ökar sannolikheten för att dina företags mål och användare behöver bli uppfyllda. 

Lär dig hur du integrerar grunderna i SharePoint-design i design-och taktiker som gör att SharePoint-projektets framgångar går fortare. 

Den här guiden består av tre separata delar:

I den här artikeln:

 • Introduktion till SharePoint-design grunderna

 • Känd framgång taktiker

 • Nya resurser för att skapa webbplatser

Grundläggande om SharePoint-design

1. säkert och tillgängligt

Styrning

Styrning är den uppsättning principer, roller, ansvars områden och processer som styr hur organisationens affärs avdelningar och IT-grupper samarbetar i SharePoint för att nå sina mål. Alla företag har unika behov och mål som påverkar ledningens ledning. Större organisationer kräver antagligen mer mer, och mer detaljerade — styrning än mindre organisationer.

Styrningen bestäms vanligt vis av flera personer i organisationen. Styrnings policyn kommer att implementeras av SharePoint-administratören. Som webbplats ägare har du inte fullständig kontroll över organisationens styrelse plan, men du bör se till att du känner till vissa principer som:

 • Behörigheter och redigering

 • Innehållets bevarande

 • Delning – extern och intern

Varför prioritera styrning?

Ett bra styrelse abonnemang kan:

 • Effektivisera distributionen av produkter och teknologier, till exempel SharePoint.

 • Håll organisationens system säkert och kompatibelt.

 • Se till att du har bästa möjliga avkastning på din investering i teknologi.

Hjälpmedel

Webbplatser som du skapar i SharePoint Online innehåller hjälpmedels funktioner som gör det enklare för personer med funktions hinder att använda dem. Uttrycket "personer med funktionsnedsättning" omfattar miljontals personer med många olika behov. Varje undergrupp har sina särskilda, utmärkande behov. Några av de vanligaste funktions nedsättningarna är: blindhet, synskadade, färgblindhet, begränsad rörlighet och rörlighet, hörsel-och funktions nedsättning, till exempel dyslexi eller Disorder. 

Lär dig mer om resurser för att skapa tillgängliga webbplatser i SharePoint Online.

Varför prioritera tillgänglighet?

Att utforma webbplatser med tillgänglighet i åtanke hjälper till att göra webbplatserna:

 • Tillgängliga oavsett vilken enhet eller inmatningsmetod en person använder (t.ex. webbläsare på dator, röstwebbläsare, mobilwebbläsare, bilbaserad dator och så vidare).

 • Tillgängliga oavsett om det finns begränsningar i miljön där personen befinner sig (t.ex. bullrig miljö, lokaler med varierande belysning, handsfreemiljöer och så vidare).

 • Förutsägbara. Att förnya webbplatser är viktigt, men förutsägbarhet är nödvändigt. Om du gör navigeringen på webbplatsen enkel att förstå och förutsägbar, blir den mer tillgänglig för alla.

Användbarhet

Användbarhet syftar på hur enkelt det är att använda webbplatsen – i stort sett hur lätt det är för användarna att nå sina mål med din webbplats? Kom ihåg att användare behöver den här webbplatsen för att få till gång till resurser och effektivisera arbets belastningarna. Se till att planerna för att skapa abonnemangs Center för viktiga aktiviteter och användar behov som webbplatsen behöver. 

Grundläggande rikt linjer att överväga:

 • Mer information: hur enkelt är det för användarna att utföra grundläggande uppgifter första gången de använder webbplatsen?

 • Effektivitet: när användare har lärt dig hur snabbt kan de utföra uppgifter?

 • Memorability: när användare återvänder till webbplatsen efter en viss tid av att den inte har använt den, kan de enkelt återskapa färdigheter?

 • Fel: hur många fel kan användarna få tillbaka sig från felet?

 • Tillfredsställelse: hur Pleasant är att använda designen?

Källa: Nielson Norman användbarhet 101

Varför prioritera användbarhet?

Din SharePoint-webbplats blir värdefull för användarna när den bidrar till att minska den tid som krävs för att slutföra uppgifter och ansluta användare till vanliga resurser. Din webbplats blir värdefull för ditt företag när den reducerar kund support biljetter och automatiserar uppgifter som kontrakts bearbetning. För att du ska kunna möta dessa typer av mål måste din webbplats först kunna utnyttjas av alla mål grupper, till exempel mobila enheter , fjärranslutna och flerspråkiga behov och tillgänglighet.

Arbeta på valfri enhet

När användarna behåller filer på sin lokala enhet eller på en nätverks resurs är de inte i tur och reser när de inte har enheten eller inte har någon anslutning till nätverket. Om något händer med en användares enhet är det inte säkert att de kan återställas. Om en användares enhet uppgraderas måste lokala data migreras.

Genom att lagra filer i OneDrivekan användarna komma åt dem från alla sina enheter, till exempel deras telefon och hem dator (beroende på vad du tillåter). De kan till och med komma åt filer i en webbläsare från andra enheter som de litar på. Skaffa SharePoint-mobilappen.

2. informera och delta

Använda moderna listor och bibliotek

Samla in och hantera innehåll med hjälp av SharePoint-listor precis som du kan samla in information i Excel. Med bibliotek kan du och dina team samla, spåra och dela information i SharePoint-bibliotek.

Moderna innehålls hanterings webb delar:

 • Lägga till, ordna om, sortera, filtrera och skapa anpassade vyer av bibliotek med webb delen dokument bibliotek

 • Förbättra visningen av listor med kolumn-och listvy med list webb delen

 • Visa innehåll dynamiskt från ett dokument bibliotek, en webbplats, en webbplats samling eller alla webbplatser med webb delen markerat innehåll

 • Lägga till filer som länkar i stället för att kopiera dem mellan webbplatser med hjälp av webb delen länk

Personligt anpassade nyheter och innehåll

Skapa och granska nyheter som är relevanta för din publik med webb delen nyheter. Du kan snabbt skapa iögonfallande inlägg, till exempel meddelanden, nyheter, status uppdateringar och mer, med grafik och RTF-formatering. Med webb delen nyheter kan du ange källa för automatiska nyhets inlägg och den ordning du vill att de ska visas på sidan.

Anpassa hur användarna visar innehåll och nyheter genom att använda mål grupps anpassning. Med mål grupps anpassningar kan specifikt innehåll prioriteras för specifika mål grupper på Start sidan i SharePoint, Nyheter i mobilappen och i webb delen nyheter när mål grupps anpassning är aktiverat.

Arbeta tillsammans med samma fil

Samtidig redigering är två eller fler författare som arbetar med olika delar av ett dokument samtidigt. När en författare arbetar med sina dokument kan en annan författare arbeta på hennes utan att avbryta den andras arbete. Samtidig redigering tar bort hinder för serverbaserad dokument samarbete och hjälper organisationer att minska behovet av traditionell dokument delning via bifogade filer. 

Ansluta din grupp webbplats till en Office 365-grupp

Om du har fastställt att du behöver skapa en grupp webbplats kan du ansluta den till en Office 365 grupp.

När du skapar eller ansluter till en gruppblir delade resurser tillgängliga för gruppen, till exempel en delad inkorg, en grupp kalender, en OneNote-anteckningsbok, en standard plats för filer (grupp webbplatsens dokument bibliotek), Planner för aktivitets hantering, sidor, listor, bibliotek och team nyheter – allt för att hjälpa gruppen samar beta, kommunicera och flytta saker framåt.

Skapa en gruppansluten SharePoint-gruppwebbplats på några sekunder. 

3. bygga communityn och kulturen 

Ansluta anställda

Hjälp arbets grupper att ansluta och delta i hela organisationen med Yammer. Använd Yammer för att diskutera idéer, dela uppdateringar och nätverk med andra. Lär dig mer om webb delar för Yammer-högdagrar och Yammer-konversationer.

I Yammer-konversationer kan användarna delta i online-konversationer utan att lämna SharePoint-sidan. Yammer-markeringar ger en snabb överblick över aktiva konversationer och en riktad Portal till specifika grupper eller konversationer i Yammer.

Det här kan du göra med Yammer-webb delar:

 • Söka efter experter, konversationer och filer

 • Delta i grupper för att hålla dig informerad, ansluta dig till din community och samla idéer

 • @ omnämnande att någon ska loopa in

 • Beröm någon i nätverket för att fira ett lyckat resultat, eller bara tacka tack

 • Använd omröstningar för feedback och få svar snabbt

Förena din organisation

Du kan behålla dina partners, grupp och kollegor i slingan och få dem med viktiga eller intressanta berättelser med hjälp av nyhets funktionen på grupp webbplatsen. Du kan snabbt skapa iögonfallande inlägg, till exempel meddelanden, personliga nyheter, statusuppdateringar med mera som kan innehålla grafik och formatering. Använd webb delen nyheter på grupp webbplatsen.

Ibland måste innehåll levereras via videosamtal när företagets meddelanden är aktiva eller när det är fördelad värd till en Live-händelse. Microsoft Stream är företagets egen video webbplats. Använd webb delenför att visa video innehåll på webbplatsen.

Hjälp din organisation att få större insyn för kommande händelser genom att lägga till webb delen för händelser.

4. skapa och utöka kunskap

De vanligaste webbplatserna är till för användare med rätt innehåll och resurser. Innehåll kan definieras som dokument, bilder, video, företags nyheter, avsnitts rubriker och dokument etiketter – vilket informations medium som användarna måste konsumera för att bli informerade om detta.

Med innehållet kan du välja hur du vill bryta webbplatsen till sidor, dokument bibliotek, listor, navigations länkar och andra komponenter. Använd en design metod för att avgöra vilket innehåll som ska finnas på sidan innan du skapar webbplatsen. Om du vill att innehållet ska nå rätt mål grupp kan du läsa mer om webbplats navigering, metoder för sökning och innehålls hantering. 

Navigering

De mest effektiva SharePoint-webbplatserna hjälper användare att snabbt hitta vad de behöver för att de ska kunna använda den information de hittar för att fatta beslut, lära sig mer om vad som händer, få till gång till de verktyg de behöver eller samar beta med kollegor för att lösa ett problem. Det är därför viktigt att planera ett effektivt navigerings gränssnitt för att utforma SharePoint-webbplatser. Bra navigerings upplevelser visar besökare med en fullständig bild av vad som är tillgängligt på webbplatsen och, tillsammans med start sidan, en omfattande "berättelse" för webbplatsen. 

Läs mer om hur du planerar webbplats navigering. Du måste arbeta bredvid webbplats samlingens administratör för att kunna göra ändringar i navigeringen som påverkar nav webbplatser och hem webbplatser.

Söka

Microsoft Search i SharePoint är ett fantastiskt gränssnitt med anpassade Sök Resultat utan att administratören behöver konfigurera något. Du kan också befordra informationen och svaren på dina användare måste slutföra uppgifter, till exempel principer, fördelar, resurser, verktyg och annat. Mål grupper, till exempel nyanställda och fjärranställda, med specifikt innehåll som riktar sig till mål grupps anpassning

Innehålls hantering

Med innehålls hantering avses hanteringen av allt innehåll på din SharePoint-webbplats (-som text, bilder, logo typer, etiketter, länkar och metadata). Genom att hantera innehåll i den här kontexten ser du till att användarna kan hitta innehållet – och när de hittar det är innehållet uppdaterat och relevant för vad användaren behöver.

Innehålls hantering bör ingå i din organisation styr strategin för att automatisera vissa uppgifter, till exempel innehålls bevarande och publicerings behörigheter. Som webbplats ägare måste du arbeta med webbplats samlingen eller klient organisationens administratör för att förstå vilka principer som finns för din organisation. 

Metod tips för innehålls planering: 

 • Identifiera användarna, deras behov och kontrol lera att webbplatsen uppfyller de kraven

 • Använd webbplats menyn för att visa användare vad de kan göra på din webbplats

 • Språkspecifika webbplatser är idealiska för att låta din webbplats byggas ut i takt med att företaget växer

 • Granska aktuellt innehåll för kvalitets kontroll innan du lägger till det på webbplatsen

 • Låt massor av öppet utrymme vara lite lättare

Metod tips för innehålls skrivning: 

 • Använda en samtals ton och en bekant vokabulär för åhörarna

 • Besvara följande för användare direkt: där är jag? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra härnäst?

 • Kontrol lera att H1-och H2-titlarna använder nyckelord som tar hänsyn till vilka typer av viktiga användare kommer att söka efter det här innehållet

 • Användare läses inte, de skannar-Använd stora rubriker med nyckelord

 • Bokstavera akronymer och förkortningar vid första omnämnandet

 • Överväg kulturen, dubbelt och lokalisering

 • Se till att innehållet är tillgängligt, till exempel: endast bilder och färg används för att förmedla information och videor med dold textning

Metod tips för innehålls hantering:

 • Fil namn och dokument titlar bör vara meningsfulla för användarna eftersom den här informationen blir viktig när användare söker på webbplatsen efter innehåll

 • Undvika att använda datum och versions nummer i fil namn

 • Välj användarvänliga namn för SharePoint Hyper Links

 • Schemalägga innehålls granskning så ofta som behövs för att innehållet ska vara relevant

Kända framgångar-faktorer

Hitta representanter

Representanter är de personer som är anställda i organisationen som medvetet avsätter tid för att förstärker nya idéer och sätt att arbeta. Med representanter kan du påskynda användarenas engagemang och antagande för dina SharePoint-webbplatser. Representanter är en värdefull till gång när du skapar och startar nya webbplatser, nav webbplatser och portaler. 

Representanter kan hjälpa med:

 • Skala antaganden i hela organisationen

 • Evangelizing SharePoint och dess värde mellan Teams

 • Welcoming nya användare och besvara frågor

Läs mer om hur du hittar och använder representanter på din Office med hjälp av SharePoint-införande.

Be om feedback

Be om feedback från användarna under design processen för att validera att designen uppfyller deras behov. Att testa webbplatsen innan den startas är särskilt inblickad för informations arkitektur eller webbplats struktur problem.

Feedback kan vara värdefulla i form av en undersökning, användbarhets test eller genom att titta på användare interagerar med den nya webbplatsen. Kom ihåg att åhörarna kan förstås direkt när du använder din webbplats: där är jag, vad kan jag göra här och vad kan jag göra härnäst?

Mätning av webbplats framgång

Upprättade webbplats mål som regelbundet övervakas och kommuniceras. Visa användnings analys för att lära dig mer om hur användare interagerar med din webbplats.

Några exempel på webbplats mål som kan mätas:

 • Minska tiden för aktiviteter (dvs. formulär)

 • Reducerade support samtal

 • Öka företagets engagemang och tillfredsställelse

 • Ansluta anställda till andra medarbetare och företags verktyg

 • Informations-Gateway (som utarbetar nya grupp medlemmar)

Håll innehållet uppdaterat och kompatibelt

För de flesta organisationer och webbplatser är volymen och komplexiteten för innehållet en daglig – e-post, dokument, snabb meddelanden och mycket mer. Effektivt hantera-eller styrande-den här informationen är viktig när du behöver: Följ de bransch regler du vill, minska riskerna i händelse av en säkerhets överträdelse och hjälpa din organisation att dela kunskapen effektivt och bli mer flexibel genom Se till att användarna endast arbetar med innehåll som är aktuellt och relevant för dem.

Arbeta tillsammans med administratören för webbplats samlingen för att skapa bevarande principer som kan hjälpa dig att hantera innehåll genom: innehåll som behålls, så att det inte kan tas bort permanent innan bevarande perioden upphör och att innehållet permanent raderas i slutet av lagrings perioden.

En del av styr innehållet är schemalagda granskningar så ofta som det behövs. Bestäm hur ofta din webbplats hanterings grupp ska: Uppdatera innehåll, se till att länkarna inte fungerar, uppdatera information om anställda och granska behörighets-och delnings inställningar.  

Vägledning för att skapa nya webbplatser:

Planera din webbplats:

Planera din SharePoint-webbplats

Få en inspirerad med SharePoint

Guidad genom gång: skapa en kommunikations webbplats för din organisation

Guidad genom gång: skapa en grupp webbplats

Bygg din webbplats:

Skapa och använda moderna sidor på en SharePoint-webbplats

Anpassa din SharePoint-webbplats

Anpassa navigeringen på din SharePoint-webbplats

Använda webbdelar på SharePoint-sidor

Hantera din webbplats:

Hantering och livs cykel för en SharePoint-modern sida

Hantera inställningar för din SharePoint-webbplats

Visa användnings data för din SharePoint-webbplats

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×