Office
Logga in

Planera för nätverksenheter som ansluter till Office 365-tjänster

Sammanfattning   : Tar upp saker du bör tänka på gällande nätverkskapacitet, WAN-acceleratorer och enheter för belastningsutjämning som används för att ansluta till Office 365.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viss nätverksmaskinvara kan ha begränsningar på antalet samtidiga sessioner som stöds. För organisationer som har fler än 2 000 användare rekommenderar vi att de övervakar sina nätverksenheter för att säkerställa att de kan hantera ytterligare Office 365-tjänsttrafik. Med SNMP-övervakningsprogramvara (Simple Network Management Protocol) kan du få hjälp att göra detta.

I den här artikeln är en del av nätverksplanering och prestandajustering för Office 365

Lokala utgående proxyinställningar för internet påverkar även anslutningen till Office 365-tjänster för dina klientprogram. Du måste även konfigurera nätverkets proxyenheter för att tillåta anslutningar för webbadresser och program för Microsofts molntjänster. Varje organisation är unik. Läs fallstudien om du vill veta hur Microsoft hanterar den här processen och hur mycket bandbredd vi erbjuder.

I följande Skype för företag-hjälpartiklar finns mer information om Skype för företag-inställningar:

Obs!: Även om många av de här inställningarna är Skype för företag-specifika är de allmänna råden om nätverkets konfiguration användbara för alla Office 365-tjänster.

Kontrollera nätverkets kapacitet

Varje nätverksenhet som finns på en anslutning har en kapacitetsgräns. I de här enheterna ingår klient- och servernätverkskort, routrar, switchar och hubbar som kopplar ihop dem. Tillräcklig nätverkskapacitet innebär att ingen av dem är mättad. Det är viktigt att övervaka nätverksaktiviteten för att säkerställa att de verkliga belastningarna på alla nätverksenheter är lägre än deras högsta kapacitet. Nätverkeskapaciteten påverkar proxyenheternas prestanda.

I de flesta fall är det Internetanslutningens bandbredd som sätter gränsen för mängden trafik. Svag prestanda under tider med hög trafik beror troligen på överdriven användning av Internetlänken. Den här situationen gäller även ett scenario med en filial, där filialens proxyservrar är anslutna till proxyenheten på filialens huvudkontor via en långsam WAN-länk (Wide Area Network).

För att testa nätverkskapaciteten övervakar du nätverksaktiviteten på proxynätverksgränssnittet. Om det är mer än 75 procent av den maximala bandbredden för något nätverksgränssnitt ska du överväga att öka bandbredden på den nätverksinfrastruktur som är otillräcklig. Du kan också fundera på att använda avancerade funktioner, till exempel HTTP-komprimering.

WAN-acceleratorer

Om din organisation använder proxyenheter för WAN-acceleration (wide area network) kan det uppstå problem när du använder Office 365-tjänsterna. Du kan behöva optimera nätverksenheten eller -enheterna för att se till att användarna har en enhetlig miljö när de använder Office 365. Som exempel krypterar Office 365-tjänster visst Office 365-innehåll och TCP-huvudet. Din enhet kanske inte kan hantera den här typen av trafik.

Läs vår supportinformation om att använda styrenhet för WAN-optimering eller trafik-/kontrollinstrument med Office 365.

Enheter för belastningsutjämning för maskin- och programvara

Organisationen måste använda en lösning för maskinvarubaserad belastningutjämning (HLB) eller utjämning av nätverksbelastning (NLB) för att distribuera förfrågningar till AD FS-servrarna (Active Directory Federation Services) och/eller Exchange-hybridservrarna. Belastningsutjämningsenheterna styr nätverkstrafiken till de lokala servrarna. Servrarna är avgörande för att säkerställa tillgängligheten för installation av enkel inloggning och Exchange-hybrid.

Vi tillhandahåller en programvarubaserad NLB-lösning inbyggd i Windows Server. Office 365 stöder den här lösningen för att få belastningsutjämning.

Brandväggar och proxyservrar

Mer information om hur du konfigurerar brandväggar och proxyservrar för att ansluta till Office 365 finns i Hantera Office 365-slutpunkter, Nätverksanslutningar till Office 365 och Felsöka Office 365-anslutningar. Läs dem om du vill lära dig mer om enheter och kretsval.

Mer information finns i

Distributionsrådgivning för Office 365-tjänster

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×